• Ministerul Economiei

  Ministerul Economiei

  Priorităţi: România, şansa de a deveni hub energetic; valorificarea superioară a minereurilor; industria de apărare

 • Comisia Europeană

  Comisia Europeană

  Analiză de ţară pentru România. Limitele creşterii economice şi îmbunătăţirii calităţii vieţii

 • Banca Națională a României

  Banca Naţională a României

  Modificările cerinţelor de raportare contabilă anuală pentru instituţiile de credit, în dezbatere publică

 • Banca Mondială

  Banca Mondială

  Interes major faţă de Fondul Suveran Român de Dezvoltare
  şi Investiţii

 • Organizația Mondială a Comerțului

  Organizaţia Mondială a Comerţului

  A intrat în vigoare Acordul privind facilitarea comerţului. IMM-urile, principalii beneficiari

La început a fost cuvântul...

Maxim – maximum, minim – minimum

Maxim – maximum, minim – minimum

Cu toate că în numeroase cronici dedicate respectului faţă de limba română s-au semnalat erori repetate în folosirea unor adverbe şi adjective, asistăm – în continuare – la „recidive” mai mult decât supărătoare. Exemple concludente în acest sens sunt cuvintele din titlul însemnărilor de faţă.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Document

MFP: În ianuarie 2017, excedent bugetar de 0,37% din PIB

MFP: În ianuarie 2017, excedent bugetar de 0,37% din PIB

Execuţia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2017 s-a încheiat cu un excedent de 3 miliarde lei, respectiv 0,37% din PIB, faţă de 4,7 miliarde lei, respectiv 0,62% din PIB, înregistrat la aceeaşi dată a anului 2016, relevă datele publicate de Ministerul Finanţelor Publice (MFP).

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Ofertă de primăvară pentru IFRS 2015

Agenda CECCAR

Filiala CECCAR Dolj: Dezbateri pe teme de fiscalitate

Filiala CECCAR Dolj: Dezbateri pe teme de fiscalitate

Luni, 27 februarie, a avut loc la Craiova un seminar pe teme de fiscalitate, organizat de Filiala CECCAR Dolj. Seminarul a reunit peste 60 de experţi contabili, contabili autorizaţi şi stagiari, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor publice din judeţ. Membrii filialei au avut ocazia să discute cu Viorel Ghencea, şeful Biroului asistenţă contribuabili – AJFP Dolj, aspecte tehnice şi legislative referitoare la tema amintită.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Studiu IFAC: Rolul contabililor în reducerea corupției la nivel global

Studiu IFAC: Rolul contabililor în reducerea corupţiei la nivel global

Profesioniştii contabili joacă un rol esenţial şi pozitiv în combaterea corupţiei la nivel mondial, se arată într-un studiu realizat recent de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC). Potrivit documentului Profesia contabilă – asumarea unui rol pozitiv în lupta anticorupţie, acestora li se alătură alţi factori-cheie din economia globală care reprezintă un sprijin pentru structuri puternice de guvernare.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Conferințele Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Paris

Conferinţele Academiei de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare din Paris

Academia de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare din Paris va organiza, în luna martie, două conferinţe care se adresează profesioniştilor contabili şi altor părţi interesate. Primul eveniment, intitulat Toată actualitatea contabilă, este programat să se desfăşoare la Paris, miercuri, 8 martie, de la ora 14.00.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

IAAER: Conferințe și ateliere de cercetare contabilă

IAAER: Conferinţe şi ateliere de cercetare contabilă

Pe parcursul acestui an, IAAER (Asociaţia Internaţională pentru Educaţie şi Cercetare Contabilă) se va implica în organizarea mai multor conferinţe şi ateliere conexe menite să supună atenţiei publice subiecte de actualitate pentru educaţia şi cercetarea contabilă.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Direct de la sursă

Conferința anuală globală a ACCA pentru sectorul public

Conferinţa anuală globală a ACCA pentru sectorul public

În perioada 14-15 februarie, ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) a organizat, în Africa de Sud, a 7-a conferinţă globală pentru sectorul public. Evenimentul, a cărui temă a fost Motoare ale schimbării, a reunit 150 de invitaţi din întreaga lume – funcţii de conducere din guverne, reprezentanţi ai organismelor de reglementare, agenţii de sponsorizare şi experţi internaţionali în managementul finanţelor sectorului public – care au avut ocazia de a face schimb de informaţii cu privire la cele mai bune practici în sectorul public.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Interviuri publicate recent pe Rețeaua globală de cunoștințe a IFAC

Interviuri publicate recent pe Reţeaua globală de cunoştinţe a IFAC

Tom Hood, director executiv al Asociaţiei Contabililor Autorizaţi din Maryland şi al Institutului de Educaţie în Afaceri, vorbeşte despre cei 5 paşi pentru a deveni un contabil proactiv, într-un interviu publicat recent pe Reţeaua globală de cunoştinţe a IFAC.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Alex Malley, directorul executiv al CPA Australia: „Standardele sunt importante, dar nu garantează o conduită etică”

Alex Malley, directorul executiv al CPA Australia: „Standardele sunt importante, dar nu garantează o conduită etică”

În revista The Accountant Online a fost publicat recent un articol în care Alex Malley, directorul executiv al CPA Australia, vorbeşte despre etică şi importanţa acesteia pentru profesia contabilă. Articolul porneşte de la ipoteza că orice profesie are nevoie de un cod etic care să-i responsabilizeze pe membrii săi pentru a o extrapola în domeniul contabilităţii, ştiut fiind că profesia contabilă poate afecta indivizi şi întreprinderi din întreaga lume.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Banca Mondială – interes major față de Fondul Suveran Român de Dezvoltare și Investiții

Banca Mondială – interes major faţă de Fondul Suveran Român de Dezvoltare şi Investiţii

Reprezentanţii Ministerului Economiei şi ai Băncii Mondiale au făcut recent o radiografie completă a situaţiei actuale şi a perspectivelor de ordin strategic în vederea stimulării proceselor pozitive în sfera politicilor investiţionale din România. Analizele au vizat o mai bună înţelegere a priorităţilor Ministerului Economiei, potrivit calendarului de implementare a măsurilor prevăzute în Programul de Guvernare 2017-2020.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

ECOFIN: România susține măsurile de combatere a evaziunii fiscale

ECOFIN: România susţine măsurile de combatere a evaziunii fiscale

Ministrul Finanţelor Publice, Viorel Ştefan, a susţinut poziţia României în cadrul Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN) la reuniunea din februarie a.c., consacrată, în principal, tematicii combaterii evaziunii fiscale.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Fructificarea șansei de transformare a României într-un hub energetic – prioritate a Ministerului Economiei

Fructificarea şansei de transformare a României într-un hub energetic – prioritate a Ministerului Economiei

Premierul Sorin Grindeanu a participat la preluarea de către Mihai Tudose, a funcţiei de ministru al Economiei. Cu acest prilej, au fost identificate o serie de priorităţi pentru anul 2017, aşa cum decurg ele din Programul guvernamental.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Proiect MCI: Grant de cercetare pentru olimpicii români

Proiect MCI: Grant de cercetare pentru olimpicii români

Ministrul Cercetării şi Inovării, Şerban Valeca, a iniţiat Programul Grantul CDI Carol I, un grant de cercetare pentru olimpicii români. Nota de fundamentare privind crearea acestui program a fost aprobată în şedinţa Executivului, urmând ca, în perioada următoare, să fie elaborat proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea programului.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Senatul Universității din București a decis creșterea mediei minime de admitere la studiile de masterat, de la 5 la 6

Senatul Universităţii din Bucureşti a decis creşterea mediei minime de admitere la studiile de masterat, de la 5 la 6

Senatul Universităţii din Bucureşti a aprobat Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2017 pentru studii universitare de masterat. Admiterea la programele masterale se desfăşoară în  sesiunea iulie-septembrie 2017, pe locuri finanţate de la buget şi pe cele cu taxă, atât pentru învăţământul cu frecvenţă, cât şi pentru cel cu frecvenţă redusă.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Au fost aprobate Metodologia și calendarul de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018

Au fost aprobate Metodologia şi calendarul de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018

Ministerul Educaţiei Naţionale informează că prin Ordinul de ministru nr. 3.247/2017 au fost aprobate Metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018. În clasa pregătitoare pot fi înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2017, inclusiv.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Majorări salariale pentru personalul nedidactic din învățământ

Majorări salariale pentru personalul nedidactic din învăţământ

Personalul nedidactic din învăţământ va beneficia de salarii mai mari începând cu luna februarie 2017, după ce Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă în acest sens. „Actul normativ va soluţiona o serie de probleme apărute în salarizarea personalul nedidactic din învăţământul preuniversitar şi universitar, prin aşezarea pe grilă, în funcţie de vechime, a salariilor acestei categorii de personal”.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

121 milioane de lei pentru etapa din acest an a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor

121 milioane de lei pentru etapa din acest an a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, obiectivele şi finanţarea etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pentru perioada 2010-2024. Etapa din acest an a Programului va beneficia de fonduri în sumă de 121 milioane lei, din care 100 milioane de lei credite de angajament şi 21 milioane de lei credite bugetare.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Ajutoare naționale tranzitorii și scheme de sprijin cuplat pentru sectorul zootehnic

Ajutoare naţionale tranzitorii şi scheme de sprijin cuplat pentru sectorul zootehnic

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, plafoanele alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, şi a stabilit cuantumul acestora pentru anul de plată 2016. Acestea sunt mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli care se aplică în perioada 2015-2020.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Piața de capital

Viitorul cadru general european: legislație și finanțare

Viitorul cadru general european: legislaţie şi finanţare

Cadre universitare şi strategi s-au reunit la Universitatea din Oxford cu prilejul conferinţei Viitorul cadru general pentru pieţele de capital europene: legislaţie şi finanţare, organizată de Universitatea din Oxford în parteneriat cu Universitatea Columbia şi Institutul European pentru Guvernanţa ...

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Lumea în care trăim

A intrat în vigoare Acordul OMC privind facilitarea comerțului. IMM-urile, principalii beneficiari

A intrat în vigoare Acordul OMC privind facilitarea comerţului. IMM-urile, principalii beneficiari

Săptămâna trecută a intrat în vigoare Acordul privind facilitarea comerţului (TFA) – cel mai important acord comercial multilateral încheiat de la înfiinţarea Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), în 1995. Prin ratificările de la 22 februarie a.c. de către Ciad, Iordania, Oman şi Rwanda, Acordul a atins pragul prestabilit de 110 membri ai OMC necesari pentru intrarea sa imediată în vigoare.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Publicații de specialitate

Ofertă specială, la început de primăvară, pentru IFRS 2015

Ofertă specială, la început de primăvară, pentru IFRS 2015

Primăvara aduce o ofertă specială pentru achiziţionarea unui exemplar IFRS 2015, în limba română. Începând cu 1 martie, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2015 (2 volume) sunt disponibile la preţul promoţional de 180 lei, cu o reducere de 40 lei faţă de costul iniţial (220 lei).

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Semnal editorial

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

Normele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediţia 2016, traduse şi republicate de CECCAR

În calitatea sa de organism care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR se implică permanent în dezvoltarea profesională a membrilor săi, menţinând în acelaşi timp un parteneriat strâns şi constructiv cu toate părţile interesate, în special cu normalizatorul român şi cu ...

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a IV-a, revizuită și adăugită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită

În vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale şi pregătirea tehnică şi deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini. Prin acest examen naţional, CECCAR asigură accesul pe piaţa serviciilor contabile şi conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialişti care posedă un înalt nivel de competenţă profesională şi conduită etică.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a V-a, revizuită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a V-a, revizuită

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Ca urmare, CECCAR vine în întâmpinarea candidaţilor cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire, şi anume Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Document

Raport privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020 (V)

Raport privind situaţia macroeconomică pe anul 2017 şi proiecţia acesteia pe anii 2018-2020 (V)

Continuăm publicarea, pe capitole, a documentului elaborat de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice (MFP), în vederea fundamentării bugetului general consolidat pentru anul 2017. Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale (BGCUAT), estimat pe anul 2017, este rezultat din cumularea veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor (...). 

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Semestrul european 2017. Raport de țară pentru România: Potențialul neutilizat al forței de muncă limitează creșterea economică

Semestrul european 2017. Raport de ţară pentru România: Potenţialul neutilizat al forţei de muncă limitează creşterea economică

Reforme vaste au fost lansate în 2016, însă potenţialul neutilizat al forţei de muncă limitează creşterea economică. Gradul de sărăcie este în scădere, dar inegalitatea veniturilor continuă să rămână ridicată. Măsurile necesare pentru îmbunătăţirea sistemului de sănătate sunt puse în practică, însă sistemul în sine este afectat de ineficienţă, acces limitat şi corupţie. Furnizarea inegală a unei educaţii de calitate reduce potenţialul capitalului uman.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Comentariul ediției

Balansul între posibil și probabil

Balansul între posibil şi probabil

Teodor Brateş

Fiecare zi, fiecare săptămână oferă numeroase argumente în sprijinul ideii că, în perioada actuală, s-au înmulţit dezbaterile consacrate unor teme de importanţă majoră pentru economia noastră naţională, cu impact direct şi indirect asupra activităţii profesioniştilor contabili. Este adevărat, spaţiul public a fost acaparat, în mare măsură, de teme care asigură creşterea ratingurilor posturilor de televiziune şi radio, precum şi ale presei print.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Eveniment

100 de ani de la inventarea fotografiei color

100 de ani de la inventarea fotografiei color

Alexandra Rizea

Între aniversările „rotunde” pe care lumea întreagă le marchează în 2017, un loc aparte îl ocupă împlinirea a 100 de ani de la inventarea fotografiei color. Este adevărat, cercetătorii de profil au descoperit că încă din anul 1861 un englez pe nume Thomas Sutton a izbutit să producă o fotografie color, dar în cazul său a fost vorba despre o tentativă episodică.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Cariere. Drumul spre performanță

„Prin punerea în valoare a potențialului creativ al membrilor noștri, conferim noi deschideri în exercitarea profesiei contabile”

„Prin punerea în valoare a potenţialului creativ al membrilor noştri, conferim noi deschideri în exercitarea profesiei contabile”

Interviu cu conf. univ. dr. Cristian Drăgan, preşedintele Filialei CECCAR Dolj: „Pe scurt, sunt absolvent al specializării Contabilitate şi informatică de gestiune, dobândită la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Craiova, actuala Facultate de Economie şi Administrarea Afacerilor. Începând cu anul 1997, evoluţia mea profesională în domeniul contabilităţii a fost indisolubil legată de mediul academic.”

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

PGS Business Developer – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Constanța

PGS Business Developer – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR, filiala Constanţa

Prezentă în Bucureşti şi Constanţa, compania PGS Business Developer oferă servicii complete de contabilitate, la preţuri competitive, având la bază o experienţă de peste 15 ani prin activitatea profesională a membrilor săi fondatori. Firma este membră a CECCAR încă din anul înfiinţării sale.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Expertiza și auditul afacerilor

Fiscalitatea și contabilitatea transferului de active – partea I –

Fiscalitatea şi contabilitatea transferului de active – partea I –

Marian Săcărin

Scopul acestui articol este acela de a prezenta aspecte fiscale şi contabile referitoare la transferul de active, una dintre modalităţile de reorganizare a societăţilor prevăzute de Codul fiscal. Tratamentele contabile au în vedere atât societăţile care aplică Ordi­nul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglemen­tărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi pe cele care aplică Ordi­nul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Re­gle­mentărilor con­ta­bile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Fi­nan­ciară.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Curier legislativ

Proiect de modificare a Codului fiscal: majorarea plafonului de scutire pentru întreprinderile mici

Proiect de modificare a Codului fiscal: majorarea plafonului de scutire pentru întreprinderile mici

Micile întreprinderi ar urma să beneficieze de majorarea plafonului de scutire până la care acestea pot efectua operaţiuni fără obligaţia de a plăti TVA, potrivit unei iniţiative legislative de modificare a Codului fiscal, depusă, săptămâna trecută, la Senat. Conform prevederilor proiectului normativ, plafonul pentru care se poate aplica regimul special de scutire pentru întreprinderile mici ar urma să fie majorat de la 220.000 lei (65.000 euro la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderării) la 300.000 lei (88.500 euro – curs BNR la data aderării).

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Modificările cerințelor de raportare contabilă anuală pentru instituțiile de credit, în dezbatere publică

Modificările cerinţelor de raportare contabilă anuală pentru instituţiile de credit, în dezbatere publică

Pe site-ul Băncii Naţionale a României (BNR) a fost pus în dezbatere publică, săptămâna trecută, un proiect de act normativ pentru modificarea reglementărilor referitoare la întocmirea raportării contabile anuale de către instituţiile de credit, pentru necesităţile de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Normele metodologice pentru programul Prima casă 2017, aprobate de Guvern

Normele metodologice pentru programul Prima casă 2017, aprobate de Guvern

Programul Prima casă 2017 va avea alocat, conform strategiei, un plafon total de garantare de 2,67 miliarde de lei, din care 2,5 miliarde de lei reprezintă plafonul nou-alocat printr-o hotărâre de guvern, restul de 175,5 milioane de lei reprezentând diferenţa rămasă nealocată sau neutilizată din anul 2016.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Grupul Financiar Banca Transilvania a lansat BT Mic, o companie dedicată finanțării afacerilor mici

Grupul Financiar Banca Transilvania a lansat BT Mic, o companie dedicată finanţării afacerilor mici

Grupul Financiar Banca Transilvania (BT) a lansat BT Mic, un start-up dedicat finanţării afacerilor mici. Prin BT Mic sunt acordate finanţări antreprenorilor care au o cifră de afaceri anuală de până la un milion de lei, indiferent de domeniul de activitate şi de forma de organizare.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

POR: Dezbaterea publică a Ghidului solicitantului pentru incubatoarele de afaceri

POR: Dezbaterea publică a Ghidului solicitantului pentru incubatoarele de afaceri

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat săptămâna trecută, spre consultare publică, Ghidul solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – 2.1.B Incubatoare de afaceri.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Peste 74 de milioane de euro alocate temporar pentru programe destinate IMM-urilor și finanțate din fonduri europene

Peste 74 de milioane de euro alocate temporar pentru programe destinate IMM-urilor şi finanţate din fonduri europene

Guvernul a aprobat, prin hotărâre, alocarea temporară a sumei de 74,052 milioane de euro în scopul asigurării necesarului de finanţare, pentru luna februarie 2017, Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Iniţiative pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (POIIMM).

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Breviar statistic

BNR: Indicatori monetari – ianuarie 2017

BNR: Indicatori monetari – ianuarie 2017

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna ianuarie 2017 cu 0,9% (-0,8% în termeni reali) faţă de luna decembrie 2016, până la nivelul de 218,007 miliarde lei, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). Creditul în lei s-a redus cu 0,6% (-0,4% în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 1,4% (exprimat în euro, a scăzut cu 0,5%).

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

INS: Numărul de locuri de muncă vacante a crescut cu 11% în ultimul trimestru din 2016

INS: Numărul de locuri de muncă vacante a crescut cu 11% în ultimul trimestru din 2016

Numărul de locuri de muncă vacante din economie, un indicator al deficitului de forţă de muncă la nivel naţional, a crescut în al patrulea trimestru al anului trecut cu 11% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, la 60.700, chiar dacă a scăzut uşor faţă de trimestrul al treilea. Cele mai multe locuri de muncă vacante s-au înregistrat în administraţia publică (4,01%) şi în sănătate şi în asistenţă socială, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) şi citate de News.ro.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Eurostat: Irlanda, România și Bulgaria, cele mai scăzute rate ale inflației anuale din UE în luna ianuarie

Eurostat: Irlanda, România şi Bulgaria, cele mai scăzute rate ale inflaţiei anuale din UE în luna ianuarie

Irlanda, România şi Bulgaria au înregistrat în ianuarie cele mai scăzute rate ale inflaţiei anuale din Uniunea Europeană, de 0,2%, 0,3%, respectiv 0,4%, potrivit datelor publicate de biroul european de statistică Eurostat, preluate de News.ro. Datele Eurostat reflectă evoluţia indicelui armonizat al preţurilor de consum din ianuarie faţă de aceeaşi lună a anului precedent.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Fonduri europene

Cinci pași simpli către finanțarea prin programul Orizont 2020

Cinci paşi simpli către finanţarea prin programul Orizont 2020

Programul multianual de finanţare a cercetării şi inovării Orizont 2020 pune la dispoziţia cercetătorilor europeni care îşi propun să dezvolte produse sau servicii inovatoare cu un impact pozitiv la nivel global o multitudine de oportunităţi de finanţare. Comisia Europeană (CE) a elaborat un ghid simplificat al aplicantului, cu ajutorul căruia cei interesaţi îşi pot pregăti mai bine propunerile de proiecte pentru finanţare.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Ghidul General al solicitantului pentru POR 2014-2020 a fost modificat

Ghidul General al solicitantului pentru POR 2014-2020 a fost modificat

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a publicat ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 ce conţine condiţiile generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Guvernul facilitează condițiile de eligibilitate pentru plățile directe în agricultură din fonduri europene

Guvernul facilitează condiţiile de eligibilitate pentru plăţile directe în agricultură din fonduri europene

Pentru asigurarea unui acces deplin şi mai facil al fermierilor  români la schemele de plăţi aferente PAC 2014-2020, Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care modifică două acte normative. Este vorba despre modificarea şi completarea OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi despre modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Conectarea la era digitală

Studiu la nivel global: 83% dintre profesioniștii din domeniul financiar se declară adepți ai proceselor de dezvoltare a inteligenței artificiale

Studiu la nivel global: 83% dintre profesioniştii din domeniul financiar se declară adepţi ai proceselor de dezvoltare a inteligenţei artificiale

În pofida temerilor generale care pot varia de la pierderea locului de muncă la scenariile apocaliptice, profesioniştii din domeniul financiar salută dezvoltarea inteligenţei artificiale, a automatizării şi robotizării, conform unui studiu recent desfăşurat de Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), cea mai importantă şi cea mai mare organizaţie mondială a profesioniştilor în contabilitatea de management.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

ANCOM: Consultare publică pentru identificarea unor zone fără acces la internet de mare viteză

ANCOM: Consultare publică pentru identificarea unor zone fără acces la internet de mare viteză

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) supune consultării publice o listă cuprinzând 1.148 de localităţi (sate şi oraşe mici de până în 20.000 de locuitori) în scopul de a stabili care dintre acestea nu sunt încă acoperite de reţele de comunicaţii electronice în bandă largă de mare viteză.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Raport Kaspersky Lab: Aproape jumătate dintre atacurile de phishing blocate anul trecut au vizat datele financiare ale utilizatorilor

Raport Kaspersky Lab: Aproape jumătate dintre atacurile de phishing blocate anul trecut au vizat datele financiare ale utilizatorilor

Aproape jumătate (47,5%) dintre atacurile de phishing blocate anul trecut au fost create pentru a fura banii utilizatorilor, în contextul unui avans al acestui tip de ameninţare la nivel global, se arată într-un raport publicat de producătorul rus de soluţii de securitate cibernetică Kaspersky Lab, informează News.ro.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017

Studiu: 46% dintre români se tem că cineva le poate controla telefoanele sau calculatoarele fără voia lor

Studiu: 46% dintre români se tem că cineva le poate controla telefoanele sau calculatoarele fără voia lor

Circa 46% dintre români se arată îngrijoraţi că un eventual atacator ar putea prelua oricând controlul dispozitivelor inteligente pe care le folosesc zilnic, ceea ce îi expune la furt de date personale, spionaj şi intruziuni în viaţa privată, arată un studiu realizat în mediul urban de iSense Solutions, citat de News.ro.

  Nr. 7, 28 feb. - 6 mar. 2017


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.