5 milioane de euro pentru implicarea comunităților în dezvoltarea locală

Numărul 28, 11-17 octombrie 2016  »  Fonduri europene

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a deschis apelurile de proiecte pentru Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) – orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, pentru șapte regiuni de dezvoltare și regiunea București-Ilfov. Apelurile sprijină transpunerea în plan local a măsurilor prevăzute de Guvern în Pachetul Antisărăcie. Astfel, la nivelul comunităților urbane caracterizate prin nivel scăzut de educație, grad crescut de șomaj, stare precară de sănătate a locuitorilor și condiții proaste de locuire, se vor implementa proiecte integrate în contextul mecanismului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Beneficiarii fondurilor din acest apel de proiecte pot fi autoritățile publice locale în parteneriat cu actori sociali relevanți sau Grupurile de Acțiune Locală (GAL) existente la momentul lansării apelurilor. Pentru regiunea București-Ilfov, alocarea financiară este de 250.000 euro, iar pentru cele șapte regiuni mai puțin dezvoltate este de 4.800.000 euro. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 50.000 euro.

Sunt finanțate următoarele activități: constituirea GAL-ului sau activarea/adaptarea GAL-ului existent la cerințele Dezvoltării Locale plasate sub Responsabilitatea Comunității pentru perioada 2014-2020; elaborarea studiului de referință în vederea identificării zonei/zonelor urbane marginalizate și a delimitării teritoriului vizat de strategia de dezvoltare locală, precum și a analizei comunității marginalizate din teritoriu; mobilizarea, facilitarea și consultarea comunității/comunităților urbane marginalizate vizate de SDL; animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL; elaborarea strategiei de dezvoltare locală și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală.

Strategiile de dezvoltare locală elaborate vor participa în etapa a doua a programului la o selecție, urmând ca în etapa a treia să se finanțeze din POR și POCU proiectele din pachetele integrate aferente fiecărei strategii. Potrivit MFE, proiectele se depun prin sistemul informatic MySMIS 2014 până la 14 noiembrie 2016, ora 16.00.

Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor strategii de dezvoltare locală (SDL).

POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde de euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de România în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și statele membre ale UE. POCU include șapte Axe Prioritare: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (1); Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (2); Locuri de muncă pentru toți (3); Incluziunea socială și combaterea sărăciei (4); Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC – 5); Educație și competențe (6); Asistență tehnică (7).
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.