Procedura de înregistrare online și tarifele pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de ONRC, publicate în Monitorul Oficial

Procedura de înregistrare online și tarifele pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de ONRC, publicate în Monitorul Oficial

Numărul 50-51, 22 dec. - 11 ian.  »  Curier legislativ

<

PUBLICITATE
>Totodată, a fost publicată Procedura de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali

Prin Ordinul nr. 7.323/C/2020 al Ministerului Justiţiei, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.323 din 31 decembrie 2020, a fost aprobată Procedura de înregistrare online și tarifele pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Astfel, potrivit procedurii aprobate prin acest act normativ, persoanele fizice sau juridice îndreptățite conform art. 19 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 129/2019 se înregistrează online în portalul de servicii al ONRC și solicită accesul la serviciul online de furnizare informații din Registrul beneficiarilor reali. Accesul la datele din Registrul beneficiarilor reali este asigurat persoanelor îndreptăţite prin portalul de servicii online al ONRC, cu condiția achitării online a tarifului legal aferent.

Procedura va fi aplicată și autorităților care au competență de supraveghere și control, organelor judiciare, Oficiului Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și entităților raportoare potrivit art. 19 alin. (8) din Legea nr. 129/2019,  în situația în care optează pentru asigurarea acestei modalități de acces la Registrul beneficiarilor reali. Pentru acestea, accesul la Registrul beneficiarilor reali este asigurat cu titlu gratuit, în urma înregistrării online în portalul de servicii al ONRC, pe baza unui document semnat electronic de reprezentantul legal.

Pentru facilitarea accesului la serviciile online atât al persoanelor fizice şi juridice îndreptățite, precum şi al autorităților, organelor, entităților prevăzute de lege, ONRC va emite un ghid de utilizare a serviciului, ce va fi aprobat prin decizia directorului general al Oficiului.

În ceea ce privește tariful pentru accesul la informațiile din Registrul beneficiarilor reali, acesta a fost stabilit pentru cele două tipuri de informații, respectiv: informații privind beneficiarii reali ai unei persoane juridice (situația la zi) – 20 lei; eliberarea unui raport istoric privind beneficiarii reali ai unei persoane juridice/calitatea de beneficiar real a unei persoane fizice – 100 lei.

*

De asemenea, prin Ordinul nr. 7.324/C/2020 al Ministerului Justiţiei, publicat tot în Monitorul Oficial nr. 1.323 din 31 decembrie 2020, a fost aprobată Procedura de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Procedura privește schimbul de informații și de documente între autoritățile/ entităţile la care se referă art. 19 alin. (7) – (72) din Legea nr. 129/2019, în vederea asigurării caracterului adecvat, corect şi actualizat al informaţiilor cuprinse în Registrul beneficiarilor reali organizat la nivelul ONRC pentru persoanele juridice care au obligaţia de înmatriculare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale

Astfel, autorităţile care au acces la Registrul beneficiarilor reali și entitățile raportoare informează Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) şi Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) cu privire la orice neconcordanţă între informaţiile disponibile în Registrul beneficiarilor reali şi informaţiile privind beneficiarii reali pe care le deţin. 

Pe baza informațiilor transmise, ONRC va înscrie, din oficiu, în Registrul beneficiarilor reali, o menţiune provizorie cu privire la existenţa neconcordanţei privind datele înregistrate anterior în Registrul beneficiarilor reali. Mențiunea provizorie înscrisă de ONRC se radiază, în baza solicitării ONPCSB, care, potrivit art. 19 alin. (72), are competența de a soluționa  neconcordanța cu care a fost sesizat de către de către autoritățile care au acces la registrul beneficiarilor reali sau de către entitățile raportoare, şi păstrează datele înscrise anterior înregistrării menţiunii

Din rațiuni de celeritate, în actul normativ se prevede transmiterea pe cale electronică, prin adresă semnată electronic cu semnătură calificată, a solicitării ONPCSB de radiere a mențiunii provizorii.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.