Curier legislativ

Legislaţie comentată

Legislație comentată

Curier legislativ

Florin Dobre, Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 543 din 4 aprilie 2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările con­tabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patri­mo­nial, publicat în Monitorul Oficial nr. 243/07.04.2017

  Nr. 22-23, 13-26 iunie 2017


Executivul a aprobat modificarea reglementărilor privind asociațiile de proprietari și condominiul

Executivul a aprobat modificarea reglementărilor privind asociațiile de proprietari și condominiul

Curier legislativ

Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Actul normativ preia reglementări promovate prin proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, adoptat în ședința Guvernului din 16 noiembrie 2016, dar clasat în conformitate cu prevederile Hotărârii Biroului Permanent al Senatului din data de 27 decembrie 2016, în baza art. 63 alin. (5) din Constituția României.

  Nr. 22-23, 13-26 iunie 2017


Au fost aprobate Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice

Au fost aprobate Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice

Curier legislativ

Executivul a aprobat, printr-o Hotărâre, Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice. Documentul stabilește modalitatea de desfășurare a ședințelor de conciliere, modul de comunicare cu debitorul și creditorii, tipurile de onorarii pentru administratorul procedurii și lichidator, precum și cuantumul minim și maxim al acestor onorarii.

  Nr. 22-23, 13-26 iunie 2017


Guvernul a adoptat noi măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale și promovarea planificării fiscale. Multinaționalele vor face raportări în statul de rezidență fiscală

Guvernul a adoptat noi măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale și promovarea planificării fiscale. Multinaționalele vor face raportări în statul de rezidență fiscală

Curier legislativ

Guvernul a adoptat – printr-o Ordonanță de Urgență de modificare și completare a Codului de procedură fiscală – noi măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale și promovarea planificării fiscale, prin reglementarea schimbului automat obligatoriu de informații din rapoartele pe care grupurile de întreprinderi multinaționale urmează să le depună în statul membru al societății-mamă.

  Nr. 22-23, 13-26 iunie 2017


Actualizarea legislației privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

Actualizarea legislației privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

Curier legislativ

Executivul a aprobat un proiect de lege care pune în acord actuala legislație privind cooperarea judiciară internațională în materie penală cu două noi directive europene, prima referitoare la dreptul de acces la avocat în cadrul procedurilor penale și celor ale mandatului european de arestare, iar a doua  – la ordinul european de anchetă în materie penală.

  Nr. 22-23, 13-26 iunie 2017


Codul fiscal: Completări privind clădirile scutite de impozit

Codul fiscal: Completări privind clădirile scutite de impozit

Curier legislativ

Casele parohiale au fost incluse în categoria imobilelor pentru care nu se datorează impozitul/taxa pe clădiri, potrivit unui act normativ de modificare a Codului fiscal, intrat recent în vigoare. Legea nr. 107/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 376/19.05.2017, modifică art. 456 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal în sensul amintit.

  Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017


Spațiul privat virtual, disponibil de la 1 iunie și pentru persoanele juridice

Spațiul privat virtual, disponibil de la 1 iunie și pentru persoanele juridice

Curier legislativ

Serviciul Spațiul privat virtual (SPV) va fi disponibil, de la 1 iunie, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, a anunțat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), printr-un comunicat. Potrivit instituției, persoanele fizice pot accesa serviciul amintit direct sau prin împuternicit, iar persoanele juridice și entitățile fără personalitate juridică, prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit.

  Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017


Măsuri pentru sporirea protecției intereselor titularilor drepturilor de autor și ai drepturilor conexe

Măsuri pentru sporirea protecției intereselor titularilor drepturilor de autor și ai drepturilor conexe

Curier legislativ

Guvernul a adoptat un proiect de lege care modifică și completează Legea nr. 8/1996 și care cuprinde prevederi pentru sporirea protecției intereselor artiștilor și creatorilor, ca titulari ai drepturilor de autor și ai drepturilor conexe, prin modificarea reglementărilor referitoare la organizarea, funcționarea și desfășurarea activității organismelor de gestiune colectivă.

  Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017


Au fost aprobate Normele de aplicare a programului Prima chirie destinat stimulării mobilității forței de muncă

Au fost aprobate Normele de aplicare a programului Prima chirie destinat stimulării mobilității forței de muncă

Curier legislativ

Normele de aplicare a programului Prima chirie (reglementat prin OUG nr. 6/2017), prin care se acordă o primă de relocare șomerilor înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și care își schimbă domiciliul la o distanță mai mare de 50 km pentru a se încadra, au fost aprobate printr-o hotărâre de guvern.

  Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017


Proiect de OUG pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală. Multinaționalele vor raporta în statul de rezidență fiscală

Proiect de OUG pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală. Multinaționalele vor raporta în statul de rezidență fiscală

Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a elaborat un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, proiect care are în vedere modalitatea de transpunere în legislația națională a schimbului automat obligatoriu de informații din rapoartele pe care grupurile de întreprinderi multinaționale urmează să le depună în statul membru al societății-mamă, așa cum este prevăzut de Directiva (UE) 2016/881 de modificare a Directivei 2011/16/UE.

  Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017


ANAF: O nouă procedură privind evaluarea și valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării

ANAF: O nouă procedură privind evaluarea și valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării

Curier legislativ

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a emis recent un act normativ ce conține noi prevederi privind procedura de evaluare și valorificare de către organele fiscale, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse degradării. Ordinul nr. 1.517/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 398/26.05.2017, prevede, pe lângă procedura amintită, și modelele de formulare utilizate de organele aflate în subordinea ANAF în procesul de valorificare a acestor bunuri.

  Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017


Proiect: Modificări privind acordarea voucherelor de vacanță

Proiect: Modificări privind acordarea voucherelor de vacanță

Curier legislativ

Ministerul Turismului (MT) a lansat în dezbatere publică un proiect normativ pentru modificarea și completarea OUG nr. 8/2009 privind voucherele de vacanță, ce aduce schimbări importante referitoare la acordarea acestor tichete angajaților din sistemul public. Proiectul de ordonanță de urgență are în vedere, potrivit inițiatorilor, stimularea domeniului turismului și creșterea veniturilor la bugetul de stat, în vederea asigurării respectării angajamentelor României în privința încadrării în limitele de deficit asumate.

  Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017


Zilierii care lucrează în anumite domenii pot lucra până la 180 de zile pentru același beneficiar

Zilierii care lucrează în anumite domenii pot lucra până la 180 de zile pentru același beneficiar

Curier legislativ

Zilierii care lucrează în domeniul creșterii animalelor și în grădinile botanice pot presta activități pentru același beneficiar pentru o perioadă de până la 180 de zile, potrivit Legii nr. 105/2017, publicată recent în Monitorul Oficial (nr. 376/19.05.2017). Actul normativ modifică și completează Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

  Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017


Noi reglementări privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor: evaluarea se va face în funcție de gradul de risc al deficiențelor constatate

Noi reglementări privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor: evaluarea se va face în funcție de gradul de risc al deficiențelor constatate

Curier legislativ

Guvernul a aprobat modificarea și completarea cadrului general de organizare și funcționare a sistemului de inspecție tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, astfel încât noile prevederi să țină cont de cele mai recente reglementări europene în domeniu.

  Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017


Legislație comentată

Legislație comentată

Curier legislativ

Florin Dobre, Radu Ciobanu

Sursa: Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1 din 2 martie 2017 pri­vind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul in­stru­mentelor și investițiilor financiare, precum și pentru modificarea Instrucțiunii Auto­rității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea și depunerea si­tua­ției financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și su­pravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, publicată în Monitorul Oficial nr. 173/09.03.2017

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017


ANAF: Formularele 208 și 209 vor fi modificate

ANAF: Formularele 208 și 209 vor fi modificate

Curier legislativ

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat modificarea formularelor 208 și 209, utilizate în procesul de administrare a impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, ca urmare a unor schimbări legislative, precum și din necesități de administrare.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017