Curier legislativ

Legislație comentată

Legislație comentată

Curier legislativ

Florin Dobre, Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul Băncii Naționale a României nr. 7 din 11 august 2017 privind modificarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial nr. 668/16.08.2017

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017


În proiect: Procedura privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor reprezentând TVA pentru contribuabilii care aleg să aplice plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată

În proiect: Procedura privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor reprezentând TVA pentru contribuabilii care aleg să aplice plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată

Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat la sfârșitul săptămânii trecute un proiect de ordin ce reglementează procedura privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată. 

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017


ANAF: Procedura de înregistrare în scopuri de TVA va fi corelată cu modificările din Codul fiscal

ANAF: Procedura de înregistrare în scopuri de TVA va fi corelată cu modificările din Codul fiscal

Curier legislativ

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează, într-un comunicat, că intenționează – printr-un proiect de ordin supus dezbaterii publice – să coreleze prevederile Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA cu modificările recente ale Codului fiscal. Astfel, din cuprinsul actualei proceduri și din conținutul unor formulare va fi eliminată sintagma „nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică”.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017


Salariile specialiștilor implicați în proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) pe bază de contracte de finanțare din fonduri publice vor fi majorate

Salariile specialiștilor implicați în proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) pe bază de contracte de finanțare din fonduri publice vor fi majorate

Curier legislativ

Guvernul a aprobat majorarea plafoanelor în baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri publice pentru activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică. Actul normativ modifică anexa la HG nr. 327/2003, la propunerea Ministerului Cercetării și Inovării.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017


Proiect Guvern: Înființarea Avocatului Copilului

Proiect Guvern: Înființarea Avocatului Copilului

Curier legislativ

Guvernul a aprobat înființarea Avocatului Copilului, ca structură distinctă în cadrul instituției Avocatul Poporului, care se va ocupa exclusiv de protecția drepturilor copilului. Astfel, Executivul a adoptat un proiect de lege care modifică și completează Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului și dă posibilitatea copiilor să facă plângeri direct Avocatului Copilului.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017


Proiect: Actualizarea Normelor metodologice de aplicare a ordonanței privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

Proiect: Actualizarea Normelor metodologice de aplicare a ordonanței privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

Curier legislativ

Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ar putea fi actualizate, potrivit unui proiect legislativ pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Proiectul de hotărâre vizează corelarea normelor de aplicare a OUG nr. 28/1999 cu prevederile ordonanței, având în vedere modificările pe care le-a suferit actul normativ, se menționează în nota de fundamentare ce însoțește propunerea legislativă. 

  Nr. 38, 10-16 oct. 2017


Proiect MFP: Modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

Proiect MFP: Modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare și completare a Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016. Potrivit MFP, inițierea proiectului normativ este determinată de ultimele modificări intervenite în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) referitoare la tratamentul contabil al veniturilor – aspect prevăzut de IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții, și la instrumentele financiare – elemente reglementate de IFRS 9 Instrumente financiare, cele două standarde urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018. 

  Nr. 38, 10-16 oct. 2017


Legea nr. 196/2017: Modificări aduse Codului fiscal

Legea nr. 196/2017: Modificări aduse Codului fiscal

Curier legislativ

De la 1 ianuarie 2018, terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, în suprafață de până la 400 m², vor fi eliminate de la impozitare, potrivit Legii nr. 196/2017, ce aduce modificări Codului fiscal. Actul normativ vizează art. 465 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, referitor la calculul impozitului/taxei pe teren.

  Nr. 38, 10-16 oct. 2017


ANAF: Criterii de evaluare a riscului fiscal

ANAF: Criterii de evaluare a riscului fiscal

Curier legislativ

Procedurile fiscale privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA au fost actualizate recent, printr-un act normativ emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Ordinul președintelui ANAF nr. 2.856/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 780 din 3 octombrie a.c., stabilește, printre altele, criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de TVA, precum și procedura aferentă. 

  Nr. 38, 10-16 oct. 2017


Completări privind procedurile de înregistrare sau modificare a domiciliului fiscal

Completări privind procedurile de înregistrare sau modificare a domiciliului fiscal

Curier legislativ

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a completat, printr-un act normativ, procedurile de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, în contextul modificărilor recente aduse Codului de procedură fiscală. Ordinul președintelui ANAF nr. 2.853/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie a.c. și vizează Ordinul nr. 3.845/2015, prin care au fost aprobate procedurile de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum și modelul și conținutul unor formulare. 

  Nr. 38, 10-16 oct. 2017


Sprijin financiar acordat producătorilor din sectorul fructelor și legumelor

Sprijin financiar acordat producătorilor din sectorul fructelor și legumelor

Curier legislativ

Executivul a aprobat o hotărâre privind acordarea de ajutor financiar organizațiilor de producători și altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor și legumelor. Actul normativ creează cadrul legal pentru acordarea de ajutor financiar organizațiilor de producători și altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor și legumelor, care se asigură din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), ca urmare a modificării legislației UE în sectorul fructelor și legumelor.

  Nr. 38, 10-16 oct. 2017


Fonduri mai mari acordate agricultorilor pentru achiziționarea motorinei

Fonduri mai mari acordate agricultorilor pentru achiziționarea motorinei

Curier legislativ

Fondurile alocate sprijinului de care beneficiază, în acest an, agricultorii pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură au fost majorate cu 87,5 milioane de lei. Acest sprijin constă în aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei utilizate la efectuarea lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare.

  Nr. 38, 10-16 oct. 2017


A fost adoptat Regulamentul de valorificare a lemnului din pădurile statului

A fost adoptat Regulamentul de valorificare a lemnului din pădurile statului

Curier legislativ

La propunerea Ministerului Apelor și Pădurilor, Executivul a adoptat o hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică. Aceasta reglementează câteva aspecte esențiale în ceea ce privește valorificarea masei lemnoase din fondul forestier aflat în proprietatea publică a statului român.

  Nr. 38, 10-16 oct. 2017


Demersuri pentru reducerea deșeurilor de ambalaje

Demersuri pentru reducerea deșeurilor de ambalaje

Curier legislativ

Executivul a aprobat un proiect de lege vizând modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, transpunând, în acest mod, o serie de reglementări europene în domeniu. Astfel, pungile de transport din plastic subțire (sub 50 de microni) și foarte subțire (sub 15 microni) cu mâner vor fi interzise atât la introducerea pe piața națională, cât și la comercializare.

  Nr. 38, 10-16 oct. 2017


Monitorizarea depozitelor de deșeuri, inclusă în atribuțiile poliției locale

Monitorizarea depozitelor de deșeuri, inclusă în atribuțiile poliției locale

Curier legislativ

Atribuțiile poliției locale în domeniul protecției mediului vor include și monitorizarea depozitelor de deșeuri, în scopul prevenirii declanșării unor incendii cu consecințe grave pentru viața oamenilor, mediu și bunuri materiale. Măsura a fost aprobată de Guvern, printr-o ordonanță de urgență care completează art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010.

  Nr. 38, 10-16 oct. 2017


Formularul 086, pentru contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA, în următoarele 3 luni

Formularul 086, pentru contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA, în următoarele 3 luni

Curier legislativ

Formularul 086, prin care contribuabilii pot notifica organul fiscal cu privire la opțiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA, a fost aprobat recent prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Ordinul nr. 2.743/2017, apărut în Monitorul Oficial nr. 763 din 26.09.2017, conține modelul, conținutul, precum și instrucțiunile de completare a formularului. 

  Nr. 37, 26 sept. - 9 oct. 2017