„Câmp” de dialog fertil. Ce semeni și ce culegi în vreme de criză?

„Câmp” de dialog fertil. Ce semeni și ce culegi în vreme de criză?

Numărul 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022  »  Comentariul ediției

Teodor Brateș

În perioada pe care o străbatem apare cât se poate de firesc ca privirile întreprinzătorilor și ale principalilor lor consilieri, profesioniștii contabili, să se îndrepte, într-o măsură incomparabil mai mare comparativ cu trecutul apropiat, către procesele și fenomene macro și mondoeconomice, influențate reciproc prin cele trei niveluri decizionale – micro, macro și mondo – cu specificul lor cantitativ și calitativ. Aceste influențe sunt atât de strânse încât impun abordări și rezultate consonante, atât de ordin strategic, cât și de practică nemijlocită.

În aceste circumstanțe se reliefează o temă fundamentală, sintetizată în următoarea întrebare: în ce măsură, la nivelul micro, este posibil să se acționeze eficient pentru atingerea celor mai importante obiective macro și mondoeconomice, respectiv reducerea semnificativă a ratei inflației și evitarea recesiunii? Sigur, politicile monetare, fiscale, bancare, instituționale au rolul lor capital, dar și politicile de firmă au o însemnătate imposibil de contestat și de subapreciat.

O confirmă și recentele dezbateri publice, precum cele inițiate de ministere, de alte instituții centrale, de Banca Națională a României și Institutul Național de Statistică, de organizații și asociații din mediul academic și din mediul de afaceri. Ideea principală care se desprinde din expunerea și confruntarea punctelor de vedere exprimate în toate aceste prilejuri constă în necesitatea ca în fiecare entitate de bază economico-socială să se conceapă și să se realizeze investiții consistente prin utilizarea unei game variate de resurse, de la fondurile proprii la cele europene, de la credite bancare la cele de ajutor mutual.

Bineînțeles, nu este vorba, cel puțin în condițiile actuale, despre orice fel de investiții, ci despre alocări îndreptate spre obiective ierarhizate în funcție de criterii esențiale, precum cele care rezultă din trei mari categorii de eficiență: economică, socială și ecologică. În dezbaterile evocate s-au prezentat experiențe concrete, la nivel de firme, care au avut și au ca „forțe motrice” cerințele piețelor de profil, așa cum se proiectează ele pe termene medii și lungi. Așa, de exemplu, dificultățile mari provocate de întreruperea unor lanțuri de aprovizionare, de creare a valorii au justificat și justifică investițiile de substituire a unor importante surse de materii prime, materiale și energie. Nu este o orientare autarhică, ci una venită să fructifice reale avantaje comparative și competitive.

Atenția deosebită acordată logisticii de toate genurile și din toate ramurile atestă înțelegerea tot mai profundă a faptului că un grad sporit de reziliență implică obligatoriu o infrastructură puternică, în stare să atenueze șocurile provocate și în cele mai imprevizibile situații.

Reducerea costurilor, nu în dauna calității sau a capacității de răspuns la evoluțiile mediului concurențial, intern și extern, se integrează organic preocupărilor la nivel macro și mondo de temperare a inflației. În această privință, investițiile inovative sunt decisive. Nu există exemple de succes în lumea businessului care să nu aibă ca resort intim asimilarea și promovarea progresului științifico-tehnic, fie că se referă la digitalizare, fie că vizează alte tehnologii specifice de vârf.

La rândul lor, unitățile administrativ-teritoriale, cu rețeaua proprie de firme și cu sistemul contractual specific, au un cuvânt greu de spus în direcționarea investițiilor, inclusiv a celor realizate de terți în direcțiile cele mai favorabile de dezvoltare a fiecărei localități, a fiecărei zone a țării. În același timp, asociațiile patronale pot acționa pentru unirea resurselor, a eforturilor la nivel de firme în vederea realizării de proiecte consacrate interesului comunitar.

Nu ne propunem, firește, să inventariem toate modalitățile de acțiune în materie de politici investiționale. Esențial este faptul că, prin înfruntarea și depășirea efectelor crizei, mai ales a celor care generează inflație și recesiune, resursele să fie alocate și fructificate prin măsuri proactive, țintite spre cele mai dezirabile scopuri, sub semnul interesului public, la toate nivelurile și în toate domeniile.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.