Modificări la Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic

Modificări la Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic

Numărul 14, 14-20 apr. 2021  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 377 din 12 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 551/2021 al ANAF privind modificarea anexei la OPANAF nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic.

Între motivele care au impus promovarea acestui act normativ sunt următoarele: OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative reglementează la art. II abrogarea prevederilor legale prin care a fost instituită taxa pe activele financiare, respectiv art. 86 - art. 89 alin. (1) din capitolul IV din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și articolele IX și X din OUG nr. 19/2019. De asemenea, potrivit prevederilor art. XVIII al acestui act normativ: „Declararea taxei pe active aferente anului 2019 se efectuează până la data de 25 august 2020 inclusiv. Diferențele în plus față de taxa pe active aferentă semestrului I 2019 se plătesc până la data de 25 august 2020 inclusiv, iar diferențele în minus se restituie/se compensează potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare”.

Totodată, prin Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal au fost introduse prevederile art. 682, potrivit cărora veniturile realizate de către contribuabili, alții decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013, sunt calificate ca fiind venituri din activități independente, dacă sunt îndeplinite cel puțin patru din criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal.

Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, astfel de venituri au obligația să efectueze plăți anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat. Plata anticipată se efectuează prin reținerea la sursă a impozitului de către CEC Bank, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, la fiecare plată și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Totodată potrivit art. 114 lit. k1 din legea menționată de modificare a Codului fiscal, veniturile realizate de către contribuabilii alții decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 care nu sunt calificate ca fiind venituri din activități independente, sunt definite ca venituri din alte surse. Impozitul pe venit se calculează prin reținerea la sursă, la fiecare plată, de către CEC Bank, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

În contextul prevederilor menționate anterior au fost necesare eliminarea taxei pe activele financiare din Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic de disponibil 55.03 „Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire”, precum și introducerea în acest Nomenclator a plăților anticipate ale impozitului pentru unele venituri din activități independente. ANAF precizează că, prin Ordinul ministrului finanțelor, al ministrului muncii și al ministrului sănătății nr. 203/207/188/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, s-au completat temeiurile legale pentru o serie de obligații fiscale care se declară prin această declarație și se plătesc în contul unic.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.