„Am încercat să fac totdeauna tot ceea ce mi-a stat în putință”

Numărul 8, 7-13 martie 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Carmen Moraru, președintele Filialei CECCAR Vaslui 

Alexandra Rizea: Ecourile precedentelor interviuri publicate în CECCAR Business Magazine relevă că numeroși cititori manifestă un interes deosebit față de ceea ce numim „povești de succes”. Vă adresăm rugămintea de a vă aduce și dvs. contribuția la completarea imaginii conturate până acum, prin evocarea principalelor momente din propria carieră profesională și civică.

Carmen Moraru: Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a vă acorda un interviu și voi încerca să răspund cât mai... aplicat. Încep prin a sublinia că prima mea profesie a fost cea de inginer. În 1989 am absolvit Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Mecanică. Experiența acumulată mi-a oferit deschiderea necesară pentru cunoașterea și înțelegerea a ceea ce înseamnă economia reală, cu toate dificultățile provocate de perioada de tranziție. Astfel, am ajuns la concluzia că trebuie să-mi completez cunoștințele, ceea ce a reprezentat un obiectiv împlinit în anul 1998, când am absolvit Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Științe Economice, fiind, astfel, licențiată în economie la specializarea Finanțe-Bănci.

Este interesant acest parcurs, fiind bine-cunoscute multe experiențe personale care demonstrează că profesiile de inginer și economist sunt complementare.

Vă împărtășesc această opinie. În calitate de economist, am beneficiat din plin și de cunoștințele dobândite în calitate de inginer. Proba practică am trecut-o la Primăria Municipiului Vaslui, în 1999, unde am lucrat în funcția de șef al Biroului Constatare și impunere. A fost un moment important în cariera mea, mai ales că atunci stabilirea și colectarea impozitelor și taxelor locale s-au transferat din structurile Ministerului Finanțelor Publice către primării. Mai precizez că, în perioada 2005-2008, am fost șefa Serviciului Buget al Casei Județene de Sănătate Vaslui.

Pornind de la aceste date, observ că există o legătură strânsă între carieră și… destin. Ce loc atribuiți vocației în parcursul dvs. profesional?

Tocmai vocația face legătura dintre carieră și destin. Nu o descoperi lesne nici chiar la începutul carierei, însă tot practica este aceea care confirmă dacă ai sau nu chemarea pentru o anumită profesie. În ceea ce mă privește, am constatat că am această chemare și, în consecință, m-am străduit să mă perfecționez continuu sub aspect profesional. În februarie 2006 am absolvit cursurile postuniversare ale Universității „Al. I. Cuza” din Iași, Școala Economică Postuniversitară – FIBAS, specializarea Finanțe și Administrație Publică. În noiembrie 2007 am obținut calificarea de expert contabil –  devenind ulterior membru activ al CECCAR. În perioada următoare, respectiv în februarie 2009, am absolvit masterul în cadrul ELITEC – FEAA – Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, specializarea Contabilitate și Audit, și în iunie 2012 am absolvit masterul la ASE București – Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, specialitatea Audit Financiar și Consiliere. De asemenea, în noiembrie 2013 am devenit consultant fiscal, iar în noiembrie 2016, auditor financiar. Am considerat și consider că lărgirea ariei de acțiune nu poate duce decât la progres, atât la nivel personal, cât și la nivelul clienților noștri.

Considerațiile dvs. mă determină să fac trimitere și la o altă componentă a parcursului dvs. profesional, și anume implicarea civică. În ce măsură și prin ce mijloace Filiala CECCAR Vaslui acționează pentru stimularea proceselor care determină o dezvoltare personală complexă, în pas cu cerințele timpului în care trăim?

Consider că este foarte important pentru fiecare profesionist contabil să „meargă” în direcția care îl atrage cel mai mult și să încerce să-și împlinească aspirațiile, idealurile. Ceea ce putem face și facem la nivelul filialei este să identificăm aceste aspirații și idealuri și să ajutăm, cu mijloacele de care dispunem, ca ele să se împlinească. În felul acesta, capătă veșmânt concret conceptul de implicare. Este vorba despre implicarea noastră în promovarea unor metode de formare profesională, care să îndeplinească o serie de condiții a căror importanță a fost confirmată și de propria mea experiență. Aș menționa, în acest sens, că o carieră de succes nu înseamnă practicarea de activități repetitive, fără a le conferi o valoare creativă. Totodată, este vorba despre a transmite o stare de spirit, un sentiment pe care l-aș numi a fi permanent cu zâmbetul pe buze și mulțumiți de faptul că suntem acolo. Am învățat că a fi expert contabil înseamnă să asiguri, prin exemplul personal, un nivel înalt de încredere, inclusiv prin consecvența cu care promovezi etica profesională. A fi expert contabil înseamnă responsabilitate față de acționari și asociați, față de conducerea întreprinderii, față de organele de control de stat și față de colectivul de muncă. Să fii expert contabil înseamnă să-ți însușești standardele profesionale, legislația fiscală și cea în domeniul muncii. Pun accentul pe conceptul de muncă, deoarece acesta este nu numai un izvor de griji și de responsabilități, ci și de satisfacții pe multiple planuri, iar acest fapt călăuzește întreaga activitate a filialei, inclusiv în ceea ce privește împărtășirea experienței acumulate de noi, cei mai în vârstă, tinerilor noștri colegi. Este dificil de evaluat în ce măsură asemenea orientări au avut efectele scontate, însă de un anumit fapt sunt sigură, în ceea ce mă privește: am încercat să fac totdeauna tot ceea ce mi-a stat în putință.

Întrucât de nivelul de dezvoltare a fiecărei zone a țării depind, într-o măsură considerabilă, dimensiunile activității experților contabili și contabililor autorizați, vă rugăm să vă referiți, mai pe larg, la obiectivele și acțiunile îndreptate spre un progres mai accelerat economico-social al județului Vaslui.

Economia județului Vaslui are un caracter predominant agrar. Faptul se explică, în bună măsură, prin evoluțiile de ordin istoric, dar și prin specificul zonei, respectiv prin existența unor mari suprafețe de teren agricol. Ambii factori au determinat ca un mare număr de persoane să locuiască în mediul rural și să se ocupe cu agricultura. Județul nostru a cunoscut și efectele procesului de tranziție, astfel încât s-au produs importante modificări în structura pe ramuri a economiei, predominantă devenind industria ușoară, respectiv întreprinderile din sectoarele textile, confecții, tricotaje, încălțăminte. În aceste circumstanțe, IMM-urile constituie un segment important al economiei județului. Ele sunt mai flexibile, mai receptive la nevoile pieței, mai inovative, răspunzând, astfel, mai bine cerințelor consumatorilor. Sigur, este importantă și structura întreprinderilor mici și mijlocii, nu numai numărul lor, iar o temă care ne preocupă este aceea ca odată cu ponderea mare pe care o ocupă comerțul să extindem aria activităților în industrie și în serviciile care produc mai multă valoare adăugată. Ne implicăm în tot ceea ce reprezintă o dezvoltare mai puternică a județului nostru pe linia modernizării și adaptării nu numai la cerințele prezentului, ci și ale viitorului. Dezvoltarea depinde de costul capitalului, iar acest cost depinde și de încrederea în informațiile financiare, adică de calitatea muncii noastre. Ne străduim permanent ca fiecare profesionist în parte și toți membrii filialei laolaltă să avem o viziune integratoare asupra activității noastre, să fim la zi cu tot ceea ce este nou în materie de analiză economico-financiară, de informatică, de management strategic, de etică profesională, astfel încât să fim capabili să răspundem exigențelor pieței, să ne adaptăm cerințelor acesteia, să găsim, împreună cu clienții noștri, oportunități de dezvoltare, noi surse de finanțare. Toate acestea sunt concepute și puse în practică în urma unor analize realiste, prin luarea în considerare, în primul rând, a posibilităților de menținere pe piață și de dezvoltare.

Ținând seama de existența rețelei de instituții publice și de organisme profesionale care își desfășoară activitatea în județul dvs., vă rugăm să vă referiți la relațiile de colaborare cu acestea în vederea identificării și atingerii obiectivelor comune.

Aș remarca, în primul rând, că prin colaborarea cu instituțiile publice și organismele profesionale avem informații utile în cel mai scurt timp și putem ajuta direct clienții noștri să adopte decizii corecte. Întrucât problemele cu care ne confruntăm, cazuistica prezintă o foarte mare varietate, intensificarea colaborării noastre facilitează, într-o măsură considerabilă, rezolvarea situațiilor cu care ne confruntăm. Aceste elemente ale realității ne-au determinat ca, la nivelul Filialei CECCAR Vaslui, să întreprindem o serie de măsuri care vizează, în principal, dinamizarea acțiunilor prevăzute în protocoalele de colaborare cu instituțiile locale. Manifestăm toată deschiderea către dialog și cooperare, inclusiv prin organizarea de mese rotunde și alte acțiuni cu participarea membrilor filialei, cu accent pe aplicarea în bune condiții a legislației fiscale, a celei contabile. Ne propunem inițierea de întâlniri cu beneficiarii expertizelor contabile judiciare – respectiv instanțe de judecată, Parchete, Poliție, Oficiul Registrului Comerțului – în scopul eficientizării lucrărilor de specialitate întocmite de profesioniștii contabili.

Ce aveți în vedere să întreprindeți în perioada următoare pentru aplicarea concluziilor celui de-al XXI-lea Congres al Profesiei Contabile, în special în ceea ce privește reacția – la nivel de filială și la nivel individual – la provocările și oportunitățile erei digitale?

Este evident că era digitală aduce în prim-plan necesitatea adaptării profesionistului contabil la noile realități, cu atât mai mult cu cât sistemele informatice nu vor putea înlocui niciodată raționamentul uman. Consider că este important să organizăm la nivelul filialei mese rotunde și alte manifestări la care furnizorii de echipamente pentru harduri și softuri să prezinte avantajele utilizării tehnologiei. La fel vom proceda și în cazul furnizorilor de programe informatice, de semnături digitale. În tot ceea ce am întreprins, întreprindem și vom întreprinde vom da expresie conștientizării faptului că profesia contabilă este, poate, una dintre cele mai transparente practicate în toată lumea, iar punerea în valoare a acestei caracteristici impune acumularea permanentă de noi informații, de cunoștințe și promovarea unui comportament adaptat la realitățile în mișcare. De aici, preocuparea deosebită pentru promovarea creativității, a spiritului novator în serviciile pe care le oferim, ceea ce reprezintă calea cea mai fertilă atât pentru împlinirea propriilor cariere, cât și pentru creșterea neîntreruptă a prestigiului profesiei contabile. Este, în fond, calea spre performanță.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.