Norma privind garanțiile acordate de EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19, publicată în Monitorul Oficial

Norma privind garanțiile acordate de EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19, publicată în Monitorul Oficial

Numărul 50-51, 22 dec. - 11 ian.  »  Curier legislativ

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări a emis, recent, Hotărârea nr. 365/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.325 din 31 decembrie 2020. 

Prin actul normativ se aprobă Norma „Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19” (NI-GAR-14-II/0). 

Norma menționată instituie, în baza prevederilor Schemei-cadru de ajutor de stat acordat sub formă de credite cu dobândă subvenționată și garanții la credite, în contextul pandemiei de COVID-19, o schemă de garantare cu componentă de ajutor de stat, ce are ca obiectiv deblocarea accesului la finanțare al companiilor care se confruntă cu un deficit de lichidități generat de pandemia de COVID-19, în vederea asigurării continuității în desfășurarea activității acestora.

În cadrul schemei, EximBank acordă beneficiarilor, în numele și în contul statului, ajutor de stat sub formă de garanții, care acoperă în proporție de maximum 90% creditele acordate de către instituții de credit pentru realizarea investițiilor și/sau pentru susținerea activității curente.

Acordarea ajutoarelor de stat sub formă de garanții la credite se face cu respectarea criteriilor de eligibilitate aplicabile beneficiarilor și a condițiilor de acordare a garanțiilor prevăzute în schemă. 

Sursa de finanțare a măsurilor instituite în baza schemei sunt fondurile puse la dispoziție de către Ministerul Finanțelor în condițiile legii și administrate de EximBank NCS. Bugetul schemei are un cuantum de 2 miliarde lei (aproximativ 400 milioane euro), care va permite constituirea unui portofoliu de garanții la credite estimat la 6,5 miliarde lei (aproximativ 1,5 miliarde euro), fiind destinat unui număr estimat de 325 de beneficiari.

Conform normei citate, în baza schemei, EximBank NCS acordă garanții beneficiarilor pentru care banca finanțatoare depune dosarul de garantare până cel târziu la data de 31 mai 2021, iar acordarea garanțiilor (semnarea convențiilor de garantare) se face până cel târziu la data de 30 iunie 2021. Acordarea de garanții în cadrul acestei scheme se face în limita bugetului alocat pe principiul primul venit, primul servit, unde prin servit se înțelege încadrarea în disponibilul de buget. 

Pot accesa garanții de stat în baza acestei scheme beneficiarii care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, din toate sectoarele de activitate, cu următoarele excepții:

a)  industria jocurilor de noroc și pariurilor;

b)  producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;

c)  activități de investigare și protecție;

d)  tranzacții imobiliare (construirea/achiziționarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii);

e)  intermediere financiară și asigurări, conform Listei activităților neeligibile pentru acordarea garanțiilor EximBank NCS în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19, prevăzută în anexa la normă.

Nu sunt eligibili în cadrul schemei beneficiarii care au ca activitate principală (cod CAEN principal) una dintre activitățile neeligibile menționate în anexa la normă, indiferent de activitatea finanțată. 

În cadrul Schemei, garanțiile se acordă beneficiarilor care, la data depunerii de către banca finanțatoare a dosarului de garantare, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a)   sunt persoane juridice de drept privat, organizate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)   se încadrează în categoria IMM și au cifra de afaceri de peste 20 milioane lei în anul 2019 (conform situației financiare anuale depuse la administrația financiară – n. red.) sau se încadrează în categoria întreprinderilor mari;

c)   nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019;

d)   nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

e)   nu se află în procedură de executare silită, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială și nu fac obiectul niciunei cereri adresate instanțelor judecătorești competente de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolvență, la inițiativa acestora ori la solicitarea vreunui terț creditor;

f)    nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului; în situația existenței unor sume restante se poate accepta:

(i)   ca beneficiarul să prezinte până cel târziu la data semnării convenției de garantare documente din care să reiasă că și-a achitat sau a reglementat respectivele restanțe, prin reglementare înțelegându-se modalitatea rezultată din lege prin care s-a convenit asupra modului de plată a sumelor restante datorate bugetului general consolidat; sau

(ii)  achitarea sumelor restante din creditul pentru capital de lucru garantat în baza Schemei, cu ocazia primei trageri din credit.

g)   nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin în baza de date a CIP începând cu data de 1 decembrie 2019; criteriul se consideră îndeplinit dacă incidentele au apărut după data declarării stării de urgență pe teritoriul României (16 martie 2020) și s-au datorat dificultăților generate de pandemia de COVID-19, conform declarației pe propria răspundere a beneficiarului;

h)  prezintă serviciul datoriei de tip A, B sau C începând cu 1 decembrie 2019, conform consultării Centralei Riscurilor de Credit (CRC); în cazul în care serviciul datoriei este diferit de A, B sau C, criteriul se consideră îndeplinit dacă sumele restante au apărut după data declarării stării de urgență pe teritoriul României (16 martie 2020) și s-au datorat dificultăților generate de pandemia de COVID-19, conform declarației pe propria răspundere a beneficiarului;

i)    nu se află în litigiu cu EximBank;

j)    nu se află în litigiu cu Ministerul Finanțelor (MF), inclusiv cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Criteriul de eligibilitate privind litigiile cu MF/ANAF are în vedere litigiile înregistrate pe rolul instanțelor de judecată și se referă la entitățile împotriva cărora MF/ANAF a inițiat în instanță un litigiu de orice natură, indiferent de faza procesuală a litigiului la data depunerii dosarului de garantare.

Referitor la condițiile de acordare a garanțiilor în cadrul schemei, norma prevede că garanțiile se acordă beneficiarilor pentru:

a) credite noi;

b) credite în derulare, pentru suplimentarea garanțiilor colaterale existente, în scopul menținerii/majorării finanțărilor la un nivel care să permită beneficiarilor continuarea activității.

Garanția acoperă:

a) maximum 90% din valoarea creditului (principal), în cazul creditelor noi;

b) maximum 50% din valoarea creditului (principal), în cazul creditelor în derulare. 

Hotărârea nr. 365/2020 a Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial – 31 decembrie 2020.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.