Curier legislativ

Legislație comentată

Legislație comentată

Curier legislativ

Florin Dobre, Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2.939 din 9 mai 2017 privind procedura de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituții publice devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 410/31.05.2017

  Nr. 30-31, 8-21 august 2017


Propuneri de modificare a Codului fiscal, lansate în dezbatere publică de MFP

Propuneri de modificare a Codului fiscal, lansate în dezbatere publică de MFP

Curier legislativ

Eliminarea impozitului pe dividende, includerea cheltuielilor reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate, potrivit legii, în categoria cheltuielilor deductibile limitat la determinarea rezultatului fiscal și scutirea de la plata impozitului pe teren a terenurilor agricole lucrate sunt câteva dintre propunerile de modificare a Codului fiscal cuprinse într-un proiect de act normativ lansat recent în consultare publică de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

  Nr. 30-31, 8-21 august 2017


Proiect normativ: Introducerea sistemului de plată defalcată a TVA

Proiect normativ: Introducerea sistemului de plată defalcată a TVA

Curier legislativ

Recent, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a pus în dezbatere publică un proiect normativ potrivit căruia persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația de a deține și gestiona un cont de TVA pentru încasarea și plata taxei pe valoarea adăugată aferente operațiunilor taxabile.

  Nr. 30-31, 8-21 august 2017


MFP: Propuneri de reglementări contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial

MFP: Propuneri de reglementări contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial

Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, ce ar urma să înlocuiască actualele reglementări aplicabile acestor categorii de persoane, precum asociații, fundații sau alte organizații de acest fel cu personalitate juridică, aprobate prin OMEF nr. 1.969/2007.

  Nr. 30-31, 8-21 august 2017


Legea privind procedura insolvenței persoanelor fizice se va aplica de la 1 ianuarie 2018

Legea privind procedura insolvenței persoanelor fizice se va aplica de la 1 ianuarie 2018

Curier legislativ

Guvernul a prorogat, cu cinci luni, prin ordonanță, termenul de aplicare a Legii insolvenței persoanelor fizice, de la 1 august 2017 la 1 ianuarie 2018. „Decizia a fost luată de Executiv având în vedere complexitatea domeniului reglementat prin această lege, precum și punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii în care semnalează faptul că este nevoie de pregătirea riguroasă a capacității administrative a instanțelor chemate să aplice procedurile insolvenței persoanelor fizice.

  Nr. 30-31, 8-21 august 2017


ASF: Reglementări privind depunerea raportărilor contabile la 30 iunie de către societățile din domeniul asigurărilor

ASF: Reglementări privind depunerea raportărilor contabile la 30 iunie de către societățile din domeniul asigurărilor

Curier legislativ

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis recent Norma nr. 19/2017 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăților din domeniul asigurărilor. Actul normativ, publicat în Monitorul Oficial nr. 613 din 28 iulie a.c., se aplică societăților de asigurare și/sau reasigurare, brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, precum și sucursalelor din România ale societăților cu sediul social în state terțe sau aparținând Spațiului Economic European (...)

  Nr. 30-31, 8-21 august 2017


Codul muncii a fost modificat. Noi prevederi vizând munca nedeclarată

Codul muncii a fost modificat. Noi prevederi vizând munca nedeclarată

Curier legislativ

Executivul a modificat și a completat Codul muncii, prin ordonanță de urgență, urmărindu-se adaptarea legislației naționale la noile provocări cu care se confruntă autoritățile, în special cele legate de fenomenul muncii nedeclarate. Astfel, potrivit noilor reglementări,  angajatorul are obligația de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă și documentele de evidență a timpului de muncă prestat zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru.

  Nr. 30-31, 8-21 august 2017


Noi reglementări privind pensiile de serviciu. Acestea nu vor mai putea depăși salariile nete

Noi reglementări privind pensiile de serviciu. Acestea nu vor mai putea depăși salariile nete

Curier legislativ

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care stabilește că pensiile de serviciu nu se vor mai majora, anual, prin raportare la creșterile salariale, ci doar în funcție de coeficientul de inflație, așa cum se procedează, în prezent, în cazul pensiilor reglementate de Legea nr. 263/2010. Actul normativ prevede, de asemenea, că valoarea netă a pensiei de serviciu nu va mai putea depăși media soldelor/salariilor nete cuprinse în baza de calcul al pensiei.

  Nr. 30-31, 8-21 august 2017


A fost simplificată documentația pentru obținerea venitului minim garantat, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzire

A fost simplificată documentația pentru obținerea venitului minim garantat, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzire

Curier legislativ

Guvernul a adoptat o hotărâre prin care simplifică documentația necesară obținerii unor beneficii sociale, respectiv a venitului minim garantat, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzire. Documentul introduce și noi condiții și criterii în acordarea ajutoarelor de urgență.

  Nr. 30-31, 8-21 august 2017


Regulament privind condițiile acordării și cuantumul sporului pentru condiții de muncă pentru angajații din administrația publică locală

Regulament privind condițiile acordării și cuantumul sporului pentru condiții de muncă pentru angajații din administrația publică locală

Curier legislativ

Guvernul a adoptat, printr-o hotărâre, Regulamentul privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă și criteriile de acordare a acestuia pentru angajații din administrația publică locală. În baza acestui regulament, angajații din administrația publică locală vor putea beneficia de sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, de până la 15% din salariul de bază, prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

  Nr. 30-31, 8-21 august 2017


Sprijin pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) din sistemul de învățământ preuniversitar

Sprijin pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) din sistemul de învățământ preuniversitar

Curier legislativ

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) înmatriculați în sistemul de învățământ preuniversitar. Potrivit actului normativ, drepturile de care beneficiază copiii cu CES constau în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului (...)

  Nr. 30-31, 8-21 august 2017


A fost reglementat statutul asistenților personali profesioniști, care vor putea îngriji la domiciliul lor persoane cu handicap

A fost reglementat statutul asistenților personali profesioniști, care vor putea îngriji la domiciliul lor persoane cu handicap

Curier legislativ

Persoanele cu handicap grav sau accentuat vor putea beneficia de îngrijire și la domiciliul unui asistent personal profesionist, prevede o hotărâre adoptată de Guvern. Actul normativ stabilește condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist și reprezintă un pas important în promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor cu dizabilități.

  Nr. 30-31, 8-21 august 2017


Valoarea sprijinului financiar pentru persoane cu dizabilități va fi majorată de la 1 ianuarie 2018

Valoarea sprijinului financiar pentru persoane cu dizabilități va fi majorată de la 1 ianuarie 2018

Curier legislativ

Valoarea sprijinului financiar pentru persoane cu dizabilități va fi majorată, începând cu 1 ianuarie 2018, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern. „Actul normativ modifică Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, astfel încât integrarea în societate a acestei categorii de persoane să aibă loc în mod real, inclusiv prin creșterea ponderii în rândul salariaților (...)

  Nr. 30-31, 8-21 august 2017


De la 1 septembrie, indemnizația pentru creșterea copilului este plafonată la 8.500 lei

De la 1 septembrie, indemnizația pentru creșterea copilului este plafonată la 8.500 lei

Curier legislativ

Executivul a stabilit nivelul maxim de 8.500 lei lunar pentru indemnizația pentru creșterea copilului, modificând, în acest context, OUG nr. 111/2010. Prevederea se aplică începând cu drepturile aferente lunii septembrie 2017 atât pentru persoanele care au drepturile stabilite sau solicitate anterior acestei date, cât și pentru situațiile ulterioare.

  Nr. 30-31, 8-21 august 2017


Statul va restitui taxa cerută la înmatricularea autovehiculului

Statul va restitui taxa cerută la înmatricularea autovehiculului

Curier legislativ

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență privind restituirea pe cale administrativă, la cerere, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

  Nr. 30-31, 8-21 august 2017


Legea nr. 177/2017: Noi modificări aduse Codului fiscal

Legea nr. 177/2017: Noi modificări aduse Codului fiscal

Curier legislativ

Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017, prin care a fost modificat, la începutul acestui an, Codul fiscal, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017. Actul normativ aduce unele completări OUG nr. 3/2017 care, reamintim, introduce prevederi referitoare la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit, contribuțiile sociale obligatorii, scutirea de la plata impozitului pe profit, în primii 10 ani de activitate, pentru societățile care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare.

  Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017