ANAF a publicat 22 de teste de consistență prin care firmele pot verifica dacă au depus declarația SAF-T (D406) corectă și completă

ANAF a publicat 22 de teste de consistență prin care firmele pot verifica dacă au depus declarația SAF-T (D406) corectă și completă

Numărul 10, 15-21 mar. 2023  »  Direct de la sursă

Pentru a se asigura că declarațiile SAF-T (D406) depuse sunt conforme, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, un material informativ care include 22 de teste de consistență pe care contribuabilii le pot aplica asupra datelor raportate prin xml aferent declarațiilor SAF-T, în vederea atingerii scopului comun care vizează depunerea de declarații corecte și complete. „Astfel, prin depunerea unor declarații corecte și complete, datele conținute în aceste declarații vor putea fi utilizate pentru scopul și rațiunea implementării acestui tip de raportare, evitându-se în acest mod inclusiv aplicarea de eventuale sancțiuni contravenționale pentru depunere incorectă sau incompletă, așa cum acestea sunt prevăzute la art. 337^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare”, menționează reprezentanții ANAF.

ANAF precizează că testele propuse nu sunt limitative, contribuabilii având posibilitatea să aplice și alte teste proprii care să valideze declarațiile SAF-T din punct de vedere al corectitudinii și completitudinii.

De asemenea, contribuabilii care au depus declarații SAF-T, incomplete sau incorecte, au posibilitatea să rectifice aceste declarații.

În situația în care ANAF, ca urmare analizelor efectuate, va identifica declarații incorecte sau incomplete, va proceda într-o primă etapă la notificarea contribuabililor care au depus astfel de declarații, urmând ca, ulterior, în cazul în care neconformarea se menține, să procedeze la aplicarea gradual de sancțiuni, conform legii.

Teste de consistență:

 1. În secțiunea Header, subsecțiunea Header Structure - Company - Company Header Structure - Adress - verificarea completării câmpurilor City și Country;
 2. În secțiunea Header, subsecțiunea Header Structure - Company - Company Header Structure - Contact verificarea completării câmpurilor First Name și Last Name;
 3. În secțiunea Header, subsecțiunea Header Structure - Company - Company Header Structure verificarea completării câmpului Telephone;
 4. În secțiunea Header, subsecțiunea Header Structure - Company - Company Header Structure - Bank Account verificarea completării câmpurilor IBAN Number sau Bank Account Number și Bank Account Name și Sort Code;
 5. În secțiunea Master File, subsecțiunea General Ledger Accounts verificarea completării câmpurilor: Account ID, Account description, Account Type, Opening Debit/Credit Balance, Closing Debit/Credit Balance;
 6. În secțiunea Master File, subsecțiunea Customers - Company Structure verificarea completării câmpurilor: Registration number, Name, Adress - City, Country, cât și a: CustomerID, Account ID, Opening Debit/Credit Balance, Closing Debit/Credit Balance. Verificarea Registration number versus CustomerID, care ar trebui să fie identice;
 7. În secțiunea Master File, subsecțiunea Suppliers - Company Structure verificarea completării câmpurilor: Registration number, Name, Adress - City, Country, cât și a: SupplierID, Account ID, Opening Debit Balance, Opening Credit Balance, Closing Debit Balance, Closing Credit Balance. Verificarea Registration number versus SupplierID, care ar trebui să fie identice;
 8. În secțiunea Master File, subsecțiunea Tax Table - Tax Table Entry verificarea completării câmpurilor: Tax Type, Description, Tax Code Details - Tax Code, Tax percentage sau FlatTaxRate - Amount Structure (Amount, Currency Code, Currency Amount), Base Rate, Country;
 9. În secțiunea Master File, subsecțiunea UOM Table verificarea completării câmpurilor : Unit of Measure, Description;
 10. În secțiunea Master File, subsecțiunea Analysis Type Table-Analysis Type Table Entry verificarea completării câmpurilor : Analysis Type, Analysis Type Description, Analysis ID, Analysis Description;
 11. În secțiunea Master File, subsecțiunea Products – Product verificarea completării câmpurilor : Product Code, Description, Product Commodity Code, UOM Base, UOM Standard, UOM To UOM Base Conversion Factor;
 12. În secțiunea Master File verificarea egalității între totalul soldurilor inițiale ale conturilor debitoare (Opening Debit Balance) și totalul soldurilor inițiale creditoare (Opening Credit Balance) (mai puțin conturile din clasele 8 și 9);
 13. În secțiunea Master File verificarea egalității între totalul soldurilor finale ale conturilor debitoare (Closing Debit Balance) și totalul soldurilor finale creditoare (Closing Credit Balance) (mai puțin conturile din clasele 8 și 9);
 14. În secțiunea Master File verificarea soldurilor finale (Closing Debit Balance și Closing Credit Balance) ale lunii să coincidă cu soldurile inițiale (Opening Debit Balance și Opening Credit Balance) ale lunii următoare;
 15. În secțiunea Master File se verifică soldurile finale ale conturilor lunii (Closing Debit Balance și Closing Credit Balance) ținând cont de următoarele formule:
 • pentru conturile de Activ: Sold inițial (Opening Balance din secțiunea Master File) + Rulaj debitor (Debit Amount - General Ledger Entries - Entries) - Rulaj creditor (Credit Amount - General Ledger Entries - Entries) = Sold final (Closing Balance din secțiunea Master File);
 • pentru conturile de Pasiv: Sold inițial (Opening Balance din secțiunea Master File) + Rulaj creditor (Credit Amount - General Ledger Entries - Entries) - Rulaj debitor (Debit Amount - General Ledger Entries - Entries) = Sold final (Closing Balance din secțiunea Master File);
 • pentru conturile Bifuncționale se vor urma aceleași reguli de mai sus, în funcție de soldul inițial al contului;
 1. În secțiunea General Ledger Entries subsecțiunea Entries se verifică dacă totalul rulajelor debitoare (Debit Amount - General Ledger Entries - Entries) este egal cu totalul rulajelor creditoare (Credit Amount - General Ledger Entries - Entries);
 2. În toate structurile care se referă la Amount/Amount Structure, se verifică ipoteza ca Amount să fie egal cu Currency Amount doar în situația în care Currency code este RON;
 3. În toate structurile care se referă la Amount/Amount Structure se verifică ipoteza ca Amount să fie diferit de Currency Amount în situația în care Currency code este diferit de RON;
 4. În toate structurile care se referă la Amount/Amount Structure, tranzacțiile în monedă străină trebuie raportate corespunzător prin indicarea Currency Code relevant, astfel încât la Amount să se completeze valoarea denominate în RON a tranzacției, iar la CurrencyAmount să se completeze valoarea în moneda străină a tranzacției;
 5. În secțiunea GeneralLedgerEntries, Tax percentage aferent Tax code de TVA aplicat asupra bazei (Debit Amount/Credit Amount) dă ca rezultat valoarea TVA înscrisă la nivelul DebitAmount/Credit Amount în structura TaxInformation la nivelul liniei respective din tranzacție;
 6. În secțiunea Source Documents Tax percentage aferentă Tax code de TVA aplicată asupra bazei (Amount din secțiunea Source Documents subsecțiunea Sales Invoices - Invoice - Invoice Line - Invoice Line Amount) dă ca rezultat valoarea TVA înscrisă în secțiunea Source Documents subsecțiunea Sales Invoices - Invoice - Invoice Line - Tax information – Tax Amount;
 7. În secțiunea Source Documents Tax percentage aferentă Tax code de TVA aplicată asupra bazei (Amount din secțiunea Source Documents subsecțiunea Purchase Invoices - Invoice - Invoice Line - Invoice Line Amount) dă ca rezultat valoarea TVA înscrisă în secțiunea Source Documents subsecțiunea Purchase Invoices - Invoice - Invoice Line - Tax information - Tax Amount.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.