Competitivitatea IMM-urilor în contextul evoluțiilor tehnologice și incertitudinii economice

Numărul 26, 27 sep. - 3 oct. 2016  »  Forumul Național al Practicilor Mici și Mijlocii

O manifestare care a reconfirmat convingător potențialul științific creativ al CECCAR, cel mai puternic organism al profesiilor liberale din România, a fost, neîndoios, Forumul Național al Practicilor Mici și Mijlocii, reuniune care a devenit, de asemenea, tradițională, fapt atestat de organizarea și desfășurarea celei de-a VII-a ediții.

Sutele de participanți au fost salutați de prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, președintele CECCAR, în al cărui cuvânt de deschidere s-au concentrat principalele aspecte supuse dezbaterii. Însăși tema centrală, respectiv Competitivitatea IMM-urilor în contextul evoluțiilor tehnologice și incertitudinii economice, s-a dovedit extrem de stimulativă pentru o mai bună percepție a contextului în care profesioniștii contabili își exercită competențele, aptitudinile în zona care este majoritară pe ansamblul economiei naționale, IMM-urile. Așa cum a subliniat președintele CECCAR, aici nu este vorba numai despre cantitate, ci – înainte de toate – elementele de ordin calitativ au ponderea cea mai mare. Noile tehnologii și incertitudinile economice prezintă provocări și riscuri cărora trebuie să le facă față (și faptele arată că aceasta este o preocupare de prim ordin) experții contabili și contabilii autorizați. Vorbitorul a reamintit că, la precedentul Congres al Profesiei Contabile, o sesiune de dezbateri a fost consacrată tocmai provocărilor erei digitale, confirmând, astfel, faptul că o caracteristică a CECCAR a fost și este pasul înainte pe care l-a făcut și îl face în întâmpinarea viitorului, definind astfel direcțiile cele mai fertile ale progresului profesiei contabile.

În cele două sesiuni ale forumului, moderate de Mariana Bunea, vicepreședinte al CECCAR, au fost aprofundate toate aceste aspecte, punându-se accentul pe mutarea centrului de greutate al activității practice de la înregistrarea datelor realităților economico-sociale la nivel de entități spre îndeplinirea de către profesioniștii contabili a rolului de principali consilieri, de colaboratori direcți ai întreprinzătorilor, ai managerilor. Moderatoarea a subliniat în cuvântul de deschidere: „Practicile mici și mijlocii sunt o componentă extrem de importantă a profesiei noastre. Ele constituie marea majoritate a practicilor contabile la nivel mondial și în multe zone ale lumii se consideră că includ majoritatea profesioniștilor contabili activi. În plus, PMM-urile servesc, de obicei, entitățile mici și mijlocii, acestea fiind considerate motoare ale creșterii economice și ale inovării. IMM-urile sunt esențiale pentru sănătatea, stabilitatea și creșterea economică a ambelor tipuri de economii, fie că sunt economii dezvoltate, fie că sunt economii în curs de dezvoltare. Este bine cunoscut faptul că profesioniștii contabili sunt de multe ori sursa preferată de consiliere pentru IMM-uri, formând, de obicei, relații pe termen lung, bazate pe încredere. IMM-urile constituie coloana stabilității economice. (...) Într-un mediu economic complex la nivel global, activitatea profesioniștilor contabili nu poate rămâne izolată de tendința generală manifestată în prezent în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de ultimă generație. Astfel, profesioniștii contabili se confruntă cu provocări unice privind, pe de o parte, crearea de valoare și promovarea performanței și, pe de altă parte, necesitatea de a deține înalte competențe digitale”.

Speakerii – lect. univ. dr. Florin Dobre, directorul general al CECCAR, conf. univ. dr. Adriana Popa, ASE București, Rodica Mirela Dunlop, membru al Consiliului Superior al CECCAR, administrator al Dunlop Mills SRL, și Alina Neagu, Senior Apex Team International SRL – s-au referit la obiectivele prezente și viitoare, într-o inspirată îmbinare a elementelor de fundamentare științifică, rezultate din cerințele vieții economice și sociale, cu practica nemijlocită. Ei au prezentat principalele tendințe în evoluția tehnologiilor specifice erei digitale, precum și modul în care se cere acționat în confruntarea cu fenomenele determinate de stadiul actual și de perspectivele proceselor de integrare europeană și de globalizare.

Ideea centrală desprinsă din intervențiile concentrate ale speakerilor s-a conturat cât se poate de clar: la nivelul microîntreprinderilor, al întreprinderilor mici și mijlocii a devenit de actualitate presantă utilizarea tehnologiilor specifice erei digitale, iar profesioniștii contabili sunt și trebuie să fie, într-o măsură tot mai mare, cei dintâi și cei mai importanți promotori ai soluțiilor optime bazate pe ceea ce aduce nou și avansat progresul științifico-tehnic. Este vorba despre o adaptare rapidă, nu ușoară, nu lipsită de costuri, de riscuri, la noile imperative ale profesiei. S-au adus argumente în sprijinul ideii potrivit căreia racordarea la preocupările organizațiilor profesionale la nivel european și mondial reprezintă adevărata cheie a succesului în raport cu beneficiarii membrilor CECCAR, cei mai mulți – așa cum s-a mai subliniat – reprezentând IMM-urile.

În aceste însemnări nu vom intra în detaliile conținute în intervențiile speakerilor, CECCAR Business Magazine urmând să prezinte sistematic, în numerele următoare, contribuțiile științifice prilejuite de manifestările din săptămâna precedentă, însă ceea ce a reținut îndeosebi atenția participanților se cere subliniat obligatoriu: în totalitatea structurilor CECCAR, la nivel central și local, s-au conștientizat imperativele din prezent și din viitorul previzibil, astfel încât – cel puțin din perspectiva profesiei contabile – să se acționeze consecvent și coerent în consonanță cu tendințele definitorii nu numai pentru economia românească, ci și cu cele care se detașează net pe plan european și mondial. Fie că este vorba despre modalitățile concrete de raportare financiar-contabilă, despre fișierele standardizate, despre cuprinsul extins al formularelor privind TVA, despre serviciile integrate sau despre asimilarea tehnologiilor moderne de colectare, procesare, stocare, comunicare și transmitere a informațiilor, totul se află sub semnul slujirii intereselor clienților profesioniștilor contabili, a interesului public.

Este una dintre concluziile dezbaterii reliefate de președintele CECCAR, cu accent pe relevarea semnificației rețelei complexe, ramificate de interese, unele divergente în mod obiectiv. În aceste circumstanțe, profesionistul contabil este și trebuie să fie, într-o tot mai mare măsură, punctul de echilibru. Că așa se petrec lucrurile în sfera performanțelor o atestă rezultatele evidențiate de un alt moment al manifestării despre care relatăm: festivitatea de premiere a celor mai bune societăți membre ale CECCAR. (Alexandra Rizea)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.