Legea nr. 296/2020: Sinteza principalelor modificări aduse Codului fiscal

Legea nr. 296/2020: Sinteza principalelor modificări aduse Codului fiscal

Numărul 50-51, 22 dec. - 11 ian.  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Legea nr. 296/2020, prin care se aduc modificări și completări Codului fiscal, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1.269/21.12.2020. Actul normativ, despre care am mai amintit în CECCAR Business Magazine, la momentul promulgării acestuia, are în vedere, printre altele, o serie de reglementări importante în domeniul impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, impozitului pe venit. Redăm în continuare o sinteză a prevederilor acestei legi. 

Principalele modificări aduse Codului fiscal

1. Impozitul pe profit

Cheltuielile suportate de angajator aferente activității în regim de telemuncă pentru salariații care desfășoară activitatea în acest regim, potrivit legii, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.

Sunt cheltuieli deductibile integral la calculul rezultatului fiscal cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor unități de educație timpurie.

Ajustările pentru deprecierea creanțelor sunt integral deductibile la calculul rezultatului fiscal, dacă creanțele îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Codul fiscal. Anterior acestei modificări, Codul fiscal prevedea că ajustările pentru deprecierea creanțelor sunt deductibile în limita unui procent de 30% din valoarea acestora.

Noile reguli privind consolidarea fiscală la nivel de grup vor conduce la posibilitatea societăților din același grup fiscal să compenseze profiturile cu pierderile, urmând să plătească impozit doar pe diferența rezultată.

Rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal se determină prin însumarea algebrică a rezultatelor fiscale determinate în mod individual de fiecare membru al grupului fiscal. Rezultatul fiscal consolidat pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal consolidat negativ este pierdere fiscală. Impozitul pe profit se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra rezultatului fiscal consolidat pozitiv al grupului.

2. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Pentru determinarea bazei impozabile a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se scad dividendele primite de la o persoană juridică română.

Pentru încadrarea în condițiile privind plafonul de venituri (1.000.000 euro) se vor lua în calcul aceleași elemente care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53. Anterior, Codul fiscal prevedea faptul că se vor lua în calcul aceleași venituri (și nu elemente) care constituie baza impozabilă. 

 3. Impozitul pe venit

Nu sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe venit:

  • cheltuielile cu amortizarea bunurilor din patrimoniul personal afectate exercitării activității, potrivit legii;
  • cheltuielile cu costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, puse în funcțiune în anul respectiv, potrivit legii.

Nu sunt impozabile în sensul impozitului pe venit următoarele:

  • avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, aflate în proprietatea sau folosința persoanelor juridice ce aplică regimul de impozitare al microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activități;
  • sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din lună în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă. Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative;
  • acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică și/sau vaccinarea angajaților pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea angajaților și cea publică.

Tichetele cadou acordate de o societate altor categorii de beneficiari (de exemplu: persoane fizice care nu sunt salariați) sunt venituri din alte surse pentru care se datorează doar impozit pe venit (10%).

 4. Contribuții sociale

Nu se cuprind în baza de calcul a contribuțiilor sociale:

  • avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, aflate în proprietatea sau folosința persoanelor juridice care aplică regimul de impozitare al microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activități;
  • sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și echipamente de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă. Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative;
  • acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică și/sau vaccinarea angajaților pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea angajaților și cea publică;
  • sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuții sociale se va depune până la data de 25 mai inclusiv (vechiul termen era 15 martie).

5. Taxa pe valoarea adăugată

Sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au sediul activității economice în România, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul de 4.500.000 lei. Vechiul plafon era de 2.250.000 lei.

Ajustarea bazei de impozitare a TVA se efectuează și în cazul în care contravaloarea totală sau parțială a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu a fost încasată de la beneficiarii persoane fizice în termen de 12 luni de la termenul de plată stabilit de părți ori, în lipsa acestuia, de la data emiterii facturii, cu excepția situației în care furnizorul/prestatorul și beneficiarul sunt părți afiliate.

Cota redusă de TVA (5%) se aplică pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 140.000 euro. Vechiul plafon era de 450.000 lei.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.