La început a fost cuvântul...

Parte și întreg

Parte și întreg

Cum este normal, în mass-media din aceste zile, spații largi sunt consacrate retrospectivelor anului pe care îl vom încheia curând și perspectivelor din cel care vine. Bineînțeles, ar fi și mai utile aceste demersuri publicistice dacă toate ar respecta regulile gramaticale și logice. Însoțim ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Curier legislativ

Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din OUG nr. 220/2020, publicată în Monitorul Oficial

Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din OUG nr. 220/2020, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 17 din 7 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 2 al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

COVID-19: Măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor, aplicate după 1 ianuarie 2021

COVID-19: Măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor, aplicate după 1 ianuarie 2021

CECCAR, Marcel Vulpoi

OUG nr. 220/2020, referitoare la aplicarea, după 1 ianuarie 2021, a unor măsuri de protecție socială luate în contextul COVID-19, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1.326 din 31 decembrie 2020. Venim în completarea articolului publicat în CECCAR Business Magazine ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Noi prevederi privind măsurile de sprijin pentru IMM-urile afectate de pandemia de COVID-19

Noi prevederi privind măsurile de sprijin pentru IMM-urile afectate de pandemia de COVID-19

CECCAR, Marcel Vulpoi

În Monitorul Oficial nr. 1.315 din 30 decembrie 2020 au fost publicate trei ordine emise de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului prin care sunt aduse modificări măsurilor de sprijin pentru IMM-uri afectate de pandemia de COVID-19 instituite prin OUG nr. 130/2020. ➜ Ordinul ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Norma privind garanțiile acordate de EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19, publicată în Monitorul Oficial

Norma privind garanțiile acordate de EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19, publicată în Monitorul Oficial

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări a emis, recent, Hotărârea nr. 365/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.325 din 31 decembrie ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

OUG nr. 227/2020: Modificări aduse legislației privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate anumitor categorii de debitori

OUG nr. 227/2020: Modificări aduse legislației privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate anumitor categorii de debitori

CECCAR, Marcel Vulpoi

În Monitorul Oficial nr. 1.331 din 31 decembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 227/2020 pentru modificarea OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

OUG nr. 226/2020: Sinteza principalelor prevederi

OUG nr. 226/2020: Sinteza principalelor prevederi

CECCAR, Marcel Vulpoi

OUG nr. 226/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.332/31.12.2020, prorogă, după cum a informat și CECCAR Business Magazine, termenele de aplicare a unor măsuri adoptate anul trecut în sprijinul contribuabililor aflați în dificultate ca urmare a crizei provocate ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Sprijin financiar pentru companiile din sectorul HoReCa afectate de criza COVID-19

Sprijin financiar pentru companiile din sectorul HoReCa afectate de criza COVID-19

Peste 73.000 de companii din sectorul HoReCa vor beneficia de un ajutor de maximum 800.000 euro ca urmare a aprobării OUG nr. 224/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.330 din 31 decembrie 2020. Actul normativ stabilește cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Noul model al formularului 700 „Declarație pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale”, publicat în Monitorul Oficial

Noul model al formularului 700 „Declarație pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale”, publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1.311 din 30 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 4.136/2020 al președintelui ANAF privind modificarea OPANAF nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal După ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, publicate în Monitorul Oficial

Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, publicate în Monitorul Oficial

Ordinul nr. 3.225/2020 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri a fost publicat ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Proiect de modificare a OUG nr. 37/2020: Noi prevederi referitoare la suspendarea plății ratelor aferente împrumuturilor

Proiect de modificare a OUG nr. 37/2020: Noi prevederi referitoare la suspendarea plății ratelor aferente împrumuturilor

Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” se aplică până la 30 iunie 2022

Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” se aplică până la 30 iunie 2022

În Monitorul Oficial nr. 1.289 din 24 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.545/2020 privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 772/2018.

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Legea nr. 295/2020: Modificări aduse Codului de procedură fiscală

Legea nr. 295/2020: Modificări aduse Codului de procedură fiscală

CECCAR, Marcel Vulpoi

Codul de procedură fiscală a fost modificat recent, prin Legea nr. 295/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.266/21.12.2020. Noile prevederi vizează situațiile în care se poate constata nulitatea unui act administrativ-fiscal, trecerea în cadrul structurilor specializate din cadrul Ministerului ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Legea nr. 296/2020: Sinteza principalelor modificări aduse Codului fiscal

Legea nr. 296/2020: Sinteza principalelor modificări aduse Codului fiscal

CECCAR, Marcel Vulpoi

Legea nr. 296/2020, prin care se aduc modificări și completări Codului fiscal, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1.269/21.12.2020. Actul normativ, despre care am mai amintit în CECCAR Business Magazine, la momentul ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

MFP propune extinderea categoriilor de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV

MFP propune extinderea categoriilor de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV

(Update): Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.192/2020 pentru modificarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Clarificări privind dispozițiile OMFP nr. 2.100/2020, respectiv definiția obligațiilor bugetare restante, publicate în Monitorul Oficial

Clarificări privind dispozițiile OMFP nr. 2.100/2020, respectiv definiția obligațiilor bugetare restante, publicate în Monitorul Oficial

Ordinul nr. 3.179/2020 al MFP pentru completarea art. 2 din Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul MFP nr. 2.100/2020, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1279 din 22 decembrie 2020. După cum am mai informat în CECCAR Business Magazine, actul normativ ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Modificări la Instrucțiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize

Modificări la Instrucțiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize

În Monitorul Oficial nr. 1.309 din 30 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 4.156/2020 pentru modificarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Procedura de înregistrare online și tarifele pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de ONRC, publicate în Monitorul Oficial

Procedura de înregistrare online și tarifele pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de ONRC, publicate în Monitorul Oficial

Totodată, a fost publicată Procedura de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali Prin Ordinul nr. 7.323/C/2020 al Ministerului Justiției, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.323 din 31 decembrie 2020, a fost ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Modificări la Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID-19

Modificări la Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID-19

În Monitorul Oficial nr. 1.314 din 30 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1.586/3.678/2020 al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Schema de ajutor de stat pentru digitalizarea IMM-urilor, publicată în Monitorul Oficial

Schema de ajutor de stat pentru digitalizarea IMM-urilor, publicată în Monitorul Oficial

În Minitorul Oficial nr. 1.275 din 22 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1.486/4255/2020 al Ministerului Fondurilor Europene și Autorității pentru Digitalizarea României pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis Digitalizarea IMM-urilor în cadrul axei prioritare 2, ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Expertiza și auditul afacerilor

Studiu privind bugetarea cash flow-ului unei entități economice în contextul sistemului contabil de angajamente

Studiu privind bugetarea cash flow-ului unei entități economice în contextul sistemului contabil de angajamente

CECCAR

În acest articol ne propunem să evidențiem importanța unei prognoze eficiente a fluxului de încasări și plăți în contextul contabilității de angajamente, care nu asigură corelarea momentului recunoașterii unei cheltuieli contabile cu cel al plății ei, respectiv momentul recunoașterii unui venit contabil cu cel al încasării lui. În acest sens, în cazul unei entități economice, bugetarea cash flow-ului se face în etape, subliniind relevanța fiecăreia dintre ele.

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Tranzacțiile cu părți afiliate: câteva considerente de actualitate

Tranzacțiile cu părți afiliate: câteva considerente de actualitate

CECCAR

În ultimul timp, în legislație au fost introduse mai multe cerințe privind tranzacțiile cu părțile afiliate. Astfel, cea mai recentă reglementare în materie este Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.281/2020, care modifică declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Acesta a introdus o nouă bifă, care a generat nemulțumirea pe scară largă în rândul contribuabililor, în special al profesioniștilor contabili care, printre altele, transmit declarații fiscale în numele clienților lor. În acest articol vom aborda câteva aspecte comune cu privire la părțile afiliate și vom reda pe scurt tratamentul lor fiscal, concentrându-ne asupra modului în care profesioniștii contabili trebuie să se adapteze pentru a ține cont de noile prevederi sau de prezentarea soluției corecte, în ciuda unor practici comune, dar care nu reflectă neapărat reglementările existente.

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Conectarea la era digitală

Sondaj: Transformarea digitală în industria financiară trebuie finalizată în următorii doi ani

Sondaj: Transformarea digitală în industria financiară trebuie finalizată în următorii doi ani

Transformarea digitală în industria serviciilor financiare trebuie finalizată în următorii doi ani, astfel încât organizațiile să rămână competitive pe piață, potrivit unui sondaj efectuat de FintechOS printre participanții la evenimentul online FinVision, organizat de companie în luna ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Studiu: Contribuabilii români încep să acceseze serviciile online ale primăriilor; 65% folosesc telefonul mobil

Studiu: Contribuabilii români încep să acceseze serviciile online ale primăriilor; 65% folosesc telefonul mobil

Contribuabilii români încep să acceseze serviciile online ale primăriilor, iar în topul preferințelor de utilizare a acestora se regăsesc plata impozitelor sau a taxelor și efectuarea programărilor în cadrul instituțiilor de stat, conform unui studiu realizat de un furnizor de aplicații software, ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

VTEX: Industria de eCommerce a făcut un salt de cel puțin 3 ani în 2020

VTEX: Industria de eCommerce a făcut un salt de cel puțin 3 ani în 2020

Creșterea înregistrată anul acesta de industria eCommerce va continua în 2021, iar companiile vor investi mai mult în digitalizare și în dezvoltarea aptitudinilor digitale ale angajaților, a declarat Mariano Gomide de Faria, cofondator și co-CEO VTEX, citat de Mediafax. De Faria spune că tot ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Director ANCOM: S-ar putea ca următoarea criză să fie una cibernetică

Director ANCOM: S-ar putea ca următoarea criză să fie una cibernetică

Dacă acum vorbim despre o criză medicală, s-ar putea ca următoarea criză să fie una cibernetică și consider că reziliența trebuie să fie în centrul atenției factorilor de decizie, a afirmat, la o conferință de specialitate, Virgilius Stănciulescu, director Direcția IT și Protecția ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Bitdefender: 60% din mesajele primite pe e-mail, în numele băncilor, sunt frauduloase

Bitdefender: 60% din mesajele primite pe e-mail, în numele băncilor, sunt frauduloase

Șase din zece mesaje transmise în noiembrie, în numele băncilor, prin intermediul e-mailului, au fost spam-uri, iar circa o treime din totalul mesajelor ajunse în inbox urmărea să-i înșele pe utilizatori, relevă datele Bitdefender, furnizate de laboratoarele Antispam, relatează Agerpres. „(...) ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Raport Kaspersky: Creştere cu 5,2% a numărului de fişiere malware detectate zilnic, la nivel global

Raport Kaspersky: Creștere cu 5,2% a numărului de fișiere malware detectate zilnic, la nivel global

Numărul fișierelor malware detectate în fiecare zi, la nivel global, a ajuns la 360.000, în creștere cu 5,2%, comparativ cu datele din anul 2019, relevă raportul „Kaspersky Security Bulletin: Statistics of the Year Report”, relatează Agerpres. „În 2020, Kaspersky a detectat în medie 360.000 ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Comentariul ediției

Fenomenul asimptomatic și adevărul economic

Fenomenul asimptomatic și adevărul economic

Teodor Brateș

În aceste zile ale finalului de an, abordările tot mai numeroase pe tema bilanțului din 2020 și viitorului previzibil sunt puternic influențate nu numai de prelungirea pandemiei, ci și de terminologia specifică actului medical în context social-juridic. Astfel, noțiunea de „asimptomatic” ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Eveniment

Farmecul de neegalat al anilor de studenție

Farmecul de neegalat al anilor de studenție

Alexandra Rizea

Din păcate, evenimentele tradiționale de la cumpăna anilor au, în împrejurările actuale, o cu totul altă amploare, comparativ cu perioadele anterioare crizei. Multe s-au schimbat în 2020 în viața noastră, a tuturor, iar restricțiile în vigoare își pun amprenta inevitabil asupra atmosferei ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Cariere. Drumul spre performanță

„Comportamentul fiecăruia, onestitatea, spiritul de întrajutorare reciprocă, probitatea profesională consolidează autoritatea noastră pe piața serviciilor contabile”

„Comportamentul fiecăruia, onestitatea, spiritul de întrajutorare reciprocă, probitatea profesională consolidează autoritatea noastră pe piața serviciilor contabile”

Interviu cu Vasile Enyedi, contabil autorizat, membru al Filialei CECCAR Satu Mare: „Fac parte din generația de profesioniști contabili care, într-un anumit sens, poate fi numită „Vechea Gardă”, având în vedere faptul că mi-am început activitatea în acest domeniu din 1974. În anul anterior absolvisem liceul de cultură generală și, după câteva luni de încercări eșuate de a mă «lansa» în diferite domenii – în «câmpul muncii», cum se numea pe atunci – am ales să fiu contabil, întrucât îmi „descoperisem” multe afinități cu această profesie”.

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Direct de la sursă

COVID-19 și evoluția riscurilor de spălare a banilor, finanțare a terorismului și infracțiuni cibernetice, un nou document de interes pentru profesioniștii contabili

COVID-19 și evoluția riscurilor de spălare a banilor, finanțare a terorismului și infracțiuni cibernetice, un nou document de interes pentru profesioniștii contabili

Publicația COVID-19 și evoluția riscurilor de spălare a banilor, finanțare a terorismului și infracțiuni cibernetice, tradusă în limba română de CECCAR, a fost elaborată de Chartered Professional Accountants ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Noi documente-suport în aplicarea standardelor internaționale, publicate de IFAC la finele anului trecut

Noi documente-suport în aplicarea standardelor internaționale, publicate de IFAC la finele anului trecut

Cererea de misiuni pe baza procedurilor convenite continuă să crească provenind de la o gamă largă de părți interesate, cum ar fi autoritățile de reglementare, organismele de finanțare și creditorii care utilizează rapoartele elaborate pe baza procedurilor convenite din diverse motive. Flexibilitatea ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

CECCAR a publicat versiunea în limba română a Manualului IAESB 2019

CECCAR a publicat versiunea în limba română a Manualului IAESB 2019

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a tradus Ediția 2019 a Manualului de reglementări internaționale de educație, disponibilă acum gratuit pe site-ul CECCAR în secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Norme profesionale și ghiduri. ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Documentul Convergența prevederilor privind riscul climatic: CDSB, SASB și TCFD, tradus de CECCAR în limba română

Documentul Convergența prevederilor privind riscul climatic: CDSB, SASB și TCFD, tradus de CECCAR în limba română

După publicarea traducerii Cadrului general CDSB pentru raportarea informațiilor cu privire la mediu și schimbările climatice și a Ghidului de implementare TCFD,  Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România continuă seria traducerilor și pune ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

IFAC: Fundamente ale combaterii spălării banilor, partea a III-a

IFAC: Fundamente ale combaterii spălării banilor, partea a III-a

Pentru a veni în sprijinul membrilor săi în ceea ce privește măsurile împotriva spălării banilor, CECCAR a tradus cea de-a treia parte din seria Fundamente ale combaterii spălării banilor, publicată de IFAC, care analizează riscurile asociate înființării companiilor. Scopul acestei serii ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 decembrie 2020

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 decembrie 2020

Comisia Europeană propune modificarea procesului decizional privind interpretarea unitară a normelor TVA La 18 decembrie a.c., Comisia Europeană a înaintat o propunere de actualizare a procesului decizional ce stă la baza interpretării normelor TVA. Această propunere, care face parte ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Analize și sinteze

România, campioană în UE la creşterea consumului per capita în ultimii ani

România, campioană în UE la creșterea consumului per capita în ultimii ani

Consumul individual efectiv (AIC), un indicator al nivelului bunăstării gospodăriilor, a rămas relativ stabil, comparativ cu media din UE, în majoritatea statelor membre, însă o creștere semnificativă a fost înregistrată în România, de la 70% din media UE în 2017, până la 79% din media ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Peste 60% dintre companii estimează că vor atinge cifra de afaceri din 2019 abia în 2022

Peste 60% dintre companii estimează că vor atinge cifra de afaceri din 2019 abia în 2022

Cele mai multe companii (61%) se așteaptă ca abia în 2022 să atingă nivelul cifrei de afaceri din 2019, 15% estimează că vor recupera în 2021 cifra de afaceri din acest an, în timp ce 23% estimează că afacerile, în 2021, vor urma un trend stabil, nefiind influențați de efectele pandemiei. ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

eJobs: Principalele așteptări ale angajatorilor în 2021 – reluarea creșterilor salariale și a recrutărilor

eJobs: Principalele așteptări ale angajatorilor în 2021 – reluarea creșterilor salariale și a recrutărilor

Principalele așteptări pe care le au angajatorii de la 2021 sunt legate de reluarea creșterilor salariale, a recrutărilor, dar și de revenirea la bugetele pe care le aveau înainte de declanșarea pandemiei, arată cel mai recent studiu derulat de eJobs în rândul angajatorilor din România, potrivit ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Barometrul KPMG privind creditarea imobiliară: Clasa de active industriale/logistice este cea mai atractivă post-COVID

Barometrul KPMG privind creditarea imobiliară: Clasa de active industriale/logistice este cea mai atractivă post-COVID

Clasa de active industriale/logistice este în prezent cea mai atractivă pentru majoritatea băncilor din Europa Centrală și de Est (CEE), în contextul pandemiei de Covid-19, această preferință fiind în contrast cu cea mai mare parte a finanțării bancare din Europa pre-Covid, care s-a concentrat, ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Raport: Vânzările retailerilor de produse nealimentare au revenit la nivelul de dinainte de criză

Raport: Vânzările retailerilor de produse nealimentare au revenit la nivelul de dinainte de criză

Vânzările retailerilor de produse nealimentare au revenit la nivelul de dinainte de criza provocată de Covid-19, chiar dacă magazinele au fost închise în perioada stării de urgență, arată un raport de profil, citat de Agerpres. „2020 a fost cel mai dificil an pentru retailul românesc de ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Breviar statistic

48,7% din numărul total de întreprinderi active în 2019 au avut ca activitate principală Servicii de piață

48,7% din numărul total de întreprinderi active în 2019 au avut ca activitate principală Servicii de piață

În 2019, numărul total de întreprinderi a crescut cu 2,9% comparativ cu anul anterior, potrivit datelor provizorii publicate de Institutului Național de Statistică (INS). La sfârșitul anului 2019, sectorul industrie însuma 58.920 întreprinderi, respectiv 10,5% din totalul întreprinderilor active ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Pensia medie lunară, 1.505 lei în trimestrul III din 2020

Pensia medie lunară, 1.505 lei în trimestrul III din 2020

În trimestrul III al acestui an, numărul mediu de pensionari a fost de 5,125 milioane, în scădere cu 7.000 persoane față de trimestrul precedent; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,675 milioane, cu 1.000 mai puțin față de trimestrul precedent, potrivit datelor ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

România, singura ţară UE cu o creştere de două cifre a lucrărilor de construcţii în luna octombrie

România, singura țară UE cu o creștere de două cifre a lucrărilor de construcții în luna octombrie

Lucrările de construcții în România au înregistrat o creștere de 21%, în luna octombrie 2020 comparativ cu aceeași lună din anul anterior, acesta fiind cel mai mare avans înregistrat în rândul statelor membre ale UE, arată datele publicate de Eurostat, citate de Agerpres. În timp ce în ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Eurostat: Cele mai mari creşteri ale costurilor cu forţa de muncă din UE s-au înregistrat în Slovacia, Cehia, Portugalia şi România

Eurostat: Cele mai mari creșteri ale costurilor cu forța de muncă din UE s-au înregistrat în Slovacia, Cehia, Portugalia și România

Costul orar al forței de muncă a crescut cu 1,8% în UE și cu 1,6% în zona euro, în trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada similară din 2019, iar cele mai mari creșteri ale costurilor cu mâna de lucru au fost în Slovacia, Cehia, Portugalia și România, arată datele publicate de Oficiul ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

APIA: Vânzările de autoturisme ecologice au crescut în România cu aproape 22%, în primele 11 luni

APIA: Vânzările de autoturisme ecologice au crescut în România cu aproape 22%, în primele 11 luni

Peste 7.300 de autoturisme ecologice noi au fost comercializate în primele 11 luni ale anului în România, în creștere cu aproape 22% față de aceeași perioadă din 2019, reiese din datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de Agerpres. Ponderea autoturismelor ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Lumea în care trăim

Kristalina Georgieva (FMI): 21 de ţări din America Latină au primit cea mai mare parte din împrumuturi

Kristalina Georgieva (FMI): 21 de țări din America Latină au primit cea mai mare parte din împrumuturi

Directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, a anunțat că 62% din programul de creditare al FMI dedicat răspunsului la pandemia de coronavirus (COVID-19) a mers către 21 de țări din America Latină, deoarece această regiune a fost extrem de afectată, transmite ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Piața europeană a IPO-urilor a depășit, în acest an, nivelul din 2019 

Piața europeană a IPO-urilor a depășit, în acest an, nivelul din 2019 

Piața europeană pentru ofertele publice inițiale (IPO) a strâns mai mulți bani în acest an decât în 2019, în pofida crizei coronavirusului și a negocierilor dificile cu privire la Brexit, grație companiilor care au beneficiat de pe urma carantinei, transmite Bloomberg, preluată de Agerpres. ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

OIM: În ţările cu venituri ridicate, pandemia a adâncit decalajul de salarizare între lucrătorii naţionali şi migranţi

OIM: În țările cu venituri ridicate, pandemia a adâncit decalajul de salarizare între lucrătorii naționali și migranți

Migranții câștigă cu până la 42% mai puțin decât lucrătorii naționali în țările cu venituri ridicate, iar pandemia de coronavirus (COVID-19) va exacerba probabil decalajul de salarizare, iar femeile vor fi mult mai afectate decât bărbații, se arată într-un raport publicat de Organizația ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Roza vânturilor

Studiu: Bucureștenii preferă modelul hibrid de lucru – de acasă și de la birou, iar efectele se văd deja pe piața rezidențială

Studiu: Bucureștenii preferă modelul hibrid de lucru – de acasă și de la birou, iar efectele se văd deja pe piața rezidențială

Modelul hibrid între lucrul de acasă și lucrul de la birou este soluția ideală pentru bucureșteni, aproape 65% preferând această variantă, relevă datele unui studiu de specialitate realizat de compania de consultanță imobiliară JLL în parteneriat cu Storia.ro, informează Agerpres. Lucrul ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Românii economisesc lunar, în medie, 59 euro, cu 6% mai mult decât în 2019

Românii economisesc lunar, în medie, 59 euro, cu 6% mai mult decât în 2019

Românii au pus deoparte 59 de euro pe lună în 2020, cu 6% mai mult decât în 2019, fiind pe locul secund după rata de creștere, depășiți de cehi și sârbi, care au avut un avans mediu de 9%, arată o analiză a Erste Group în regiune, citată de Mediafax. Consumatorii din Europa Centrală ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Zborurile către România din statele europene au scăzut cu până la 72% în luna decembrie a acestui an  

Zborurile către România din statele europene au scăzut cu până la 72% în luna decembrie a acestui an  

Numărul zborurilor din statele europene unde locuiește o parte semnificativă din diaspora românească s-a redus cu până la 72% în luna decembrie a acestui an, Italia, Spania și Germania fiind țările în relația cu care s-au înregistrat cele mai mari scăderi, relevă datele unei agenții ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Swiss Re: Calamitățile naturale au costat industria de asigurări 76 miliarde de dolari în 2020

Swiss Re: Calamitățile naturale au costat industria de asigurări 76 miliarde de dolari în 2020

Calamitățile naturale, cum ar fi incendiile devastatoare din SUA și numărul record de uragane din Atlantic, au provocat companiilor globale de asigurări pierderi de 76 miliarde de dolari în 2020, o creștere de 40% față de pierderile de 54 de miliarde de dolari consemnate în 2019, potrivit unui ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Companiile aeriene sunt sfătuite să verifice siguranţa avioanelor care sunt reintroduse în serviciu

Companiile aeriene sunt sfătuite să verifice siguranța avioanelor care sunt reintroduse în serviciu

Organismele de reglementare, companiile de asigurări și experții avertizează companiile aeriene să verifice cu atenție avioanele care sunt reintroduse în serviciu după ce au stat blocate la sol în perioada pandemiei de COVID-19, menționând probleme cu pregătirea piloților, erorile de mentenanță ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Publicații de specialitate

CECCAR a publicat lucrarea Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR a publicat lucrarea Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR, prin Institutul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, vine în întâmpinarea candidaților la examenul de aptitudini cu lucrarea Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Volumul II al Manualului de reglementări internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe, disponibil în limba română

Volumul II al Manualului de reglementări internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe, disponibil în limba română

Volumul II al Manualului de reglementări internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe, ediția în vigoare, elaborat de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) și publicat de IFAC, a fost tradus în limba română de ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.