MFP: Normele de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în dezbatere publică

Numărul 10, 21-27 martie 2017  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a pus în consultare publică proiectul de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, ale cărei prevederi au intrat în vigoare la începutul acestui an.

Reamintim că Legea nr. 170/2016 instituie plata obligatorie a impozitului specific anual pentru persoanele juridice române care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare; 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată; 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere; 5590 Alte servicii de cazare; 5610 Restaurante; 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.; 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor.

Normele metodologice amintite, ce urmează să fie aprobate printr-un ordin comun al ministrului turismului și ministrului finanțelor publice, prevăd că impozitul specific acestor activități se aplică și persoanelor juridice române care au devenit plătitoare de impozit pe profit ca urmare a exercitării opțiunii potrivit art. 48 alin. (5) și (52) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, normele amintite conțin prevederea potrivit căreia persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea/activitățile corespunzătoare codurilor CAEN de mai sus, dar care nu desfășoară efectiv activitate în domeniile respective nu sunt obligate la plata impozitului specific acestor activități.

Potrivit referatului de aprobare ce însoțește proiectul de act normativ, una dintre principalele prevederi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 este aceea potrivit căreia microîntreprinderile care intră sub incidența titlului III din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2017, nu aplică impozitul specific unor activități. Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 170/2016 se verifică la data intrării în vigoare a legii, la începutul fiecărui an fiscal, pe baza situației existente la data de 31 decembrie a anului precedent. Potrivit Normelor amintite, comunicarea către organul fiscal teritorial se efectuează până la data de 31 martie 2017 inclusiv sau, după caz, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor.

Totodată, potrivit referatului citat, normele clarifică și ce se înțelege, în sensul legii, prin sintagma „complex hotelier”. Astfel, complexul hotelier, în sensul aplicării Legii nr. 170/2016, este format din clădiri care includ în același edificiu ori edificii legate fizic sau funcțional structuri de primire turistice cu diverse funcțiuni.

Normele cuprind precizări și exemple pentru aplicarea impozitului specific unor activități pentru:

– contribuabilii care au mai multe unități și care determină impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific aferent fiecărei unități, calculat conform formulei stabilite în anexa corespunzătoare codului CAEN;

– contribuabilii care desfășoară mai multe activități cu codurile CAEN prevăzute de Legea nr. 170/2016, cu excepția celor care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier și care determină impozitul specific prin însumarea impozitului stabilit potrivit art. 6 din lege, pentru fiecare activitate desfășurată;

– contribuabilii care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. c) din lege, și care determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3 din lege.

De asemenea, proiectul normativ cuprinde precizări și pentru:

a) contribuabilii care, în cursul anului, realizează venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN amintite și care aplică pentru aceste venituri sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt obligați să determine și să plătească concomitent:

– impozitul specific pentru veniturile din activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de Legea nr. 170/2016;

– impozitul pe profit conform titlului II din Codul fiscal pentru veniturile din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de Legea nr. 170/2016, cu toate obligațiile ce decurg din acest titlu și a normelor metodologice de aplicare a acestui titlu aprobate prin HG nr. 1/2016;

b) contribuabilii care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier și care realizează venituri din desfășurarea altor activități, precum și venituri din contracte de închiriere sau asociere către/cu alte societăți, care aplică pentru aceste venituri sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt obligați să determine și să plătească concomitent:

– impozitul specific pentru veniturile din activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de Legea nr. 170/2016;

– impozitul pe profit conform titlului II din Codul fiscal pentru veniturile din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN amintite;

c) contribuabilii care desfășoară activități prin intermediul unui hotel, hotel apartament, motel, pensiuni turistice, pensiuni turistice rurale, pensiuni turistice urbane, pensiuni agroturistice, apartamente de închiriat, hotel tineret, bungalow-uri, vile, reprezentând structuri de primire turistică amenajate în clădiri sau în corpuri de clădiri, care pun la dispoziția turiștilor spații de cazare și spații de alimentație publică de tip restaurant, bar, toate aceste servicii specifice fiind activități ale aceleiași societăți care desfășoară activitatea de cazare, nefăcând obiectul închirierii sau asocierii către/cu alte societăți, și care determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3 din lege.

În referatul de aprobare amintit se face și precizarea că Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 cuprind și reguli privind:

a) rotunjirea la 1 mp pentru fracțiunile de peste 0,50 mp inclusiv, sau prin neglijarea fracțiunilor de până la 0,50 mp, după caz, la stabilirea variabilei în funcție de suprafața utilă a locației „y”;

b) aplicarea cu prioritate, de către contribuabil, a statutului specific acordat localității în care își desfășoară activitatea, acordat de autoritatea competentă, în conformitate cu normele și criteriile de atestare în domeniu, la stabilirea coeficientului de sezonalitate – variabila „z”, variabilei în funcție de rangul localității – variabila „x”, precum și pentru stabilirea valorii impozitului standard – k – lei/loc de cazare/an corespunzător categoriei și/sau tipului de structură de primire turistică.

Potrivit prevederilor proiectului normativ, contribuabilii care realizează venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din Legea nr. 170/2016 organizează și conduc evidența contabilă potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor corespunzătoare activităților vizate.

Proiectul de ordin comun al ministrului turismului și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, împreună cu referatul de aprobare ce îl însoțește, poate fi consultat pe site-ul MFP, la rubrica Transparență decizională. Persoanele interesate pot transmite propuneri, sugestii sau opinii pe marginea proiectului normativ în termen de 10 zile de la publicarea acestuia pe site-ul instituției (documentele au fost publicate la 20 martie a.c. – n. red.), la adresa publicinfo@mfinante.ro.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.