ANAF va actualiza Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central

ANAF va actualiza Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central

Telex » Știri 11 noiembrie 2022  

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin pentru pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 ”Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia” și a Anexei nr. 2 ”Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central”, la OPANAF nr. 90/2016 și pentru modificarea și completarea Anexei la OPANAF nr.1767/2021 pentru aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central. ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că dispozițiile Cap. IV ”Înlesniri la plată” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală reglementează, pe de o parte, regulile generale cu privire la acordarea de eșalonări la plata obligațiilor fiscale ale contribuabililor, de către organul fiscal central, iar, pe de altă parte, faptul că forma și conținutul cererii prin care se solicită aceste înlesniri la plată, documentele justificative care se anexează acesteia și procedura propriu-zisă de aplicare a eșalonării la plată se aprobă prin ordin al președintelui ANAF. În acest sens, în baza prevederilor art.187 alin.(2) și ale art.209 ale Cap. IV ”Înlesniri la plată” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a fost emis OPANAF nr.90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central.

Prevederile referitoare la înlesnirile la plată din capitolul menționat au fost modificate și completate prin următoarele dispoziții legale: ▪ art.I pct.57-68 din Legea nr.295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare; ▪ art.I pct.21-23 din OG nr.11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale; ▪ art.I pct.16-19 din OG nr.11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene; ▪ art.I pct.22-24 și art.II din OG nr.31/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

În contextul acestor modificări legislative – menționează inițiatorii noului proiect – a devenit necesară modificarea procedurii de acordare a eșalonării la plată, care să aibă în vedere modificările și completările aduse de actele normative menționate. În acest context, a fost elaborat acest proiect de act normativ, prin care se propune modificarea și completarea Anexei nr. 1 ”Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia” și a Anexei nr. 2 ”Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central”, aprobate prin APANAF nr. 90/2016, care să reglementeze următoarele aspecte:

  • actualizarea modelului cererii de acordare a eșalonării la plată;
  • actualizarea documentelor justificative care se anexează acestei cereri;
  • actualizarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plată prin: actualizarea competenței de acordare a înlesnirilor la plată prin introducerea prevederilor referitoare la competența în cazul persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii liberale; reglementarea acordării eșalonării la plată în cazul persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii liberale, potrivit legii; reglementarea posibilității clarificării situației fiscale în cazul în care există diferențe între sumele înscrise în certificatul de atstare fiscală și cele din evidența debitorului; menționarea obligațiilor fiscale care nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală. Astfel, pe lângă obligațiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile art.14 și 15 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în prezent, nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală nici următoarele sume: sume reprezentând amenzi contravenționale pentru care s-au formulat plângeri în condițiile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare; obligații fiscale care reprezintă ajutor de stat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, precum și fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene; analizarea și constatarea situației de dificultate și a capacității de plată pe perioada de eșalonare de către organele fiscale numai pe baza informațiilor furnizate de debitor în cerere sau deținute de organul fiscal; actualizarea prevederilor referitoare la verificarea condițiilor de acordare/modificare/menținere a eșalonării la plată prevăzute în conținutul referatelor ”A”și ”B” ca urmare a posibilității acordării eșalonării la plată și persoanelor pentru care s-a atras răspunderea; prevederi privind neincluderea în eșalonare a obligațiilor fiscale care au făcut obiectul unei eșalonări acordate în baza Cap.IV ”Înlesniri la plată” din Codul de procedură fiscală, care și-a pierdut valabilitatea;
  • procedura de acordare a eșalonării la plată în cazul debitorilor care se află în procedura insolvenței;
  • procedura de acordare a eșalonării la plată în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea;
  • actualizarea modelelor formularelor prevăzute de procedura de acordare a înlesnirilor la plată;
  • introducerea unui nou formular privind acordul pentru analizarea ieșirii din procedura insolvenței.

De asemenea – se subliniază în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de Ordin – dispozițiile Cap. IV1 ”Eșalonare la plată, în formă simplificată, pentru obligațiile fiscale administrate de organul fiscal central” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală au fost modificate și completate prin art.I pct.25-28 și art.II din OG nr.31/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, motiv pentru care este necesară modificarea corespunzătoare a procedurii de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central, aprobată prin OPANAF nr.1767/2021.

Prin urmare, prin acest proiect de act normativ se propune și modificarea și completarea Anexei ”Procedură de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central, aprobată prin OPANAF nr.1767/2021, care să reglementeze următoarele aspecte: ● eliminarea prevederilor referitoare la acordarea eșalonării la plată, în formă simplificată pentru debitorii prevăzuți la art.204 din Codul de procedură fiscală, respectiv cei care trebuie să achite obligațiile fiscale administrate de organul fiscal central într-un anumit termen pentru a se menține autorizația, acordul ori alt act administrativ similar; ● actualizarea modelelor formularelor prevăzute de procedura de acordare a eșalonărilor la plată, în formă simplificată; ● introducerea unui nou formular privind acordul de principiu în cazul modificării/menținerii valabilității eșalonării la plată pentru debitorii care trebuie să achite obligațiile fiscale administrate de organul fiscal central într-un anumit termen pentru a se menține autorizația, acordul ori alt act administrativ similar, potrivit dispozițiilor art.II alin.(2) din OG nr.31/2022.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.