Ministerul Finanțelor propune modificări la formularul 112

Ministerul Finanțelor propune modificări la formularul 112

Telex » Știri 26 ianuarie, 17:14  

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (formularul 112). Inițiatorii precizează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul, că necesitatea elaborării proiectului de ordin comun al ministrului finanțelor, ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății se impune ca urmare a modificărilor legislative adoptate de Parlament și Guvern în domeniul legislației fiscale, precum și în domeniul asigurărilor sociale, în sensul adaptării corespunzătoare a modelului și conținutului formularului 112 și a instrucțiunilor de completare ale acestuia.

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, acordate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Prevederile Ordinului vizează modificarea formularului 112 în temeiul următoarelor acte normative: OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 111 / 2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV2; OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; Legea nr. 197/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii; OUG nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. De asemenea, s-a avut în vedere necesitatea actualizării anexelor și instrucțiunilor de completare, în funcție de problemele semnalate din practică.

Ca urmare a intrării în vigoare a actelor normative menționate, au fost efectuate următoarele modificări:

introducerea unei noi casete în Anexa 1 .2. - Anexa asigurat - Date de identificare a salariatului, pentru declararea distinctă a salariaților care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate, de la un angajator nerezident fiscal în România și pentru care există un acord încheiat cu angajatorul în vederea efectuării calculului, plății și depunerii declarației;

introducerea în Nomenclatorul „Creante fiscale” din Anexa nr. 2, a unor noi creanțe: a) Impozitul pe veniturile din pensii; b) Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pensionari, care realizează veniturii din pensii;

introducerea în Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului” din Anexa nr. 3, a unui nou tip de asigurat, respectiv „Pensionari, care realizează venituri din pensii, declarați de Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii și de casele sectoriale de pensii, precum și cei declarați de alte entitățile care plătesc venituri din pensii”;

introducerea unor noi valori în Anexa 5 - Nomenclatorul „lndicativ condiții speciale/deosebite”, pentru declararea locurilor de muncă în condiții speciale, prevăzute de Legea nr. 197/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii precum și a altor locuri de muncă în condiții speciale reglementate prin alte acte normative;

modificări de natură tehnică, ce constau în actualizarea corespunzătoare a anexelor și a instrucțiunilor la ordin potrivit aspectelor semnalate de utilizatorii declarației.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.