„Prin punerea în valoare a potențialului creativ al membrilor noștri, conferim noi deschideri în exercitarea profesiei contabile”

Numărul 7, 28 feb. - 6 mar. 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu conf. univ. dr. Cristian Drăgan, președintele Filialei CECCAR Dolj

Alexandra Rizea: Vă propunem, pentru început, să treceți în revistă principalele etape ale parcursului dvs. profesional, deoarece fiecare experiență personală în acest domeniu conține numeroase elemente de interes public.

Cristian Drăgan: Pe scurt, sunt absolvent al specializării Contabilitate și informatică de gestiune, dobândită la Facultatea de Științe Economice a Universității din Craiova, actuala Facultate de Economie și Administrarea Afacerilor. Începând cu anul 1997, evoluția mea profesională în domeniul contabilității a fost indisolubil legată de mediul academic. Am devenit cadru didactic al facultății pe care am absolvit-o, iar aici am parcurs toate etapele specifice. În prezent, sunt conferențiar universitar și directorul Departamentului Economie, Contabilitate și Afaceri Internaționale. De asemenea, m-am implicat în susținerea profesiei contabile și din interiorul organismului nostru reprezentativ, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Am activat în în calitate de lector formator la disciplina Contabilitate financiară, precum și în structurile de conducere.

Ce anume considerați că este esențial pentru o reală afirmare profesională, și, în acest sens, vă rog să vă exprimați opinia în legătură cu raportul dintre nivelul de pregătire – mă refer deopotrivă la cea teoretică și practică – și prestigiul câștigat în relațiile cu beneficiarii serviciilor pe care le oferiți.

Afirmarea profesională presupune, desigur, luarea în considerare a ambelor componente pe care le-ați menționat. Bagajul de cunoștințe teoretice și practice constituie suportul colaborărilor cu partenerii noștri, atât din mediul de afaceri, cât și din cel academic. Menținerea și aprofundarea acestor relații au impus și impun un nivel corespunzător al cunoștințelor și, evident, acumularea unei experiențe consistente în care un rol important îl au aptitudinile și, în același timp, comportamentul, componenta etică fiind esențială în câștigarea și consolidarea prestigiului profesional al fiecăruia dintre noi.

Tocmai pentru că ați definit conceptual aceste corelații, ar fi interesant de cunoscut și modul în care ele se regăsesc în acțiunile Filialei CECCAR Dolj.

Aș aminti, în acest sens, dintre multe alte exemple, că, în calitate de cadru didactic și, totodată, de expert contabil, am susținut încheierea unui Protocol de colaborare semnat în anul 2010 cu Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova, potrivit căruia studenții acestei instituții efectuează practica profesională în societățile comerciale membre ale CECCAR, precum și în acele entități la care directorul economic are și calitatea de expert contabil.

Dacă ar fi să sintetizați modul în care profesia contabilă a evoluat din momentul reînființării CECCAR, la începutul tranziției spre economia de piață, și până în prezent, ce anume considerați că este obligatoriu de menționat?

Cred că evoluția profesiei contabile a avut un parcurs similar cu cel al societății postdecembriste, în ansamblul ei. Multe ezitări din perioada 1990-1991 au permis temporar ca adversarii unei reforme contabile profunde să câștige teren, producându-se, în realitate, doar o cosmetizare a sistemului contabil românesc. În perioada următoare a fost elaborat cadrul juridic necesar, prin intermediul Legii contabilității și a fost realizată actualizarea planului general de conturi. S-au făcut pași semnificativi și în ceea ce privește sistemul de raportare contabilă. A urmat o etapă în care specialiștii din domeniu au conștientizat necesitatea unei reforme contabile în profunzime, și au acționat ca atare. Au fost stabilite obiective pe termen îndelungat, ceea ce a creat condiții favorabile pentru elaborarea unui program articulat de armonizare a legislației contabile naționale cu referențialul european și internațional. Evoluția ulterioară a contabilității a adus în atenție și noțiunea de convergență, în contextul proceselor de integrare și globalizare. Astfel, beneficiem de suportul teoretic și practic care ne aliniază la cotele cele mai înalte ale profesiei prin intermediul referențialului comun reprezentat de IFRS.

Am ajuns cu precizările dvs. la etapa  actuală de evoluție a profesiei contabile. Din această perspectivă, ce anume ar reprezenta priorități pe termen mediu și lung?

În prezent, profesionistul contabil trebuie să pună la dispoziția mediului de afaceri soluții care să contribuie la dezvoltarea acestuia în condițiile globalizării. Un asemenea deziderat se poate realiza prin apelul la valori recunoscute ale oricărei profesii, între care un loc aparte îl ocupă educația, care, în opinia mea, trebuie să constituie o prioritate absolută pe termen mediu și lung, inclusiv a profesiei contabile din țara noastră. În acest context, nu pot decât să salut extinderea parteneriatului CECCAR cu ACCA, parteneriat care, pe lângă avantajele oferite până în prezent, permite acordarea de facilități stagiarilor și membrilor înscriși în programele CECCAR. În aceeași ordine de idei, se remarcă și intenția președintelui CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, de a se realiza acreditarea programelor de stagiu în baza colaborării dintre cele două organisme.

În ce măsură Filiala CECCAR Dolj este implicată în conceperea și realizarea programelor de dezvoltare economico-socială a județului în care vă desfășurați activitatea?

S-au inițiat și se desfășoară mai multe acțiuni ale filialei în această direcție. Dintre ele, consider că una prezintă un interes deosebit nu numai pentru zona noastră. Mă refer la finanțarea afacerilor, care se situează în centrul preocupărilor noastre permanente, aria de acțiune incluzându-i pe managerii diferitelor entități economice ale județului. Fundamentarea deciziilor de această natură a fost și este asigurată, într-o foarte mare măsură, de colaborarea dintre specialiștii din domeniul contabilității și ceilalți decidenți implicați. Pentru a exemplifica, precizez că filiala noastră, în baza protocolului de colaborare încheiat în anul 2011 între CECCAR și Camera de Comerț și Industrie Dolj, a organizat seminare în care au fost prezentate condițiile de accesare a programelor cu finanțare nerambursabilă destinate diferiților beneficiari – întreprinderi mici și mijlocii, persoane fizice autorizate, organizații nonprofit. La aceste acțiuni au participat membri ai filialei, precum și administratori de societăți comerciale.

În aceeași ordine de idei, vă rog să vă referiți și la alte modalități de colaborare în vederea atingerii unor obiective comune, subordonate – așa cum am mai amintit – dezvoltării economico-sociale a județului.

Un interes deosebit, atât pentru membrii noștri, cât și pentru clienții lor, îl prezintă inițierea și extinderea unor relații de colaborare cu numeroase organizații care gestionează fonduri structurale. S-au stabilit persoane de contact la Centrul Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 4 Sud-Vest Craiova,  la Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Vest Oltenia, precum și la Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Craiova. De asemenea, țin să menționez faptul că toate parteneriatele încheiate de filiala Dolj cu diverse instituții locale, pe lângă rolul lor de sprijinire a intereselor comunității CECCAR, au și rolul de a pune la dispoziția entităților economice și instituțiilor publice persoane competente care, prin activitatea lor, facilitează conceperea și implementarea programelor de dezvoltare economico-socială a județului.  

Ținând seama de concluziile Congresului Profesiei Contabile din septembrie 2016 și de acțiunile desfășurate la nivel central în ultima perioadă, care sunt principalele obiective pentru 2017?

Congresul Profesiei Contabile din septembrie 2016 a reprezentat un prilej de conștientizare a provocărilor actuale cărora trebuie să le facă față profesia noastră. Este evident faptul că, în viitorul foarte apropiat, toate procesele repetitive vor fi preluate de computere. Aceasta presupune, între altele, că profesionistul contabil trebuie să ofere beneficiarilor de informații de această natură produse suplimentare, precum analize, previziuni, soluții rapide la problemele curente ale decidentului. Doresc în mod deosebit să relev că acțiunile desfășurate la nivel central în ultima perioadă încurajează creșterea sumelor bugetate privind serviciile furnizate membrilor. În acest context, între principalele obiective aferente anului 2017 înscriem asigurarea unei infrastructuri adecvate prin intermediul căreia membrii filialei să poată beneficia de cursuri online susținute de specialiști de prestigiu la nivel național, atât în ceea ce privește problematica tradițională abordată în cadrul acestora, cât și referitor la sistemele integrate de contabilitate și raportare financiară.

Rezultă, din precizările dvs., că principalele direcții de acțiune pe termen mediu și lung converg spre îndeplinirea unui obiectiv prioritar, de ordin strategic, și anume educația membrilor în consonanță cu cerințele pe care le-ați evocat.

Este exact ceea ce ne-am propus, considerând anul 2017 ca o etapă de cea mai mare importanță pentru identificarea și punerea în aplicare a celor mai bune soluții de îmbunătățire a activităților filialei realizate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă (PNDPC). Nu în ultimul rând, în vederea promovării intereselor membrilor Corpului, filiala Dolj a organizat o acțiune de informare a deputaților din raza de activitate cu privire la necesitatea depunerii unei inițiative legislative în vederea modificării Legii societăților comerciale – Legea nr.31/1990, care să cuprindă la Titlul III Funcționarea societăților, Cap. 1 Dispoziții comune, două articole noi, a căror aplicare va contribui la respectarea prevederilor legale cu privire la modul de organizare și conducere a contabilității în entitățile economice. Am prezentat și această acțiune deoarece întregește imaginea preocupărilor noastre care – pe baza creșterii competenței profesionale – dă o dimensiune nouă și responsabilităților civice prin implicarea directă în susținerea tuturor modalităților, la scară locală și națională, de afirmare mai puternică în viața economico-socială a comunității noastre profesionale.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.