Sub semnul solidarității întregii noastre comunități profesionale

Sub semnul solidarității întregii noastre comunități profesionale

Numărul 26, 27 sep. - 3 oct. 2016  »  Ziua Națională a Contabilului Român

Teodor Brateș

Se poate vorbi, fără rezerve, fără ezitări, despre o veritabilă tradiție în conceperea și desfășurarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a Contabilului Român. Cei care au participat, ani la rând, în ziua de 21 septembrie, la asemenea reuniuni – în rândurile lor se află și semnatarul acestor notații – au retrăit, de fiecare dată, în comun, un sentiment – din păcate, exprimat rar în societatea noastră actuală –, și anume sentimentul solidarității de breaslă.

Se poate afirma, fără teama de a comite erori, fără riscul de a vedea, cum se spune, numai „partea plină a paharului”, că la 21 septembrie 2016, în Capitală și în toate municipiile reședință de județ, sentimentul pe care îl evoc a constituit nu numai o dominantă a manifestărilor, ci și a dobândit accente noi, care decurg din conștientizarea noilor provocări, a noilor exigențe profesionale, din întregul context național, regional, european în care își desfășoară activitatea CECCAR, precum și fiecare profesionist contabil, din toate zonele țării, fie că este profilat pe un anumit domeniu, fie că își exercită meseria pe o arie mai largă, individual sau în firme de toate dimensiunile.

Bineînțeles, Ziua Națională a Contabilului Român – ediția 2016 a fost puternic marcată de împlinirea a 95 de ani de la înființarea CECCAR, dar evocarea, pe bună dreptate, a unui parcurs istoric remarcabil nu a dat expresie doar legitimei mândrii față de ceea ce au realizat înaintașii și au preluat ca moștenire de preț generațiile actuale, ci și spiritului de angajare clară, lipsită de echivoc, în toate demersurile menite să răspundă imperativelor prezentului și viitorului.

Aceste idei au fost reliefate într-o directă comunicare colegială de mesajul adresat participanților de prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, președintele CECCAR. Trecerea în revistă a ceea ce a fost mai important în cele nouă decenii și jumătate de existență a CECCAR a fost însoțită de formularea sintetică a ceea ce se impune a se întreprinde, în continuare, de la nivel individual la activitatea filialelor, până la conducerea CECCAR. În același spirit s-a pronunțat lect. univ. dr. Florin Dobre, directorul general al CECCAR.

Gazda manifestării din Capitală, lect. univ. dr. Florentin Caloian, președintele Filialei CECCAR București, a întregit aceste mesaje cu elemente specifice legate mai ales de acordarea unor distincții și premii prezentate tot în rubrica de față.

La rândul lor, informațiile primite din toată țara despre manifestările dedicate Zilei Naționale a Contabilului Român atestă că ideea de unitate, de solidaritate a constituit – dacă ne putem exprima astfel – suportul de neînlocuit al legitimității mândriei generate de o istorie pilduitoare și de responsabilitatea față de ceea ce este și trebuie să fie, în prezent și în viitor, profesionistul contabil. Relevarea unor asemenea aspecte permite să se facă și o distincție clară între caracterul festiv al evenimentului și festivism.

Un argument cât se poate de convingător l-a constituit (ne referim acum la programul manifestării din București) îndemnul-rugăminte adresat de președintele Șova oficialităților prezente de a aborda, nu într-o manieră convențională, ci într-una colocvială, prietenească temele colaborării reciproce. Astfel, atmosfera festivă, reflectată și de felicitările adresate de vorbitorii oaspeți, a fost completată firesc de prezentarea unor preocupări specifice. Astfel, au luat cuvântul: Alexandra Lazăr (director – Direcția de legislație și reglementări contabile din Ministerul Finanțelor Publice (MFP)); Valentina Burdescu (director general – Oficiul Național al Registrului Comerțului); Georgeta Alecu (șef serviciu – Ministerul Finanțelor Publice); Georgeta Petre (liber-profesionist, fost director al Direcției de legislație și reglementări contabile din MFP); conf. univ. dr. Gabriel Radu (președintele Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR)); Petre Crișan (consilier superior în MFP); Emilia Iordache (director general adjunct – Direcția de legislație Cod fiscal din MFP); Carmen Soare (șef administrație adjunct Colectare – Persoane juridice, Administrația Sectorului 4 a Finanțelor Publice); Monica Vizon (director adjunct, Direcția reglementări contabile).

Elementele specifice, mai ales cele legate de politicile fiscale, de stimularea capitalului autohton, de promovarea tehnologiei informației, de alte instrumente și metode moderne, au fost întregite de reafirmarea dorinței unanime de a intensifica și diversifica modalitățile de colaborare cu CECCAR în numele a ceea ce înseamnă și trebuie să însemne, în practică, slujirea interesului public. Nu este cazul acum să intrăm în detalii. De altfel, tema Congresului Profesiei Contabile a conturat o sferă largă de abordări în numele aceluiași interes, iar publicațiile CECCAR (audiovizuale și print) le prezintă și le vor prezenta la dimensiunile, la importanța lor, așa cum a rezultat și rezultă din toate manifestările din cursul unei săptămâni în care profesia contabilă, toți cei care o slujesc s-au aflat în prim-planul vieții economice și sociale românești, cu un amplu ecou regional, european și mondial.

Concluzia formulată de președintele CECCAR la finalul manifestării de la București oferă o imagine sintetică a obiectivelor propuse într-o largă perspectivă: „Organismul nostru profesional, în noua sa structură de guvernanță, va fi un partener de dialog deschis cu autoritățile de reglementare, cu mediul de afaceri și vom susține atât interesele membrilor, cât și interesele acestei țări. Așa cum am mai spus, profesia contabilă se aseamănă cu aceea a medicului care veghează asupra stării de sănătate a unei persoane: profesionistul contabil trebuie să vegheze asupra stării de sănătate a unei afaceri. Sunt convins că aceasta este realitatea pe care noi toți trebuie să o conștientizăm, să ne motiveze să ajungem acolo încât să avem toate competențele pentru a ne onora cât mai bine profesia, în prezent și în viitor”. (T.B.)

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.