MF a publicat proiectul procedurii de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor acordată de ANAF

MF a publicat proiectul procedurii de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor acordată de ANAF

Telex » Știri 1 octombrie 2021  

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, proiectul de Ordin pentru aprobarea procedurii de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor acordată de către ANAF și de coordonare metodologică a activității de aplicare unitară a legislației fiscale și procedural fiscale desfăsurate de structurile de asistență contribuabili, precum și în domeniul tehnologiei informației. În Referatul de aprobare a actului normativ se menționează că, în calitate de organ cu rol de coordonare metodologică a activității de aplicare unitară a legislației fiscale desfășurate de structurile care realizează activitățile de asistență și îndrumare a contribuabililor organizate în cadrul ANAF, MF a elaborat procedura de sistem PS-23 „Soluționarea cererilor privind problematica fiscală, vamală și nefiscală, precum și cea contabilă de către Ministerul Finanțelor Publice”, aprobată prin OMFP nr. 1631/2014, prin care s-a reglementat procesul de soluționare unitară, transparentă și în termenul legal a cererilor privind interpretarea legislației fiscale, transmise Ministerului Finanțelor de către contribuabili.

Potrivit acestei proceduri, în baza cererilor pentru soluționarea problematicii fiscale transmise de către contribuabili, MF emite puncte de vedere consolidate privind modul de soluționare a acestora pe care le transmite, apoi, pentru valorificare, Direcției generale de asistență pentru contribuabili din cadrul ANAF care are rol de coordonare și îndrumare a organelor fiscale teritoriale pentru aplicarea unitară a legislației fiscale. Prin acest canal unic de comunicare, MF a asigurat o abordare unitară a cererilor contribuabililor privind soluționarea problematicilor fiscale și totodată, limitarea posibilității transmiterii de puncte de vedere (opinii) diferite la solicitări similare.

Pe de altă parte, ANAF are ca atribuții stabilite prin HG nr.520/2013 privind organizarea și funcționarea sa, atât îndrumarea contribuabililor, cât și îndrumarea organelor fiscale teritoriale pentru aplicarea unitară a legislației fiscale. În acest sens, ANAF a elaborat procedura de îndrumare și asistență a contribuabililor de către organele fiscale, aprobată prin OPANAF nr.1338/2008. Potrivit acestui ordin, contribuabilul trebuie să se adreseze, inițial, structurilor de îndrumare și asistență a contribuabililor din cadrul organului fiscal care îi administrează creanțele fiscale datorate bugetului de stat și nu structurilor ierarhice superioare acestora, în caz contrar cererile fiind redirecționate, contribuabilul fiind informat despre această acțiune. Totodată, ordinul prevede posibilitatea de consultare graduală a structurilor de îndrumare și asistență a contribuabililor, în cazul în care contribuabilii nu sunt mulțumiți de răspunsurile primite.

Din analiza celor două proceduri menționate, rezultă că, potrivit procedurii PS-23, orice contribuabil poate transmite o cerere de soluționare a unei problematici fiscale către Ministerul Finanțelor fără a consulta gradual structurile de îndrumare și asistență a contribuabililor, așa cum prevede OPANAF nr.1338/2008, ceea ce conduce la anularea circuitului descris prin acest ordin. „Prin urmare, este necesară armonizarea prevederilor celor două proceduri, pentru a se elimina suprapunerile de atribuții și pentru a se stabili modul de soluționare a cererilor privind problematica fiscală depuse de contribuabili, atât de către Ministerul Finanțelor, cât și de către ANAF. Este de precizat faptul că, ulterior aprobării prezentului proiect de ordin, PS-23 se va modifica în mod corespunzător”, precizează inițiatorii proiectului, în Referatul de aprobare.

În acest context, prin proiectul de ordin se stabilește procedura de îndrumare și asistență a contribuabililor cu privire la problematica din domeniul fiscal, nefiscal, contabil, procedural fiscal, precum și cea în domeniul tehnologiei informației, atât la cererea contribuabililor cât și din oficiu. În ceea ce privește îndrumarea și asistența contribuabililor din oficiu, aceasta se realizează prin orice instrument aflat la dispoziția organului fiscal, cum ar fi: elaborarea și distribuirea de materiale informative (ghiduri, broșuri, pliante, afișe și altele asemenea), inițierea unor comunicate de presă, publicarea de comunicate, organizarea de întâlniri de lucru cu grupuri de contribuabili/plătitori, educație fiscală, campanii de informare desfășurare în colaborare cu alte instituții publice privind diverse acțiuni/tematici fiscale, furnizarea de informații în cadrul emisiunilor informative ale posturilor de radio și televiziune, organizare de sesiuni de informare pe pagina oficială a ANAF, deschisă pe website-ul rețelei de socializare, publicarea materialelor informative pe site-ul ANAF etc.

Pentru instituirea unui canal unic de comunicare a modului de soluționare a cererilor adresate de contribuabili fie organului fiscal central, fie Ministerului Finanțelor, prin proiectul de ordin se stabilesc următoarele: sfera activității de îndrumare și asistență a contribuabililor de către organul fiscal central; categoriile de informații pe care organul fiscal central nu este obligat să le ofere contribuabililor; structurile din cadrul organului fiscal central care acordă îndrumare și asistență contribuabililor; modalitățile prin care organul fiscal central acordă îndrumare și asistență contribuabililor la cererea acestora: direct la sediul unității fiscale, în scris, prin e-mail, telefon sau prin  „Spațiul privat virtual”; structura căreia contribuabilii trebuie să adreseze cererile lor pentru ca acestea să nu fie considerate ca fiind depuse eronat; procedura de consultare graduală a structurilor de îndrumare și asistență ale organului fiscal central în cazul în care contribuabilii consideră că răspunsurile primite nu clarifică aspectele semnalate; procedura de soluționare de către MF a cererilor adresate direct de contribuabili, fără a se adresa, în prealabil, organului fiscal central; procedura de soluționare de către MF a cererilor adresate de organul fiscal central; obligația organului fiscal central sau a MF, după caz, de a înștiința contribuabilii asupra modului de soluționare a cererilor depuse de aceștia.

Reprezentanții MF precizează că procedura de soluționare de către Ministerul Finanțelor a cererilor cu privire la problematica fiscală, nefiscală și contabilă, are în vedere: realizarea unei consultări graduale a structurilor de îndrumare și asistență a contribuabililor. Astfel cererile adresate de contribuabil dar și de structurile teritorilale ale ANAF, în mod direct Ministerului Finanțelor, sunt transmise la organul fiscal competent în vederea soluționării sau restituite la emitent, după caz; reglementarea unei proceduri de soluționare a cererilor contribuabililor care au parcurs întreaga procedură și care consideră că răspunsurile primite nu clarifică aspectele semnalate, inclusiv cu sesizarea Comisiei fiscale centrale în cazul în care există puncte de vedere divergente între direcțiile din Ministerul Finanțelor sau între Ministerul Finanțelor și ANAF.

Potrivit inițiatorilor, mecanismul propus de soluționare a cererilor de asistență crează premisele îmbunătățirii legislației din domeniul fiscal, având drept consecință asigurarea stabilității și predictibilității normelor legale incidente domeniului, precum și simplificarea regulilor fiscale, ceea ce conduce la creșterea gradului de conformare a contribuabililor.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.