„Profesia contabilă se reinventează permanent prin promovarea gândirii integrate, sub impactul proceselor de digitalizare și globalizare”

„Profesia contabilă se reinventează permanent prin promovarea gândirii integrate, sub impactul proceselor de digitalizare și globalizare”

Numărul 15-16, 23 apr. - 13 mai 2019  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu conf. univ. dr. Adrian Groșanu, președintele Consiliului Filialei CECCAR Cluj  

Alexandra Rizea: În interviurile apărute până acum în CECCAR Business Magazine a fost relevată deseori legătura dintre exercitarea profesiei și îndatoririle civice. Din această perspectivă, alegerea dvs. în funcția de președinte al Filialei CECCAR Cluj reprezintă, incontestabil, un moment important, semnificativ în ceea ce privește îmbinarea celor două componente – profesională și civică. Cum evaluați acest moment?

Adrian Groșanu: Înainte de a mă referi la mandatul încredințat de membrii Filialei CECCAR Cluj la alegerile care au avut loc în luna martie 2017, trebuie să subliniez că un moment cel puțin la fel de important a fost decizia pe care am luat-o cu doar câteva luni înainte de termenul de depunere a candidaturilor. A fost urmarea discuțiilor pe care le-am avut cu mai mulți colegi, care m-au încurajat să candidez. Inițial, am respins această idee, însă, în cele din urmă, contând și pe sprijinul asumat al unui număr important de colegi, am considerat că depunerea candidaturii este o responsabilitate pe care trebuie să mi-o asum pentru a contribui și eu la dezvoltarea profesiei pe care o practic și care îmi asigură existența, permițându-mi, totodată, să acționez în slujba interesului public.

Câștigarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Consiliului Filialei CECCAR Cluj pentru mandatul 2018-2022 o percep, astfel, ca pe o mare responsabilitate și nu ca pe o realizare personală. Cred cu tărie că fiecare dintre noi are datoria să aloce resursele adecvate de care dispune pentru îmbunătățirea, pentru eficientizarea sistemelor economico-sociale din care facem parte, a societății în ansamblu, deoarece resursele sunt tot mai limitate, nevoile în continuă creștere și provocările, inclusiv cele legate de globalizarea economiei și de digitalizarea acesteia, tot mai diverse.

Mandatul la care v-ați referit a luat în considerare, cu siguranță, parcursul dvs. profesional, precum și implicarea directă în activitatea Filialei CECCAR Cluj. Ce anume ar fi de menționat în acest sens?

Am ales să practic această profesie deoarece am absolvit Liceul de Informatică din Petroșani, promoția 1996, și, la nivel universitar, am decis să studiez la specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Facultății de Științe Economice a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, datorită sintagmei Informatică de gestiune din denumirea specializării. Despre contabilitate nu știam nimic. Am început să o studiez într-un mod intensiv, inclusiv în afara orelor de pregătire din cadrul facultății, pentru a ajunge la nivelul colegilor care erau absolvenți de licee de profil economic. În cele din urmă, ca orice lucru pe care îl înțelegi, a ajuns să îmi placă foarte mult. La disciplinele de profil real – cum a fost matematica sau informatica –, nu aveam niciun fel de problemă, dar nici la cele de specialitate, astfel că am finalizat studiile universitare ca șef de promoție cu media 9,93.

În anul II am studiat disciplina Contabilitate financiară cu domnul prof. univ. dr. Iacob Petru Pântea care, la vremea respectivă, era șeful Catedrei de Contabilitate și președintele Filialei CECCAR Cluj; de fapt, domnia sa a fost primul președinte al filialei în perioada postdecembristă. Astfel, datorită domnului profesor Pântea, în anul 1997 am aflat ce înseamnă CECCAR. În vremea respectivă sursele bibliografice, mai ales în domeniul financiar-contabil, nu erau foarte actuale la biblioteca facultății, însă Filiala CECCAR Cluj avea ultimele noutăți în domeniu și, în plus, avea abonament la Monitorul Oficial, care mie îmi era de mare folos. Din acel an, am poposit de foarte multe ori la filială pentru documentare și am participat la majoritatea evenimentelor profesionale organizate de CECCAR pentru membrii săi. Îmi plăceau foarte mult atmosfera din cadrul filialei și discuțiile profesionale.

După absolvirea facultății, în anul 2000 am devenit cadru didactic universitar al Facultății de Științe Economice (actuala Facultate de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor), în cadrul Catedrei de contabilitate, iar în anul 2009 am susținut teza de doctorat în domeniul Contabilitate. Din anul 2010 sunt expert contabil. Am fost implicat activ în acțiunile desfășurate la nivelul filialei, atât la nivel organizatoric – mai ales în perioada 2016-2017, când am ocupat poziția de vicepreședinte al Consiliului filialei –, cât și prin susținerea de cursuri de specialitate în calitate de lector acreditat CECCAR.

Dispunem acum de premisele necesare pentru a ne concentra atenția asupra activității dvs. în conducerea Filialei CECCAR Cluj. Primul aspect la care vă rugăm să vă referiți vizează modalitățile practice de organizare și desfășurare a activităților prevăzute în Programul Național de Pregătire Profesională Continuă. Ce anume s-a întreprins și se întreprinde în această sferă prioritară de preocupări?

Cursurile de pregătire profesională continuă ale membrilor filialei noastre, în ceea privește partea organizatorică și structura acestora, au reprezentat principalele domenii de activitate pe care am dorit să le îmbunătățesc de la preluarea mandatului, în aprilie 2018. Astfel, am introdus, în premieră pentru CECCAR Cluj, un sistem electronic de înscriere la cursuri pentru a degreva prelucrarea manuală la nivelul filialei a unui număr semnificativ de email-uri (peste 1.500). Ca urmare a acestui sistem, în 2018 s-au înscris la cursuri cu peste 20% mai mulți membri comparativ cu anul precedent. Apoi, am renunțat la sălile de curs care nu erau adecvate sistemului de pregătire profesională a membrilor noștri și am ales săli de curs din cadrul instituțiilor de învățământ superior.

În ceea ce privește structura cursurilor, de asemenea, în premieră, la o serie de curs am alocat trei discipline/tematici care să fie predate cursanților de către trei lectori. În acest fel, se asigură cadrul necesar pentru o pregătire corespunzătoare a lectorilor, iar cursanții au acces, astfel, la informații de calitate. Sunt cursuri care trebuie susținute la un anumit nivel de aprofundare a cunoștințelor, mai ales în privința disciplinelor din domeniul contabilității și fiscalității. Totodată, am introdus, în anul 2018, o disciplină nouă, Dreptul comercial, care s-a bucurat de succes în rândul cursanților. În perioada următoare vom introduce alte discipline noi (de exemplu Marketing, comunicare și promovare în afaceri) care sunt importante pentru profesia noastră. Vom avea în vedere ca temele predate în anii precedenți să nu se repete, vom aborda teme de actualitate și vom lua măsurile necesare ca lectorii să fie pregătiți la un nivel cât mai ridicat.

Întrucât pregătirea profesională este strâns legată de cerințele concrete ale pieței serviciilor contabile, vă propunem să vă referiți, în continuare, la modul în care sunt identificate cerințele acestei piețe și cum se acționează pentru a le pune la baza activității curente, precum și pe termen mediu și lung?

Provocările la care este supusă piața serviciilor contabile sunt generate de mai mulți factori, obiectivi sau subiectivi, respectiv de caracterul limitat al resurselor economice, de mediul concurențial existent și de așteptările tot mai ridicate ale utilizatorilor informației contabile. La aceste provocări, profesionistul contabil nu are altă alternativă decât să răspundă cu maximum de profesionalism, iar pentru aceasta, CECCAR, ca reprezentant al profesiei contabile liberale, trebuie să asigure pregătirea profesională continuă adecvată a membrilor săi, inclusiv a stagiarilor. Identificarea cerințelor în ceea ce privește pregătirea profesională se face prin două căi: pe de-o parte, prezentăm membrilor filialei noastre toate seriile de curs cu disciplinele aferente și fiecare membru alege seria de curs pe care o consideră utilă în ceea ce privește tematica abordată; pe de altă parte, orice recomandare relevantă din partea membrilor o luăm în considerare și o includem, fie în programul de pregătire profesională continuă, fie în cadrul evenimentelor profesionale organizate pe teme diverse, de actualitate, în afara programului de pregătire profesională continuă.

Aceste seminare profesionale, organizate periodic, în colaborare cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, s-au bucurat de un real succes în anul 2018, având un număr de circa 150 și 300 participanți. Invitați la aceste evenimente sunt reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniul financiar-contabil, colegi de-ai noștri, specialiști în tematica respectivă sau invitați externi profesiei.

În plus, cu ocazia fiecărui eveniment, solicit membrilor noștri să propună teme de interes și chiar să se implice în organizarea dezbaterii acestora. Împreună formăm CECCAR și fiecare trebuie să contribuim la dezvoltarea și modernizarea profesiei, în funcție de nivelul la care ne aflăm și de competențele pe care le avem.

În ce măsură colaborarea cu autoritățile locale, cu celelalte organizații profesionale contribuie la soluționarea dezideratelor mediului de business, în sensul inițierii și desfășurării de acțiuni convergente în vederea susținerii efective a antreprenoriatului, respectiv a clienților profesioniștilor contabili?

La nivel local avem relații excelente cu reprezentanții instituțiilor publice cu atribuții în domeniul financiar-contabil sau care prestează servicii de specialitate, respectiv Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Cluj, Camera de Conturi Cluj, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj. Totodată, avem relații colegiale foarte bune cu asociațiile profesionale care sunt reprezentate la nivel local. Spre exemplu, la seminarul profesional organizat de filiala noastră cu privire la Impactul GDPR asupra profesiei contabile,  am acceptat solicitarea reprezentanței regionale a Camerei Auditorilor Financiari din România de a lua parte la acest eveniment și auditorii financiari din Regiunea Nord-Vest. De asemenea, la evenimentele profesionale organizate în colaborare cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca au participat și antreprenori în măsura în care temele abordate au prezentat interes. Totodată, am participat de mai multe ori la cel mai mare eveniment de networking din Transilvania, X Party & Networking, unde, în calitate de invitat special, am prezentat mesajul din partea Filialei CECCAR Cluj. Unul din aceste evenimente, Young Entrepreneurs & Intrapreneurs Party & Networking, a fost dedicat chiar antreprenorilor, iar mesajul transmis a vizat importanța profesiei contabile pentru succesul afacerilor: Nicio afacere de succes nu există fără un profesionist contabil!

Dat fiind specificul județului Cluj, dar mai ales faptul că dumneavoastră sunteți și cadru didactic al uneia dintre cele mai mari universități din țară – Universitatea Babeș-Bolyai –, vă rugăm să vă referiți la conlucrarea filialei CECCAR cu instituțiile de învățământ, în special cu cele universitare, în vederea formării noilor generații de profesioniști contabili.

De la preluarea mandatului am apropiat și mai mult Filiala CECCAR Cluj de mediul universitar din care fac parte. Pe lângă evenimentele profesionale despre care am amintit, la care participă și numeroși studenți, insuflându-le astfel spiritul profesiei contabile și dorința de a deveni profesioniști contabili cu o pregătire adecvată, suntem aproape de mediul universitar și printr-o inițiativă pe care am pus-o în practică la preluarea mandatului, respectiv prin premierea șefilor de promoție ai specializărilor Contabilitate și Informatică de Gestiune, liniile de studiu română, engleză și franceză din cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai. Aceste premii, care au și o componentă financiară, sunt înmânate cu ocazia cursurilor festive, iar prezența filialei locale a CECCAR vine să sublinieze auditoriului că desăvârșirea profesională a absolvenților se face prin obținerea calității de expert contabil. Pentru o compatibilizare cât mai mare cu cerințele educaționale ale CECCAR, am propus actualizarea planului de învățământ la un program de studii universitare de master din cadrul facultății noastre, la care sunt responsabil din anul 2015 și care este recunoscut de CECCAR pentru echivalarea disciplinelor programelor de master cu disciplinele examenului de admitere la stagiu. Avem, totodată, o relație foarte bună și cu Facultatea de Științe Economice Cluj-Napoca din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București, cu Facultatea de Business și cu Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

În încheiere, vă rugăm să menționați obiectivele pe care vi le-ați propus personal și la nivelul filialei, pentru acest an și pentru o perioadă mai îndelungată, în viziunea strategică a întregului Corp al Experților Contabili și Contabililor Autorizați din țara noastră.

Digitalizarea economiei a produs deja efecte majore în ceea ce privește modul de organizare și exercitare a profesiei contabile și acesta este doar începutul. Cu siguranță, profesionistul contabil va trebui să se reinventeze în sensul în care procesele de rutină vor fi automatizate, să aibă o percepție globală asupra afacerilor, iar informațiile pe care le va deține, nu doar cu caracter financiar-contabil, vor face diferența între succesul și insuccesul afacerilor. În acest context, ne propunem să asigurăm membrilor noștri sprijinul necesar pentru a putea face față provocărilor generate de globalizare, gândirea integrată și dezvoltarea tehnologiei IT&C.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.