Proiect MF: Noi prevederi aplicabile persoanelor care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic

Proiect MF: Noi prevederi aplicabile persoanelor care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic

Telex » Știri 2 septembrie 2021  

Ministerul Finanțelor a lansat în consultare publică un proiect de ordin privind unele prevederi aplicabile persoanelor care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic. Propunerile înaintate de reprezentanții ministerului vizează unele reglementări referitoare la alegerea de către persoanele juridice fără scop patrimonial a unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, întocmirea situațiilor financiare anuale de către entitățile care revin la anul calendaristic și obligația auditării situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile ce aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care revin la anul calendaristic.

Potrivit referatului de aprobare ce însoțește proiectul de act normativ, Legea contabilității (art. 27) prevede că exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și, de regulă, coincide cu anul calendaristic. Exercițiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul în România, care aparțin unei persoane juridice cu sediul în străinătate, precum și pentru persoanele juridice cu sediul în România. Prin urmare, opțiunea prevăzută de lege poate fi exercitată și de persoanele juridice fără scop patrimonial.

Legea contabilității prevede, totodată, că persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor (MF), în condițiile prevăzute de lege, și să înștiințeze în scris unitatea teritorială a MF despre exercițiul financiar ales.

Având în vedere aceste prevederi, prin proiectul de ordin se propune ca persoanele juridice fără scop patrimonial care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic să înștiințeze unitatea teritorială a MF despre exercițiul financiar ales, respectiv să întocmească și să depună raportări contabile anuale la unitățile teritoriale ale ministerului, în condițiile prevăzute de lege. În acest sens, este redat în proiectul de ordin și formatul raportărilor contabile anuale prevăzute mai sus. Proiectul normativ menționează, de asemenea, că raportările contabile anuale se întocmesc distinct de situațiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea.

În ceea ce privește întocmirea situațiilor financiare anuale de către entitățile care revin la anul calendaristic, reprezentanții MF propun completarea art. VI din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile cu un exemplu de întocmire a situațiilor financiare anuale de către entitățile care revin la anul calendaristic. Ordinul menționat, în forma actuală, reglementează și exemplifică modul de întocmire a situațiilor financiare anuale de către persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, dar nu exemplifică, însă, modul de întocmire a situațiilor financiare anuale de către entitățile care revin la anul calendaristic.

Referitor la obligația auditării situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile care aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care revin la anul calendaristic, potrivit documentului citat, proiectul de ordin menționează în acest sens că entitățile respective nu au obligația auditării situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar în care revin la anul calendaristic, chiar dacă această obligație a existat pentru ultimele situații financiare anuale întocmite pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic. Din al doilea an calendaristic de raportare se aplică prevederile Secțiunii 10.1 „Cerințe generale privind auditul” din reglementările contabile menționate.

Proiectul de ordin, anexa și referatul de aprobare ce îl însoțesc sunt disponibile pe site-ul MF. Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la proiectele de acte normative pot fi transmise MF în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.