OMFP nr. 2.148/2020: Noi prevederi privind livrările intracomunitare și transportul internațional și intracomunitar

OMFP nr. 2.148/2020: Noi prevederi privind livrările intracomunitare și transportul internațional și intracomunitar

Numărul 27-28, 14-27 iulie 2020  »  Curier legislativ

Instrucțiunile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Codul fiscal au fost modificate recent de Ministerul Finanțelor Publice, prin Ordinul nr. 2.148/2020. Actul normativ, publicat în Monitorul Oficial nr. 628 din 17 iulie a.c., aduce unele clarificări și corelează prevederile Ordinului MFP nr. 103/2016, prin care sunt aprobate instrucțiunile amintite, cu regulamentele și directivele europene relevante din domeniul TVA.

Astfel, potrivit referatului de aprobare ce a însoțit actul normativ în varianta de proiect, OMFP nr. 2.148/2020 vizează în principal următoarele:

Revizuirea definiției exportatorului din perspectiva TVA, precum și pentru clarificarea modalității de justificare a scutirii de TVA pentru exportul de bunuri, în contextul modificării legislației vamale care nu mai permite persoanelor impozabile nestabilite în Uniunea Europeană să aibă calitatea de exportatori;

Corelarea cu noile dispoziții ale art. 45a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum au fost introduse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) al Consiliului nr. 2018/1.912, referitoare la justificarea transportului intracomunitar al bunurilor în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri;

Corelarea cu modificarea Codului fiscal ca urmare a transpunerii Directivei (UE) 2018/1.910 a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre, prin OG nr. 6/2020;

Necesitatea adaptării prevederilor OMFP nr. 103/2016 la o serie de decizii recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, respectiv deciziile CJUE în cauzele C-275/18 „Milan Vinš”, C-288/16 „L.Č.”IK, C-291/18 „Grup Servicii Petroliere SA”, C-33/11 „A Oy” și C-33/16 „A Oy”;

Preluarea unor propuneri formulate de mediul de afaceri.

Prin urmare, noile prevederi definesc exportatorii din punctul de vedere al TVA astfel: „Exportator în sensul TVA, denumit în continuare exportator, este considerat furnizorul menționat la lit. d) (orice persoană impozabilă care realizează o livrare de bunuri – n. red.), care realizează livrările menționate la lit. e) (livrările de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) și b) din Codul fiscal), precum și persoana care transportă bunuri în afara Uniunii Europene, în lipsa unei tranzacții comerciale”.

Conform OMFP nr. 2.148/2020, scutirea de taxă prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se justifică de către exportator cu următoarele documente:

a) factura, care trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 319 alin. (20) din Codul fiscal;

b) unul dintre următoarele documente:

  1. certificarea încheierii operațiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declarației vamale de export pe cale electronică; sau
  2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declarație de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieșire; sau
  3. în cazul produselor accizabile deplasate în regim suspensiv de accize utilizând EMCS, raportul de export înaintat expeditorului prin care se atestă faptul că produsele accizabile au părăsit teritoriul UE.

OMFP nr. 2.148/2020 mai prevede, printre altele, că în cazul în care furnizorul nu este stabilit în Uniunea Europeană și nu poate avea calitatea de exportator din punct de vedere vamal, pentru justificarea scutirii de TVA este necesar ca acesta să dețină declarația vamală de export, în care datele sale de identificare și seria și/sau numărul facturii emise de acesta pentru livrarea bunurilor transportate în afara Uniunii Europene să fie menționate în caseta 44. Dacă furnizorul este stabilit în UE, dar nu are calitatea de exportator din punct de vedere vamal, pentru justificarea scutirii de TVA este necesar ca acesta să dețină, de asemenea, declarația vamală de export, în care datele sale de identificare și seria și/sau numărul facturii emise de acesta pentru livrarea bunurilor transportate în afara UE să fie menționate în caseta 44. Totodată, noile prevederi stabilesc că, în cazul în care ieșirea bunurilor de pe teritoriul UE nu poate fi justificată cu documentele amintite mai sus, exportatorul poate să dovedească ieșirea efectivă a bunurilor de pe teritoriul Uniunii Europene prin alte mijloace de probă, astfel cum s-a pronunțat Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-275/18 „Milan Vinš”.

Ordinul modifică și termenul pentru prezentarea documentelor în vederea justificării scutirii de taxă. Noul termen este de maximum 150 de zile calendaristice de la data la care a intervenit faptul generator de taxă pentru operațiunea în cauză.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.