MAT: Proiectul de Procedură privind implementarea măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, în consultare publică

MAT: Proiectul de Procedură privind implementarea măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, în consultare publică

Telex » Știri 13 mai, 12:50  

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) a publicat, în transparență decizională, proiectul de procedură privind implementarea măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC), în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii din domeniul agroalimentar prevăzuți de OUG nr. 61/2022 a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei COVID-19. Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul măsurii se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, aprobat de Comisia Europeană. Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Măsura este valabilă până la 30 iunie 2022, iar plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. În condițiile în care valabilitatea măsurii va fi prelungită prin modificarea legislației în vigoare, prevederea se va aplica de drept și asupra prezentei proceduri.

Ajutoarele se acordă după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

Bugetul alocat măsurii este în valoare totală de 250 milioane euro, din care 149,225 milioane euro (respectiv 125 milioane euro FEDR-REACT EU și 24,225 milioane euro cofinanțare de la bugetul de stat) se alocă din bugetul POC 2014-2020 prin Axa prioritară 4 - Acțiunea 4.1.2 - Capital de lucru și 100,775 milioane euro de la bugetul de stat prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut de art.12 din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul valutar utilizat este InforEuro din luna mai 2022, respectiv 1 euro = 4,9479 lei.

Prin această măsură se finanțează cererile de finanțare (formularele de înscriere) în ordinea depunerii acestora, în următoarele condiții:

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;

b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procentaj de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro.

Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat, care trebuie să fie liberă de ajutor de stat, la constituirea capitalului de lucru, în procentaj de 15% din valoarea grantului solicitat.

Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020: a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari; b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate; c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole; d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță; e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale; f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale; g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale. Cheltuielile efectuate din granturi pentru capital de lucru trebuie sa fie în legătură cu activitățile/sub-activitățile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanțare și să fie angajate nu mai devreme de data de 1 februarie 2020 si aferente unei perioade care nu depășește 180 de zile de la data încasării grantului.

Înscrierea în program, crearea profilului, user, parolă și completarea formularului de înscriere în vederea obținerii finanțării se fac online pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro. Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, depunere documente decont, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare etc.), precum și în contul creat la înscriere (front office).

Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:

a) Etapa de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât și datele beneficiarilor eligibili.

b) Etapa de înscriere în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru pentru entitățile din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile” în care aplicanții, cu profilul, user și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite formularul de înscriere conform Anexei 1.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.