ANAF va modifica formularele 205 și 207

ANAF va modifica formularele 205 și 207

Telex » Știri 28 ianuarie, 15:59  

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intenționează să modifice formularele 205 („Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”) și 207 („Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”) și, în acest sens, a fost elaborat un proiect de Ordin, publicat pe site-ul instituției, pentru consultare. ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ că, prin Legea nr.296/2020 și OG nr.8/2021, au fost aduse o serie de modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, care au vizat, în principal, următoarele aspecte:

reglementarea regimului fiscal aplicabil în cazul veniturilor realizate de către contribuabili, alții decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr.165/2013. În cazul acestor venituri, reglementate la art.68^2 și art.114 alin.(2) lit.k^1 din Codul fiscal, impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă, la fiecare plată, de către CEC Bank - S.A. prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut și reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat;

modificarea termenului de depunere a formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”. Potrivit dispozițiilor art.132 alin.(2) și art.231 alin.(1) din Codul fiscal, termenul de depunere a celor două declarații informative este până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul expirat;

reglementarea obligației de depunere a formularului 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” și de către plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor, atunci când impozitul datorat de nerezident este suportat de către plătitorul de venit;

redefinirea categoriilor de venituri impozabile obținute din România, prevăzute la art.223 alin.(1), lit.j) și lit.o) din Codul fiscal;

modificarea dispoziției referitoare la declararea dividendelor distribuite care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora.

De asemenea, în Referatul de aprobare se menționează că „potrivit dispozițiilor art.97 alin.(7) din Codul fiscal, în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/asociaților până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii”.

În contextul modificărilor legislative menționate, precum și din considerente de administrare, ANAF a elaborat acest proiect de Ordin prin care se propun, în principal, următoarele:

modificarea formularului 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” prin înlocuirea sintagmei „Dividende distribuite, din care:” cu sintagma „Dividende distribuite” de la coloana 3, Secțiunea V din cuprinsul declarației informative;

modificarea formularului 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” prin introducerea unei coloane distincte în conținutul declarației informative, pentru evidențierea impozitului suportat de plătitorul de venit;

modificarea instrucțiunilor de completare a formularului 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, prin: introducerea în conținutul instrucțiunilor de completare a dispozițiilor referitoare la veniturile prevăzute la art.68^2 și art.114 alin.(2) lit.k^1) din Codul fiscal. În cazul acestor venituri, impozitul reținut la sursă se declară de către plătitorul de venit în formularul 205; modificarea dispoziției referitoare la declararea dividendelor distribuite care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora. Ca urmare, impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora se cuprinde în declarația aferentă perioadei în care s-a aprobat distribuirea dividendelor;

modificarea instrucțiunilor de completare a formularului 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”, prin: introducerea în conținutul instrucțiunilor de completare a dispozițiilor referitoare la obligația de depunere a formularului și de către plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor, atunci când impozitul datorat de nerezident este suportat de către plătitorul de venit; redefinirea unor categorii de venituri impozabile obținute din România, potrivit Titlului VI din Codul fiscal, precum și în vederea clarificării unor situații apărute în aplicarea Convenției pentru evitarea dublei impuneri încheiată între România și India prin care se acordă statului sursă a venitului dreptul de impunere pentru anumite tipuri de venituri din prestarea unor servicii; modificarea dispoziției referitoare la declararea dividendelor distribuite care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora. Ca urmare, impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora se cuprinde în declarația aferentă perioadei în care s-a aprobat distribuirea dividendelor; introducerea dispoziției potrivit căreia declarația informativă se completează și se depune și pentru veniturile scutite de impozit în baza unor acorduri internaționale la care România este parte.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.