Mesajul președintelui CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

Mesajul președintelui CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

Numărul 26, 27 sep. - 3 oct. 2016  »  Respect față de tradiții, răspundere față de prezent și viitor

Sărbătorim anul acesta 95 de ani de la recunoașterea profesiei de contabil, o profesie de tradiție, a cărei reprezentare îi revine Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR. În atmosfera specifică unei aniversări cu atât de bogate semnificații, am plăcutul prilej de a adresa tuturor celor care practică această frumoasă și importantă profesie sincere felicitări și succes în viitor.

După cum este cunoscut, în continuitatea unor merituoase contribuții ale precursorilor, istoria Corpului a fost marcată, în anul 1921, de promulgarea de către însuși Regele Ferdinand I a Legii de înființare a Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili din România, ca organism profesional independent. Merite deosebite a avut în constituirea Corpului cel dintâi președinte, personalitate publică de seamă din acele vremuri, profesorul universitar Grigore Trancu-Iași. Ulterior, în anii ’30, Corpul a devenit una dintre cele mai puternice instituții de profil din Europa, având ca atribuții esențiale standardizarea activității contabile și derularea activității de audit, contribuind substanțial, de-a lungul timpului, la afirmarea și consolidarea celei mai importante profesii din domeniul economic, inclusiv prin pregătirea și perfecționarea unei veritabile elite a specialiștilor contabili.

Ca o recunoaștere la nivel internațional a rolului Corpului în dezvoltarea profesiei contabile din acea vreme, România a fost gazda celui de-al VII-lea Congres Internațional de Contabilitate, organizat simultan cu al V-lea Congres al Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili din România, la București, în perioada 5-9 septembrie 1931. Președinte de onoare al comitetului de organizare a fost marele istoric și profesor universitar Nicolae Iorga – președintele Consiliului de Miniștri.

Cum, de asemenea, se știe, în perioada postbelică a fost instaurat, în condiții vitrege pentru țara noastră, regimul comunist, care a diminuat considerabil aria de exercitare a profesiei contabile, cu toate consecințele care au decurs de aici. Deși serviciile contabile au fost naționalizate, titlul profesional de expert contabil a continuat să reziste cel puțin pentru două activități – cea de expertiză contabilă judiciară și cea de cenzor –, adevărații profesioniști făcându-și datoria în limitele și cu constrângerile specifice perioadei, în cadrul întreprinderilor, al instituțiilor, inclusiv în sferele educației și cercetării.

Imediat după înlăturarea regimului comunist, în anul 1992, a fost înființată asociația Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, președinte fiind domnul Gheorghe Butnariu. În anul 1994, în timpul mandatului ministrului finanțelor din acea perioadă, prof. univ. dr. Florin Georgescu, în baza Ordonanței Guvernului nr. 65 din 19 august 1994, a fost reînființat Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, ca persoană juridică de utilitate publică și autonomă, cu rol esențial în gestionarea profesiei și în pregătirea profesioniștilor contabili. La Conferința Națională din noiembrie 1994, prima organizată în baza noilor reglementări, a fost ales președinte al CECCAR prof. univ. dr. Marin Toma. Corpul, în calitate de organism profesional la scară națională, a avut un rol esențial în reforma sistemului contabil din România, în condițiile tranziției la economia de piață.

Odată cu reînființarea CECCAR a fost reluată o valoroasă tradiție, aceea de a organiza, o dată la doi ani, Congrese ale profesiei. Astfel, în anul 1994, cu ocazia primului Congres desfășurat în perioada postcomunistă, s-a reluat dialogul, într-un cadru lărgit, între profesioniștii contabili români și cei din străinătate privind reformele din domeniul contabilității și dezvoltarea profesiei.

Globalizarea, care a atras după sine și dezvoltarea colaborărilor economice internaționale, a determinat aderarea CECCAR la Federația Internațională a Contabililor – IFAC și la Federația Experților Contabili Europeni – FEE. Apartenența la aceste structuri a creat o nouă înfățișare și o nouă menire a organismului profesional, conferind o substanță calitativ superioară eforturilor îndreptate spre implicarea nemijlocită, responsabilă, a Corpului în procesul de așezare a profesiei contabile românești pe norme și standarde profesionale internaționale și de etică, asigurând platforma prin care CECCAR și-a sporit continuu aportul de competență la afirmarea și dezvoltarea profesiei la nivel regional, european și mondial.

Ancorat, astfel, în realitățile interne și externe ale zilelor noastre, Corpul se bucură de reputația de a fi cel mai puternic organism profesional din regiunea de sud-est a Europei, cu peste 40.000 de membri.

Prestigiul și influența de care se bucură CECCAR au la bază rezultatele angajării active în guvernanța publică, în parteneriat cu instituții ale administrației publice centrale și locale, în vederea perfecționării continue a legislației contabile și fiscale conform standardelor internaționale, creșterii calității raportărilor financiare pentru satisfacerea interesului public, contracarării criminalității economice și îmbunătățirii climatului economic și, nu în ultimul rând, consolidării încrederii în activitățile profesioniștilor contabili români, bazate pe competențe, onoare, independență și moralitate.

Practica, experiența acumulată relevă permanent că rolurile și competențele contabililor sunt factori-cheie ai dezvoltării antreprenoriatului la nivel microeconomic. Se identifică o mișcare a bazei de competențe a profesioniștilor contabili și a rolurilor acestora spre furnizarea de servicii de consultanță de afaceri. Dincolo de contabilitatea financiară și conformarea fiscală, antreprenorii apreciază tot mai mult competențele inter- și multidisciplinare în contabilitatea managerială, în aplicarea de metode și tehnici moderne de analiză și decizie în rezolvarea problemelor, utilizând tehnologiile informației și comunicației specifice big data și inteligenței artificiale, în lansarea de afaceri, abilitățile interpersonale și de gândire strategică, în managementul schimbării și al riscurilor, în managementul performanței, în raportarea integrată și, nu în ultimul rând, în comunicare și creativitate – motor al inovării. Astfel, profesionistul contabil a devenit – și își consolidează continuu acest rol – cel mai de încredere consultant al mediului antreprenorial, motorul creșterii economice naționale și globale.

CECCAR, în calitate de organism profesional, se preocupă continuu de dezvoltarea competențelor și abilităților profesionistului contabil, care să îi permită furnizarea de servicii suplimentare celor tradiționale, la un nivel de calitate ridicat, diminuând considerabil, în acest fel, decalajul dintre cererea de servicii a mediului de afaceri impusă de globalizare, de digitalizare și de o concurență din ce în ce mai mare și baza de competențe ale profesionistului contabil. În acest sens, printr-un proces de cercetare continuu, în parteneriat cu mediul universitar și cu cel de afaceri, CECCAR urmărește și susține evoluția pozitivă a carierei profesionistului contabil, mai ales prin identificarea noilor cerințe de formare profesională continuă, asociate acesteia, ca premisă a unor acțiuni eficiente.

Din acest motiv, profesioniștii contabili – experți contabili și contabili autorizați membri ai organismului nostru profesional, liber-profesioniști sau angajați – se afirmă într-o manieră distinctă în ansamblul activităților economico-sociale, datorită certificării calificării profesionale conform standardelor IFAC și angajamentului asumat de a respecta normele profesionale și de etică în domeniu, pentru care CECCAR veghează printr-un control de calitate riguros. Toate acestea completează puzzle-ul necesar asigurării calității serviciilor prestate beneficiarilor.

Legătura strânsă dintre contabilitate, investiții și creștere economică atestă faptul că publicul larg manifestă un interes real față de valorificarea practică a virtuților unei profesii contabile puternice, iar CECCAR este garantul acestei realități de necontestat.

Așadar, împlinirea a 95 de ani de la înființarea Corpului este un prilej de bucurie pentru noi toți, un moment de legitimă mândrie a tuturor celor care practicăm această profesie, un moment de cinstire a celor care au asigurat unitatea și au dat puterea și resursele necesare dezvoltării contabilității și a CECCAR în România.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.