Curier legislativ

ANAF: Procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili

ANAF: Procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili

Curier legislativ

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat Procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili, aprobată recent prin Ordinul președintelui ANAF nr. 1.023/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 277/20.04.2017.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017


Normele de aplicare a Legii privind impozitul specific unor activități, publicate în Monitorul Oficial

Normele de aplicare a Legii privind impozitul specific unor activități, publicate în Monitorul Oficial

Curier legislativ

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități au fost aprobate prin ordin comun al ministrului turismului și ministrului finanțelor publice și publicate în Monitorul Oficial (Ordinul nr. 264/464/2017, apărut în MO nr. 266/14.04.2017). 

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017


Noi prevederi pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare

Noi prevederi pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare

Curier legislativ

Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare a fost modificată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), printr-un act normativ emis recent. Ordinul președintelui ANAF nr. 1.232/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 262/13.04.2017 și se va aplica începând cu deconturile cu sume negative de TVA depuse după 1 mai a.c. 

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017


MFP: Proiect de ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora

MFP: Proiect de ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora

Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat un proiect de ordin care prezintă comunicarea în procedura de instituire electronică a popririi asupra conturilor bancare. Proiectul stabilește că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va transmite către bănci actele de executare în format PDF, cu XML anexat.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017


În dezbatere publică, Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

În dezbatere publică, Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a pus în dezbatere publică normele de aplicare a legii care oferă clienților posibilitatea de a retrage maximum 200 lei în momentul plății prin card a contravalorii unor bunuri sau servicii. Proiectul clarifică etapele pe care trebuie să le parcurgă și documentele pe care trebuie să le emită comercianții.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017


Termenul de plată retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale, prelungit

Termenul de plată retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale, prelungit

Curier legislativ

Persoanele care n-au ajuns încă la vârsta de pensionare vor putea să-și plătească retroactiv contribuția de asigurări sociale pentru perioadele în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, până la 31 decembrie 2017.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017


Se modifică Formularul 014 Notificare privind modificarea anului fiscal

Se modifică Formularul 014 Notificare privind modificarea anului fiscal

Curier legislativ

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) modifică Formularul 014 Notificare privind modificarea anului fiscal, precum și instrucțiunile de completare a acestuia. Potrivit ANAF, modificările au fost determinate de prevederile OUG nr. 84/2016 referitoare la Codul fiscal. Astfel, așa cum am amintit într-un articol publicat recent la rubrica Telex, potrivit art. 16 alin. (1) al Codului fiscal, anul fiscal este anul calendaristic.

  Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017


Noi prevederi pentru corectarea erorilor din situațiile financiare anuale

Noi prevederi pentru corectarea erorilor din situațiile financiare anuale

Curier legislativ

Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial a fost modificată de Ministerul Finanțelor Publice, printr-un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 543/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 243/07.04.2017, prelungește termenul de corectare a erorilor din situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale pentru anumite categorii de erori și elimină, totodată, termenul-limită pentru altele prevăzute de OMFP nr. 450/2016.

  Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017


ASF: Modificări aduse reglementărilor contabile aplicabile societăților de asigurare/reasigurare

ASF: Modificări aduse reglementărilor contabile aplicabile societăților de asigurare/reasigurare

Curier legislativ

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare au fost modificate recent de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Norma ASF nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea reglementărilor amintite, publicată în Monitorul Oficial nr. 245/10.04.2017, vizează clarificarea unor dispoziții, și anume cele referitoare la reevaluarea plasamentelor.

  Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017


Proceduri mai simple pentru transformarea societăților agricole în societăți reglementate de Legea nr. 31/1990

Proceduri mai simple pentru transformarea societăților agricole în societăți reglementate de Legea nr. 31/1990

Curier legislativ

Legea nr. 31/2017, care prevede o procedură simplificată de transformare a societăților agricole în entități ce intră sub incidența Legii societăților, a fost publicată în Monitorul Oficial (nr. 214/29.03.2017). Actul normativ completează Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, în sensul că introduce un nou articol, 41, potrivit căruia societățile agricole se pot transforma în societăți, cu respectarea dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

  Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017


Sprijin financiar de aproximativ 57 de milioane de lei pentru sectorul zootehnic

Sprijin financiar de aproximativ 57 de milioane de lei pentru sectorul zootehnic

Curier legislativ

Crescătorii de animale vor beneficia în acest an de sprijin financiar în valoare totală de 56,58 milioane de lei, potrivit unei Hotărâri aprobate de Guvern. Schema de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, instituită prin HG nr. 1179/2014, acoperă  integral costurile administrative aferente întocmirii și menținerii registrului genealogic, și  parțial costurile aferente testelor pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului.

  Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017


Modificări privind distribuirea rezervelor acumulate de societățile/regiile cu capital de stat și ale legislației instituțiilor de credit

Modificări privind distribuirea rezervelor acumulate de societățile/regiile cu capital de stat și ale legislației instituțiilor de credit

Curier legislativ

Guvernul a modificat, prin ordonanță de urgență, legislația (OG nr. 64/2001) privind rentabilizarea structurii de capital deținut de stat la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale care au capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, introducând posibilitatea distribuirii sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, și a rezervelor acumulate în timp repartizate din profitul net realizat de aceste societăți/companii/regii.

  Nr. 12, 4-10 aprilie 2017


Programele naționale de sănătate pentru anii 2017-2018, aprobate

Programele naționale de sănătate pentru anii 2017-2018, aprobate

Curier legislativ

Programele naționale de sănătate care vor fi derulate și finanțate în 2017 și în 2018 de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și structura și obiectivele acestora au fost aprobate de Guvern. Hotărârea prevede continuarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate aflate în derulare în condițiile asigurării sustenabilității financiare a acestora.

  Nr. 12, 4-10 aprilie 2017


Statul va deconta salariul minim pe economie pentru ucenici și stagiari

Statul va deconta salariul minim pe economie pentru ucenici și stagiari

Curier legislativ

Guvernul a adoptat un proiect de lege potrivit căruia statul va suporta, practic, salariul minim pe economie pentru ucenicii și stagiarii care sunt încadrați de către angajatorii care își desfășoară activitatea pe teritoriul României. Astfel, angajatorul care încheie un contract de ucenicie beneficiază, la cerere, pe perioada derulării acestuia (între 1 și 3 ani), de 1.125 lei/lună (net),  echivalentul în lei a 250 euro/lună, din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

  Nr. 12, 4-10 aprilie 2017


Veteranii de război care nu au putut fi împroprietăriți cu terenuri vor fi despăgubiți financiar

Veteranii de război care nu au putut fi împroprietăriți cu terenuri vor fi despăgubiți financiar

Curier legislativ

Guvernul a stabilit, printr-o hotărâre, suma minimă cu care vor fi despăgubiți veteranii de război care, din cauza deficitului de terenuri în localitățile de domiciliu, nu au putut fi împroprietăriți. Astfel, persoanele îndreptățite vor primi o sumă determinată conform grilelor notariale, actualizate în condițiile legii, dar nu mai puțin de 1.564 lei pe hectarul de teren la care au dreptul.

  Nr. 12, 4-10 aprilie 2017


Legislație comentată

Legislație comentată

Curier legislativ

Florin Dobre, Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 164 din 25 ianuarie 2017 pentru apro­barea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 108/08.02.2017. Prin acest ordin se aprobă Procedura de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale, care se aplică în următoarele situații (...).

  Nr. 11, 28 martie - 3 aprilie 2017