Respect față de tradiții, răspundere față de prezent și viitor

Mesajul președintelui CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

Mesajul preşedintelui CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova

Sărbătorim anul acesta 95 de ani de la recunoaşterea profesiei de contabil, o profesie de tradiţie, a cărei reprezentare îi revine Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – CECCAR. În atmosfera specifică unei aniversări cu atât de bogate semnificaţii, am plăcutul prilej de a adresa tuturor celor care practică această frumoasă şi importantă profesie sincere felicitări şi succes în viitor.

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016

Congresul al XXI-lea al Profesiei Contabile

Gestionarea ideilor și realizarea proiectelor

Gestionarea ideilor şi realizarea proiectelor

O sinteză a celor două zile – 23 şi 24 septembrie 2016 – în care s-au desfăşurat lucrările celui de-al XXI-lea Congres al Profesiei Contabile din România implică, înainte de toate, relevarea importanţei temei aflate în dezbatere: Profesia contabilă în era digitală. Provocări şi oportunităţi.

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016

Sesiunea plenară: Profesia contabilă în era digitală. Provocări și oportunități

Sesiunea plenară: Profesia contabilă în era digitală. Provocări şi oportunităţi

În cuvântul introductiv la această sesiune, în calitate de moderator, preşedintele CECCAR, Robert Aurelian Şova, a relevat principalele direcţii de evoluţie a profesiei contabile în condiţiile erei digitale, identificând, în acest sens, o serie de elemente care privesc tehnologiile de stocare şi prelucrare a datelor, tehnologiile care facilitează interacţiunea, tehnologiile financiare şi tehnologiile specifice inteligenţei artificiale.

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016

Sesiunea I: Experții contabili – parteneri de business versus funcții suport

Sesiunea I: Experţii contabili – parteneri de business versus funcţii suport

În cuvântul său, moderatoarea dezbaterii, Anca Bogorin, vicepreşedinte al CECCAR, a subliniat că, într-o proporţie covârşitoare, serviciile financiare şi contabile sunt utilizate de antreprenori/manageri pentru a adopta deciziile de business în deplină cunoştinţă de cauză. Din acest motiv, apelul la expertiza profesionistului contabil a devenit o necesitate de prim ordin, necesitate marcată tot mai pronunţat de exigenţele erei digitale.

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016

Sesiunea II: Profesionistul contabil în era digitală: inovare, competitivitate, servicii

Sesiunea II: Profesionistul contabil în era digitală: inovare, competitivitate, servicii

Moderatorul acestei sesiuni, Robert Aurelian Şova, preşedintele CECCAR, a subliniat că dezvoltarea tehnologică a simplificat serviciile tradiţionale oferite de profesioniştii contabili şi, totodată, a deschis calea spre oferirea altor servicii, între care cele de consultanţă financiar-contabilă. Acelaşi proces a transformat rapid modele de afaceri sub impactul vitezei şi al intensităţii modificărilor determinate de era digitală.

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016

Sesiunea III: Contabilitatea în sectorul public – tendințe în era digitală

Sesiunea III: Contabilitatea în sectorul public – tendinţe în era digitală

În introducerea la dezbaterile pe tema enunţată, moderatoarea Adriana Tiron-Tudor, membru al IPSASB şi membru al Grupului FEE Sector Public, a subliniat că, pe lângă preocupările tradiţionale privind contabilitatea pe bază de angajamente versus contabilitatea pe bază de numerar, domeniu public versus domeniu privat, se pune un accent deosebit pe asumarea de responsabilităţi şi transparenţă, fapt atestat de IFAC prin iniţiativa lansată în 2014, intitulată Accountability. Now, iniţiativă menită să sporească gradul de conştientizare a nevoii de o mai mare transparenţă şi responsabilitate în managementul financiar al sectorului public.

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016

Sesiunea IV: Educația profesioniștilor contabili în economia digitală

Sesiunea IV: Educaţia profesioniştilor contabili în economia digitală

În ziua a doua a dezbaterilor, prima sesiune a fost moderată de prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova, preşedintele CECCAR. În conturarea liniilor directoare ale dezbaterii, vorbitorul s-a referit la treptele devenirii profesionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, la rolul şi acţiunile CECCAR menite să asigure o pregătire peofesională în pas cu evoluţia economiei digitale.

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016

Sesiunea V: Raportarea integrată

Sesiunea V: Raportarea integrată

Moderatoarea sesiunii, Ecaterina Necşulescu, fost preşedinte al CECCAR, a relevat că în sistemele tradiţionale se elaborau rapoarte separate privind responsabilitatea socială corporativă şi de mediu. A apărut, însă, ca efect al progresului economico-social, necesitatea utilizării unui tip ...

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016

Forumul Național al Practicilor Mici și Mijlocii

Competitivitatea IMM-urilor în contextul evoluțiilor tehnologice și incertitudinii economice

Competitivitatea IMM-urilor în contextul evoluţiilor tehnologice şi incertitudinii economice

O manifestare care a reconfirmat convingător potenţialul ştiinţific creativ al CECCAR, cel mai puternic organism al profesiilor liberale din România, a fost, neîndoios, Forumul Naţional al Practicilor Mici şi Mijlocii, reuniune care a devenit, de asemenea, tradiţională, fapt atestat de organizarea ...

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016

Topul Național al celor mai bune societăți membre CECCAR – ediția a VI-a 2016

Topul Naţional al celor mai bune societăţi membre CECCAR – ediţia a VI-a 2016

După încheierea dezbaterilor din cadrul Forumului Naţional al PMM a avut loc festivitatea de premiere a celor mai bune societăţi membre ale CECCAR.

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016

Ziua Națională a Contabilului Român

Sub semnul solidarității întregii noastre comunități profesionale

Sub semnul solidarităţii întregii noastre comunităţi profesionale

Se poate vorbi, fără rezerve, fără ezitări, despre o veritabilă tradiţie în conceperea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a Contabilului Român. Cei care au participat, ani la rând, în ziua de 21 septembrie, la asemenea reuniuni – în rândurile lor se află şi ...

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016

Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR – filiala București

Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR – filiala Bucureşti

La încheierea festivităţii au fost înmânate plachete aniversare, diplome de merit şi premiile acordate celor mai bune societăţi membre CECCAR din Bucureşti.

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016

Blocnotes – Însemnări de la Congres

Deschidere spre dialog

Deschidere spre dialog

Dacă ar fi să se dea o definiţie a virtuţilor dialogului, atunci – cu siguranţă – dezbaterile din Congres oferă o valoroasă „materie primă” pentru sursele autentice de inspiraţie. Oficialităţile care au luat cuvântul, oaspeţii de peste hotare, moderatorii şi speakerii au apreciat, în cel mai înalt grad, efectele deschiderii actualei guvernanţe a CECCAR spre dialogul constructiv.

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016

Transmisia live

Transmisia live

Nici nu se puteau ilustra mai convingător virtuţile digitalizării decât prin aplicarea acesteia cu prilejul desfăşurării Congresului. Aşa cum am informat în săptămâna anterioară manifestărilor organizate de CECCAR, Congresul a fost transmis în direct, prin live streaming, prin intermediul canalului YouTube.

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016

Construirea încrederii

Construirea încrederii

În cuvântul lor, oficialităţile din ţară şi de peste hotare, felicitând CECCAR cu prilejul împlinirii venerabilei vârste de 95 de ani, au ţinut să sublinieze că au în organizaţia profesională a contabililor români un partener de nădejde, un izvor de încredere reciprocă. Prin asemenea aprecieri s-a relevat – pe un plan mai larg – rolul ÎNCREDERII în viaţa economico-socială.

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016

Forța imaginii

Forţa imaginii

În prima parte a lucrărilor a fost prezentat un scurt film documentar consacrat trecutului, prezentului şi viitorului contabilităţii. N-a fost, desigur, uşor pentru realizatorii filmului să concentreze în câteva minute ceea ce a consemnat istoria de-a lungul secolelor, de la naşterea, dezvoltarea şi perspectivele unei profesii care – prin exercitarea ei – nu numai că a reflectat prefacerile profunde din economie, din viaţa socială, ci şi le-a influenţat, determinând o linie clară de evoluţie.

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016

Robocontabilul

Robocontabilul

Un personaj parcă desprins din filmele SF le-a atras atenţia participanţilor la Congres nu numai prin ineditul ideii, ci şi prin semnificaţiile unei asemenea prezenţe. Ne referim la Robocontabilul, mascota evenimentului. Mulţi colegi, precum şi oaspeţi de peste hotare au dorit să aibă o amintire foto cu acel exotic, amabil şi prietenos personaj. Nu a fost vorba despre o „pată de culoare”, ci despre o idee cu valoare simbolică.

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016

Redactorii ediției speciale:
Daniela Mihof și Oana Posdărescu

2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XX)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XX)

În derularea cronologică a retrospectivei noastre am ajuns la evenimentul central din anul 2004. Din anumite puncte de vedere, 2004 a fost marcat de evenimente politice asemănătoare cu cele din anul în curs (2016). Ţara s-a aflat în plină campanie electorală, care prefigura a treia alternanţă la putere din perioada postdecembristă.

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016

Semnal editorial

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a IV-a, revizuită și adăugită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită

În vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale şi pregătirea tehnică şi deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini. Prin acest examen naţional, CECCAR asigură accesul pe piaţa serviciilor contabile şi conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialişti care posedă un înalt nivel de competenţă profesională şi conduită etică.

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a V-a, revizuită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a V-a, revizuită

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Ca urmare, CECCAR vine în întâmpinarea candidaţilor cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire, şi anume Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)

Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015. Cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc. Volumul Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2015, cunoscut sub denumirea de Cartea roşie, include cele mai recente versiuni consolidate ale tuturor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.

  Nr. 26, 27 sep. - 3 oct. 2016


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.