La început a fost cuvântul...

Parte și întreg

Parte şi întreg

Cum este normal, în mass-media din aceste zile, spaţii largi sunt consacrate retrospectivelor anului pe care îl vom încheia curând şi perspectivelor din cel care vine. Bineînţeles, ar fi şi mai utile aceste demersuri publicistice dacă toate ar respecta regulile gramaticale şi logice. Însoţim ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Curier legislativ

Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din OUG nr. 220/2020, publicată în Monitorul Oficial

Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din OUG nr. 220/2020, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 17 din 7 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 2 al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

COVID-19: Măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor, aplicate după 1 ianuarie 2021

COVID-19: Măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor, aplicate după 1 ianuarie 2021

CECCAR, Marcel Vulpoi

OUG nr. 220/2020, referitoare la aplicarea, după 1 ianuarie 2021, a unor măsuri de protecţie socială luate în contextul COVID-19, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1.326 din 31 decembrie 2020. Venim în completarea articolului publicat în CECCAR Business Magazine ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Noi prevederi privind măsurile de sprijin pentru IMM-urile afectate de pandemia de COVID-19

Noi prevederi privind măsurile de sprijin pentru IMM-urile afectate de pandemia de COVID-19

CECCAR, Marcel Vulpoi

În Monitorul Oficial nr. 1.315 din 30 decembrie 2020 au fost publicate trei ordine emise de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului prin care sunt aduse modificări măsurilor de sprijin pentru IMM-uri afectate de pandemia de COVID-19 instituite prin OUG nr. 130/2020. ➜ Ordinul ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Norma privind garanțiile acordate de EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19, publicată în Monitorul Oficial

Norma privind garanţiile acordate de EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19, publicată în Monitorul Oficial

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări a emis, recent, Hotărârea nr. 365/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.325 din 31 decembrie ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

OUG nr. 227/2020: Modificări aduse legislației privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate anumitor categorii de debitori

OUG nr. 227/2020: Modificări aduse legislaţiei privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate anumitor categorii de debitori

CECCAR, Marcel Vulpoi

În Monitorul Oficial nr. 1.331 din 31 decembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 227/2020 pentru modificarea OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

OUG nr. 226/2020: Sinteza principalelor prevederi

OUG nr. 226/2020: Sinteza principalelor prevederi

CECCAR, Marcel Vulpoi

OUG nr. 226/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.332/31.12.2020, prorogă, după cum a informat şi CECCAR Business Magazine, termenele de aplicare a unor măsuri adoptate anul trecut în sprijinul contribuabililor aflaţi în dificultate ca urmare a crizei provocate ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Sprijin financiar pentru companiile din sectorul HoReCa afectate de criza COVID-19

Sprijin financiar pentru companiile din sectorul HoReCa afectate de criza COVID-19

Peste 73.000 de companii din sectorul HoReCa vor beneficia de un ajutor de maximum 800.000 euro ca urmare a aprobării OUG nr. 224/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.330 din 31 decembrie 2020. Actul normativ stabileşte cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Noul model al formularului 700 „Declarație pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale”, publicat în Monitorul Oficial

Noul model al formularului 700 „Declaraţie pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale”, publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1.311 din 30 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 4.136/2020 al preşedintelui ANAF privind modificarea OPANAF nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal După ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, publicate în Monitorul Oficial

Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, publicate în Monitorul Oficial

Ordinul nr. 3.225/2020 al ministrului finanţelor pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri a fost publicat ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Proiect de modificare a OUG nr. 37/2020: Noi prevederi referitoare la suspendarea plății ratelor aferente împrumuturilor

Proiect de modificare a OUG nr. 37/2020: Noi prevederi referitoare la suspendarea plăţii ratelor aferente împrumuturilor

Ministerul Finanţelor a publicat un proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” se aplică până la 30 iunie 2022

Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale” se aplică până la 30 iunie 2022

În Monitorul Oficial nr. 1.289 din 24 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.545/2020 privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 772/2018.

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Legea nr. 295/2020: Modificări aduse Codului de procedură fiscală

Legea nr. 295/2020: Modificări aduse Codului de procedură fiscală

CECCAR, Marcel Vulpoi

Codul de procedură fiscală a fost modificat recent, prin Legea nr. 295/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.266/21.12.2020. Noile prevederi vizează situaţiile în care se poate constata nulitatea unui act administrativ-fiscal, trecerea în cadrul structurilor specializate din cadrul Ministerului ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Legea nr. 296/2020: Sinteza principalelor modificări aduse Codului fiscal

Legea nr. 296/2020: Sinteza principalelor modificări aduse Codului fiscal

CECCAR, Marcel Vulpoi

Legea nr. 296/2020, prin care se aduc modificări şi completări Codului fiscal, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1.269/21.12.2020. Actul normativ, despre care am mai amintit în CECCAR Business Magazine, la momentul ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

MFP propune extinderea categoriilor de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV

MFP propune extinderea categoriilor de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV

(Update): Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.192/2020 pentru modificarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Clarificări privind dispozițiile OMFP nr. 2.100/2020, respectiv definiția obligațiilor bugetare restante, publicate în Monitorul Oficial

Clarificări privind dispoziţiile OMFP nr. 2.100/2020, respectiv definiţia obligaţiilor bugetare restante, publicate în Monitorul Oficial

Ordinul nr. 3.179/2020 al MFP pentru completarea art. 2 din Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul MFP nr. 2.100/2020, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1279 din 22 decembrie 2020. După cum am mai informat în CECCAR Business Magazine, actul normativ ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Modificări la Instrucțiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize

Modificări la Instrucţiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize

În Monitorul Oficial nr. 1.309 din 30 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 4.156/2020 pentru modificarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Procedura de înregistrare online și tarifele pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de ONRC, publicate în Monitorul Oficial

Procedura de înregistrare online şi tarifele pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ţinut de ONRC, publicate în Monitorul Oficial

Totodată, a fost publicată Procedura de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali Prin Ordinul nr. 7.323/C/2020 al Ministerului Justiţiei, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.323 din 31 decembrie 2020, a fost ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Modificări la Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID-19

Modificări la Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia COVID-19

În Monitorul Oficial nr. 1.314 din 30 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1.586/3.678/2020 al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului pentru modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Schema de ajutor de stat pentru digitalizarea IMM-urilor, publicată în Monitorul Oficial

Schema de ajutor de stat pentru digitalizarea IMM-urilor, publicată în Monitorul Oficial

În Minitorul Oficial nr. 1.275 din 22 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1.486/4255/2020 al Ministerului Fondurilor Europene şi Autorităţii pentru Digitalizarea României pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis Digitalizarea IMM-urilor în cadrul axei prioritare 2, ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Expertiza și auditul afacerilor

Studiu privind bugetarea cash flow-ului unei entități economice în contextul sistemului contabil de angajamente

Studiu privind bugetarea cash flow-ului unei entităţi economice în contextul sistemului contabil de angajamente

CECCAR

În acest articol ne propunem să evidenţiem importanţa unei prognoze eficiente a fluxului de încasări şi plăţi în contextul contabilităţii de angajamente, care nu asigură corelarea momentului recunoaşterii unei cheltuieli contabile cu cel al plăţii ei, respectiv momentul recunoaşterii unui venit contabil cu cel al încasării lui. În acest sens, în cazul unei entităţi economice, bugetarea cash flow-ului se face în etape, subliniind relevanţa fiecăreia dintre ele.

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Tranzacțiile cu părți afiliate: câteva considerente de actualitate

Tranzacţiile cu părţi afiliate: câteva considerente de actualitate

CECCAR

În ultimul timp, în legislaţie au fost introduse mai multe cerinţe privind tranzacţiile cu părţile afiliate. Astfel, cea mai recentă reglementare în materie este Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.281/2020, care modifică declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Acesta a introdus o nouă bifă, care a generat nemulţumirea pe scară largă în rândul contribuabililor, în special al profesioniştilor contabili care, printre altele, transmit declaraţii fiscale în numele clienţilor lor. În acest articol vom aborda câteva aspecte comune cu privire la părţile afiliate şi vom reda pe scurt tratamentul lor fiscal, concentrându-ne asupra modului în care profesioniştii contabili trebuie să se adapteze pentru a ţine cont de noile prevederi sau de prezentarea soluţiei corecte, în ciuda unor practici comune, dar care nu reflectă neapărat reglementările existente.

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Conectarea la era digitală

Sondaj: Transformarea digitală în industria financiară trebuie finalizată în următorii doi ani

Sondaj: Transformarea digitală în industria financiară trebuie finalizată în următorii doi ani

Transformarea digitală în industria serviciilor financiare trebuie finalizată în următorii doi ani, astfel încât organizaţiile să rămână competitive pe piaţă, potrivit unui sondaj efectuat de FintechOS printre participanţii la evenimentul online FinVision, organizat de companie în luna ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Studiu: Contribuabilii români încep să acceseze serviciile online ale primăriilor; 65% folosesc telefonul mobil

Studiu: Contribuabilii români încep să acceseze serviciile online ale primăriilor; 65% folosesc telefonul mobil

Contribuabilii români încep să acceseze serviciile online ale primăriilor, iar în topul preferinţelor de utilizare a acestora se regăsesc plata impozitelor sau a taxelor şi efectuarea programărilor în cadrul instituţiilor de stat, conform unui studiu realizat de un furnizor de aplicaţii software, ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

VTEX: Industria de eCommerce a făcut un salt de cel puțin 3 ani în 2020

VTEX: Industria de eCommerce a făcut un salt de cel puţin 3 ani în 2020

Creşterea înregistrată anul acesta de industria eCommerce va continua în 2021, iar companiile vor investi mai mult în digitalizare şi în dezvoltarea aptitudinilor digitale ale angajaţilor, a declarat Mariano Gomide de Faria, cofondator şi co-CEO VTEX, citat de Mediafax. De Faria spune că tot ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Director ANCOM: S-ar putea ca următoarea criză să fie una cibernetică

Director ANCOM: S-ar putea ca următoarea criză să fie una cibernetică

Dacă acum vorbim despre o criză medicală, s-ar putea ca următoarea criză să fie una cibernetică şi consider că rezilienţa trebuie să fie în centrul atenţiei factorilor de decizie, a afirmat, la o conferinţă de specialitate, Virgilius Stănciulescu, director Direcţia IT şi Protecţia ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Bitdefender: 60% din mesajele primite pe e-mail, în numele băncilor, sunt frauduloase

Bitdefender: 60% din mesajele primite pe e-mail, în numele băncilor, sunt frauduloase

Şase din zece mesaje transmise în noiembrie, în numele băncilor, prin intermediul e-mailului, au fost spam-uri, iar circa o treime din totalul mesajelor ajunse în inbox urmărea să-i înşele pe utilizatori, relevă datele Bitdefender, furnizate de laboratoarele Antispam, relatează Agerpres. „(...) ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Raport Kaspersky: Creştere cu 5,2% a numărului de fişiere malware detectate zilnic, la nivel global

Raport Kaspersky: Creştere cu 5,2% a numărului de fişiere malware detectate zilnic, la nivel global

Numărul fişierelor malware detectate în fiecare zi, la nivel global, a ajuns la 360.000, în creştere cu 5,2%, comparativ cu datele din anul 2019, relevă raportul „Kaspersky Security Bulletin: Statistics of the Year Report”, relatează Agerpres. „În 2020, Kaspersky a detectat în medie 360.000 ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Comentariul ediției

Fenomenul asimptomatic și adevărul economic

Fenomenul asimptomatic şi adevărul economic

Teodor Brateş

În aceste zile ale finalului de an, abordările tot mai numeroase pe tema bilanţului din 2020 şi viitorului previzibil sunt puternic influenţate nu numai de prelungirea pandemiei, ci şi de terminologia specifică actului medical în context social-juridic. Astfel, noţiunea de „asimptomatic” ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Eveniment

Farmecul de neegalat al anilor de studenție

Farmecul de neegalat al anilor de studenţie

Alexandra Rizea

Din păcate, evenimentele tradiţionale de la cumpăna anilor au, în împrejurările actuale, o cu totul altă amploare, comparativ cu perioadele anterioare crizei. Multe s-au schimbat în 2020 în viaţa noastră, a tuturor, iar restricţiile în vigoare îşi pun amprenta inevitabil asupra atmosferei ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Cariere. Drumul spre performanță

„Comportamentul fiecăruia, onestitatea, spiritul de întrajutorare reciprocă, probitatea profesională consolidează autoritatea noastră pe piața serviciilor contabile”

„Comportamentul fiecăruia, onestitatea, spiritul de întrajutorare reciprocă, probitatea profesională consolidează autoritatea noastră pe piaţa serviciilor contabile”

Interviu cu Vasile Enyedi, contabil autorizat, membru al Filialei CECCAR Satu Mare: „Fac parte din generaţia de profesionişti contabili care, într-un anumit sens, poate fi numită „Vechea Gardă”, având în vedere faptul că mi-am început activitatea în acest domeniu din 1974. În anul anterior absolvisem liceul de cultură generală şi, după câteva luni de încercări eşuate de a mă «lansa» în diferite domenii – în «câmpul muncii», cum se numea pe atunci – am ales să fiu contabil, întrucât îmi „descoperisem” multe afinităţi cu această profesie”.

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Direct de la sursă

COVID-19 și evoluția riscurilor de spălare a banilor, finanțare a terorismului și infracțiuni cibernetice, un nou document de interes pentru profesioniștii contabili

COVID-19 şi evoluţia riscurilor de spălare a banilor, finanţare a terorismului şi infracţiuni cibernetice, un nou document de interes pentru profesioniştii contabili

Publicaţia COVID-19 şi evoluţia riscurilor de spălare a banilor, finanţare a terorismului şi infracţiuni cibernetice, tradusă în limba română de CECCAR, a fost elaborată de Chartered Professional Accountants ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Noi documente-suport în aplicarea standardelor internaționale, publicate de IFAC la finele anului trecut

Noi documente-suport în aplicarea standardelor internaţionale, publicate de IFAC la finele anului trecut

Cererea de misiuni pe baza procedurilor convenite continuă să crească provenind de la o gamă largă de părţi interesate, cum ar fi autorităţile de reglementare, organismele de finanţare şi creditorii care utilizează rapoartele elaborate pe baza procedurilor convenite din diverse motive. Flexibilitatea ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

CECCAR a publicat versiunea în limba română a Manualului IAESB 2019

CECCAR a publicat versiunea în limba română a Manualului IAESB 2019

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a tradus Ediţia 2019 a Manualului de reglementări internaţionale de educaţie, disponibilă acum gratuit pe site-ul CECCAR în secţiunea Publicaţii – Organisme internaţionale – Norme profesionale şi ghiduri. ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Documentul Convergența prevederilor privind riscul climatic: CDSB, SASB și TCFD, tradus de CECCAR în limba română

Documentul Convergenţa prevederilor privind riscul climatic: CDSB, SASB şi TCFD, tradus de CECCAR în limba română

După publicarea traducerii Cadrului general CDSB pentru raportarea informaţiilor cu privire la mediu şi schimbările climatice şi a Ghidului de implementare TCFD,  Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România continuă seria traducerilor şi pune ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

IFAC: Fundamente ale combaterii spălării banilor, partea a III-a

IFAC: Fundamente ale combaterii spălării banilor, partea a III-a

Pentru a veni în sprijinul membrilor săi în ceea ce priveşte măsurile împotriva spălării banilor, CECCAR a tradus cea de-a treia parte din seria Fundamente ale combaterii spălării banilor, publicată de IFAC, care analizează riscurile asociate înfiinţării companiilor. Scopul acestei serii ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 decembrie 2020

Noutăţi fiscale europene din buletinul de ştiri ETAF – 21 decembrie 2020

Comisia Europeană propune modificarea procesului decizional privind interpretarea unitară a normelor TVA La 18 decembrie a.c., Comisia Europeană a înaintat o propunere de actualizare a procesului decizional ce stă la baza interpretării normelor TVA. Această propunere, care face parte ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Analize și sinteze

România, campioană în UE la creşterea consumului per capita în ultimii ani

România, campioană în UE la creşterea consumului per capita în ultimii ani

Consumul individual efectiv (AIC), un indicator al nivelului bunăstării gospodăriilor, a rămas relativ stabil, comparativ cu media din UE, în majoritatea statelor membre, însă o creştere semnificativă a fost înregistrată în România, de la 70% din media UE în 2017, până la 79% din media ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Peste 60% dintre companii estimează că vor atinge cifra de afaceri din 2019 abia în 2022

Peste 60% dintre companii estimează că vor atinge cifra de afaceri din 2019 abia în 2022

Cele mai multe companii (61%) se aşteaptă ca abia în 2022 să atingă nivelul cifrei de afaceri din 2019, 15% estimează că vor recupera în 2021 cifra de afaceri din acest an, în timp ce 23% estimează că afacerile, în 2021, vor urma un trend stabil, nefiind influenţaţi de efectele pandemiei. ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

eJobs: Principalele așteptări ale angajatorilor în 2021 – reluarea creșterilor salariale și a recrutărilor

eJobs: Principalele aşteptări ale angajatorilor în 2021 – reluarea creşterilor salariale şi a recrutărilor

Principalele aşteptări pe care le au angajatorii de la 2021 sunt legate de reluarea creşterilor salariale, a recrutărilor, dar şi de revenirea la bugetele pe care le aveau înainte de declanşarea pandemiei, arată cel mai recent studiu derulat de eJobs în rândul angajatorilor din România, potrivit ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Barometrul KPMG privind creditarea imobiliară: Clasa de active industriale/logistice este cea mai atractivă post-COVID

Barometrul KPMG privind creditarea imobiliară: Clasa de active industriale/logistice este cea mai atractivă post-COVID

Clasa de active industriale/logistice este în prezent cea mai atractivă pentru majoritatea băncilor din Europa Centrală şi de Est (CEE), în contextul pandemiei de Covid-19, această preferinţă fiind în contrast cu cea mai mare parte a finanţării bancare din Europa pre-Covid, care s-a concentrat, ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Raport: Vânzările retailerilor de produse nealimentare au revenit la nivelul de dinainte de criză

Raport: Vânzările retailerilor de produse nealimentare au revenit la nivelul de dinainte de criză

Vânzările retailerilor de produse nealimentare au revenit la nivelul de dinainte de criza provocată de Covid-19, chiar dacă magazinele au fost închise în perioada stării de urgenţă, arată un raport de profil, citat de Agerpres. „2020 a fost cel mai dificil an pentru retailul românesc de ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Breviar statistic

48,7% din numărul total de întreprinderi active în 2019 au avut ca activitate principală Servicii de piață

48,7% din numărul total de întreprinderi active în 2019 au avut ca activitate principală Servicii de piaţă

În 2019, numărul total de întreprinderi a crescut cu 2,9% comparativ cu anul anterior, potrivit datelor provizorii publicate de Institutului Naţional de Statistică (INS). La sfârşitul anului 2019, sectorul industrie însuma 58.920 întreprinderi, respectiv 10,5% din totalul întreprinderilor active ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Pensia medie lunară, 1.505 lei în trimestrul III din 2020

Pensia medie lunară, 1.505 lei în trimestrul III din 2020

În trimestrul III al acestui an, numărul mediu de pensionari a fost de 5,125 milioane, în scădere cu 7.000 persoane faţă de trimestrul precedent; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,675 milioane, cu 1.000 mai puţin faţă de trimestrul precedent, potrivit datelor ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

România, singura ţară UE cu o creştere de două cifre a lucrărilor de construcţii în luna octombrie

România, singura ţară UE cu o creştere de două cifre a lucrărilor de construcţii în luna octombrie

Lucrările de construcţii în România au înregistrat o creştere de 21%, în luna octombrie 2020 comparativ cu aceeaşi lună din anul anterior, acesta fiind cel mai mare avans înregistrat în rândul statelor membre ale UE, arată datele publicate de Eurostat, citate de Agerpres. În timp ce în ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Eurostat: Cele mai mari creşteri ale costurilor cu forţa de muncă din UE s-au înregistrat în Slovacia, Cehia, Portugalia şi România

Eurostat: Cele mai mari creşteri ale costurilor cu forţa de muncă din UE s-au înregistrat în Slovacia, Cehia, Portugalia şi România

Costul orar al forţei de muncă a crescut cu 1,8% în UE şi cu 1,6% în zona euro, în trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada similară din 2019, iar cele mai mari creşteri ale costurilor cu mâna de lucru au fost în Slovacia, Cehia, Portugalia şi România, arată datele publicate de Oficiul ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

APIA: Vânzările de autoturisme ecologice au crescut în România cu aproape 22%, în primele 11 luni

APIA: Vânzările de autoturisme ecologice au crescut în România cu aproape 22%, în primele 11 luni

Peste 7.300 de autoturisme ecologice noi au fost comercializate în primele 11 luni ale anului în România, în creştere cu aproape 22% faţă de aceeaşi perioadă din 2019, reiese din datele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de Agerpres. Ponderea autoturismelor ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Lumea în care trăim

Kristalina Georgieva (FMI): 21 de ţări din America Latină au primit cea mai mare parte din împrumuturi

Kristalina Georgieva (FMI): 21 de ţări din America Latină au primit cea mai mare parte din împrumuturi

Directorul general al Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, a anunţat că 62% din programul de creditare al FMI dedicat răspunsului la pandemia de coronavirus (COVID-19) a mers către 21 de ţări din America Latină, deoarece această regiune a fost extrem de afectată, transmite ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Piața europeană a IPO-urilor a depășit, în acest an, nivelul din 2019 

Piaţa europeană a IPO-urilor a depăşit, în acest an, nivelul din 2019 

Piaţa europeană pentru ofertele publice iniţiale (IPO) a strâns mai mulţi bani în acest an decât în 2019, în pofida crizei coronavirusului şi a negocierilor dificile cu privire la Brexit, graţie companiilor care au beneficiat de pe urma carantinei, transmite Bloomberg, preluată de Agerpres. ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

OIM: În ţările cu venituri ridicate, pandemia a adâncit decalajul de salarizare între lucrătorii naţionali şi migranţi

OIM: În ţările cu venituri ridicate, pandemia a adâncit decalajul de salarizare între lucrătorii naţionali şi migranţi

Migranţii câştigă cu până la 42% mai puţin decât lucrătorii naţionali în ţările cu venituri ridicate, iar pandemia de coronavirus (COVID-19) va exacerba probabil decalajul de salarizare, iar femeile vor fi mult mai afectate decât bărbaţii, se arată într-un raport publicat de Organizaţia ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Roza vânturilor

Studiu: Bucureștenii preferă modelul hibrid de lucru – de acasă și de la birou, iar efectele se văd deja pe piața rezidențială

Studiu: Bucureştenii preferă modelul hibrid de lucru – de acasă şi de la birou, iar efectele se văd deja pe piaţa rezidenţială

Modelul hibrid între lucrul de acasă şi lucrul de la birou este soluţia ideală pentru bucureşteni, aproape 65% preferând această variantă, relevă datele unui studiu de specialitate realizat de compania de consultanţă imobiliară JLL în parteneriat cu Storia.ro, informează Agerpres. Lucrul ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Românii economisesc lunar, în medie, 59 euro, cu 6% mai mult decât în 2019

Românii economisesc lunar, în medie, 59 euro, cu 6% mai mult decât în 2019

Românii au pus deoparte 59 de euro pe lună în 2020, cu 6% mai mult decât în 2019, fiind pe locul secund după rata de creştere, depăşiţi de cehi şi sârbi, care au avut un avans mediu de 9%, arată o analiză a Erste Group în regiune, citată de Mediafax. Consumatorii din Europa Centrală ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Zborurile către România din statele europene au scăzut cu până la 72% în luna decembrie a acestui an  

Zborurile către România din statele europene au scăzut cu până la 72% în luna decembrie a acestui an  

Numărul zborurilor din statele europene unde locuieşte o parte semnificativă din diaspora românească s-a redus cu până la 72% în luna decembrie a acestui an, Italia, Spania şi Germania fiind ţările în relaţia cu care s-au înregistrat cele mai mari scăderi, relevă datele unei agenţii ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Swiss Re: Calamitățile naturale au costat industria de asigurări 76 miliarde de dolari în 2020

Swiss Re: Calamităţile naturale au costat industria de asigurări 76 miliarde de dolari în 2020

Calamităţile naturale, cum ar fi incendiile devastatoare din SUA şi numărul record de uragane din Atlantic, au provocat companiilor globale de asigurări pierderi de 76 miliarde de dolari în 2020, o creştere de 40% faţă de pierderile de 54 de miliarde de dolari consemnate în 2019, potrivit unui ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Companiile aeriene sunt sfătuite să verifice siguranţa avioanelor care sunt reintroduse în serviciu

Companiile aeriene sunt sfătuite să verifice siguranţa avioanelor care sunt reintroduse în serviciu

Organismele de reglementare, companiile de asigurări şi experţii avertizează companiile aeriene să verifice cu atenţie avioanele care sunt reintroduse în serviciu după ce au stat blocate la sol în perioada pandemiei de COVID-19, menţionând probleme cu pregătirea piloţilor, erorile de mentenanţă ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Publicații de specialitate

CECCAR a publicat lucrarea Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR a publicat lucrarea Sinteze, exemple şi studii de caz pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat

CECCAR, prin Institutul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, vine în întâmpinarea candidaţilor la examenul de aptitudini cu lucrarea Sinteze, exemple şi studii de caz pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.

Volumul II al Manualului de reglementări internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe, disponibil în limba română

Volumul II al Manualului de reglementări internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, disponibil în limba română

Volumul II al Manualului de reglementări internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, ediţia în vigoare, elaborat de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) şi publicat de IFAC, a fost tradus în limba română de ...

Nr. 50-51, 22 dec. - 11 ian.


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.