Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, publicată în Monitorul Oficial

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, publicată în Monitorul Oficial

Numărul 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 627 din 27 iunie 2022 a fost publicat Ordinul comun nr. 915/2.117/2022 al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene și al președintelui Autorității pentru Digitalizarea României pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri” în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b „Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC”, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014 – 2020.

Obiectivul schemei de ajutor de stat este sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri. Scopul schemei este de a finanța o serie de activități necesare pentru implementarea proiectelor prin care se asigură dezvoltarea de produse/servicii/aplicații TIC inovative cu aplicabilitate în următoarele domenii: a) IoT, smart city/village/agriculture etc.; b) cyber security; c) big data; d) inteligență artificială/Blockchain/Virtual Reality (VR)/ Augmented Reality (AR); e) tranzacții electronice; f) e-guvernare/e-administrație/e-sănătate/e-educație; g) digitalizare (automatizare, robotizare) industrială.

Schema se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare economice: Fabricarea subansamblurilor electronice (module) (Cod CAEN C2611); Fabricarea altor componente electronice (C2612); Fabricarea echipamentelor de comunicații (C2630); Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) (J6201); Activități de consultanță în tehnologia informației (J6202); Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul (J6203); Alte activități de servicii privind tehnologia informație (J6209); Cercetare-dezvoltare în biotehnologie (M7211); Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (M7219).

Schema de ajutor de stat nu se aplică: a) ajutoarelor care nu exclud în mod explicit plata unor ajutoare individuale pentru o întreprindere care face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a organelor competente prin care un ajutor este declarat ilegal; b) ajutoarelor pentru întreprinderi aflate în dificultate; c) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să își aibă sediul în statul membru relevant sau să fie stabilit cu preponderență în statul membru respectiv. Cu toate acestea, cerința de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plății ajutorului este permisă; d) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel național sau servicii naționale; e) măsurilor de ajutor care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obținute din cercetare, dezvoltare și inovare; f) ajutoarelor destinate activităților legate de exportul către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoare legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export.

Prin această schemă se pot acorda următoarele tipuri de ajutoare: ajutoare regionale pentru investiții, ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare; ajutoare pentru proiecte de inovare ale IMM-urilor; ajutoare pentru investiții în proiecte de inovare de proces și organizaționale. Ajutorul se acordă sub formă de asistență financiară nerambursabilă, ca grant direct, în una sau mai multe tranșe.

Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondului European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat) este de 5 milioane euro. Valoarea minimă a ajutorului de stat acordat pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondului European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat) este de 1 milion euro.

Bugetul total estimat al schemei de ajutor de stat este de 29.754.664,81 euro la cursul inforeuro din luna septembrie 2020 (4,8395), din care 24.923.283,71 euro reprezintă finanțare acordată prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, iar 4.831.381,10 euro reprezintă fonduri de la bugetul de stat. Numărul maxim estimat al beneficiarilor de ajutor de stat al prezentei scheme de ajutor de stat este de 17, aceștia fiind deja selectați pentru finanțare în cadrul apelului POC/875/2/2.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.