Cuvinte cheie » por

Analiza structurii, bonității, echilibrului financiar și a îndatorării aferente unei firme din sectorul transporturilor

Analiza structurii, bonității, echilibrului financiar și a îndatorării aferente unei firme din sectorul transporturilor

Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

Activitatea de transport constituie o componentă esențială a economiei, realizând conexiunea între toate ramurile și sectoarele acesteia. În cadrul transporturilor, cel rutier de mărfuri ocupă un loc extrem de important. În vederea elaborării prezentului articol am ales o firmă de transport din considerentul însemnătății acestui obiect de activitate la nivel economic, dar și din cel al particularităților în domeniu. Firma selectată este o afacere de familie, încadrându-se ca dimensiune în categoria IMM-urilor.

Nr. 33-34, 23 aug. - 6 sep. 2023


Efectele adoptării IPSAS în instituțiile publice din România asupra calității raportărilor financiare

Efectele adoptării IPSAS în instituțiile publice din România asupra calității raportărilor financiare

Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

Articolul de față examinează adoptarea IPSAS și influența sa asupra calității raportării financiare în instituțiile publice din România. Pentru a testa ipotezele cercetării, aceasta este abordată printr-un studiu de caz cu o dimensiune a eșantionului de 164 de respondenți. Studiul este realizat folosind metoda analizei regresiei pentru a investiga relația dintre adoptarea IPSAS și calitatea raportării financiare în instituțiile publice autohtone.

Nr. 27-28, 12-25 iul. 2023


Aspecte juridice, contabile și fiscale privind dizolvarea și lichidarea simultană a societăților cu răspundere limitată aflate în dificultate financiară

Aspecte juridice, contabile și fiscale privind dizolvarea și lichidarea simultană a societăților cu răspundere limitată aflate în dificultate financiară

Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

Acest articol prezintă unul dintre evenimentele care pot avea loc în viața societăților cu răspundere limitată aflate în dificultate financiară, și anume dizolvarea și lichidarea lor simultană. În acest scop, lucrarea redă reglementările juridice, contabile și fiscale aplicabile în domeniu și oferă un exemplu privind reflectarea în contabilitate a operațiunilor specifice lichidării în condițiile în care resursele financiare rezultate nu permit plata datoriilor. Scopul articolului de față este de a sprijini profesioniștii contabili în efortul lor de a furniza servicii care să ajute companiile să își îndeplinească obligațiile în cazurile de dizolvare și lichidare simultană, prin evidențierea aspectelor teoretice și practice privind activitățile care se derulează în acest context.

Nr. 23, 14-20 iun. 2023


Contractul de închiriere la chiriaș – aceeași tranzacție, dar contabilizare diferită, cu consecințe asupra informațiilor prezentate în situațiile financiare și a indicatorilor calculați pe baza acestora

Contractul de închiriere la chiriaș – aceeași tranzacție, dar contabilizare diferită, cu consecințe asupra informațiilor prezentate în situațiile financiare și a indicatorilor calculați pe baza acestora

Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

În țara noastră, contractele de închiriere se contabilizează diferit la chiriaș, în funcție de referențialul contabil utilizat. Astfel, în cazul entităților care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară, în momentul încheierii contractului de închiriere se recunoaște un activ sub forma unui drept de utilizare în corespondență cu o datorie. Pe parcursul derulării contractului, dreptul de utilizare se amortizează, iar existența datoriei implică, la rândul său, recunoașterea de cheltuieli financiare și rambursări.

Nr. 14-15, 12-25 apr. 2023


Determinarea impactului COVID-19 asupra unei entități din domeniul transportului aerian prin intermediul analizei financiare

Determinarea impactului COVID-19 asupra unei entități din domeniul transportului aerian prin intermediul analizei financiare

Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

Pandemia de COVID-19 a determinat o răsturnare semnificativă a situației în economia națională și în cea internațională, pentru unele sectoare economice provocând numeroase blocaje, iar pentru altele creând un „mediu perfect” pentru dezvoltare. Domeniul de activitate, dimensiunea, flexibilitatea și adaptabilitatea companiilor sunt factorii principali care au diferențiat nivelul impactului crizei generate de pandemie asupra situațiilor financiare ale acestora.

Nr. 8, 1-7 mar. 2023


Abordarea sustenabilității în profesia contabilă din România

Abordarea sustenabilității în profesia contabilă din România

Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

Rolul profesionistului contabil este acela de a oferi consiliere strategică pentru a ajuta companiile să își asigure continuitatea activității și dezvoltarea acesteia. Raportarea sustenabilității este un mijloc de comunicare a performanței unei organizații în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și, în același timp, o responsabilitate față de părțile interesate. Este nevoie de o nouă abordare de mediu și este timpul ca profesia contabilă să îmbrățișeze problemele legate de sustenabilitate în acest context global în care aspectele privind mediul, cele societale și cele guvernamentale cer o soluție.

Nr. 1, 11-17 ian. 2023


Redirecționarea impozitului pe profit/ impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizări

Redirecționarea impozitului pe profit/ impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizări

Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

Din acest an asistăm la un regim fiscal modificat semnificativ pentru microîntreprinderile/ societățile plătitoare de impozit pe profit care vor să obțină credit fiscal pentru sponsorizările efectuate. Pentru sponsorizările acordate începând cu 2022 nu mai există posibilitatea reportării sumelor nescăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor/ impozitul pe profit.

Nr. 1, 11-17 ian. 2023Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.