Sprijin financiar pentru IMM-uri, prin PNRR, în vederea îmbunătățirii competențelor în rândul angajaților, cu aplicabilitate în tehnologiile emergente

Sprijin financiar pentru IMM-uri, prin PNRR, în vederea îmbunătățirii competențelor în rândul angajaților, cu aplicabilitate în tehnologiile emergente

Telex » Știri 3 august 2022  

Întreprinderile mici și mijlocii care doresc să își îmbunătățească competențele în rândul angajaților vor putea accesa o schemă de ajutor, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Astfel, în Monitorul Oficial nr. 770 din 2 august 2022 a fost publicat Ordinul nr. 20.953/2022 al ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți”, asociată Planului național de redresare și reziliență al României 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiția 19. Obiectivul principal al schemei îl reprezintă sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), prin acordarea de fonduri nerambursabile pentru îmbunătățirea competențelor în rândul angajaților, cu aplicabilitate în tehnologiile emergente. În cadrul schemei de ajutor, prin tehnologie emergentă se înțelege o tehnologie radicală și relativ rapidă, caracterizată de un anumit grad de coerență persistent în timp și cu potențialul de a avea un impact considerabil asupra domeniului socio-economic care este observat în ceea ce privește compoziția actorilor, instituțiilor și modelelor de interacțiune dintre acestea, împreună cu procesele de producție a cunoștințelor asociate. În cadrul schemei de ajutor de minimis sunt finanțate activitățile de instruire în următoarele tehnologii emergente: internet of things; big data; cloud technologies; învățarea automată; inteligența artificială; automatizarea proceselor robotice; blockchain; cyber-physical systems; additive manufacturing. Cursurile/instruirile realizate trebuie să fie direct legate de domeniile tehnice menționate.

În cadrul acestei scheme se acordă sprijin financiar sub formă de granturi IMM-urilor care activează în toate sectoarele, atât timp cât îndeplinesc și respectă condițiile de eligibilitate. Nu se acordă sprijin în următoarele cazuri: a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii; b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: ▪ atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; ▪ atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari; d) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate; e) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse de la finanțare prin prezenta schemă, cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prezenta schemă de minimis se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția ca beneficiarul ajutorului să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei de minimis nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu aceasta.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat unui beneficiar, în corelație cu numărul de angajați instruiți, este de 17.000 de euro. Dovada absolvirii cursurilor este diploma de absolvire a cursului.

Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat schemei. Bugetul schemei este de 34 milioane euro, echivalent în lei. Pentru conversia în euro, în cadrul acestei scheme de ajutor se va utiliza cursul de schimb InforEuro. Numărul maxim estimat al întreprinderilor beneficiare este de 2.200.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.