Programul Casa Verde Plus: Finanțare de până la 40.000 lei pentru optimizarea energetică a locuințelor

Numărul 2, 24-30 ianuarie 2017  »  Curier legislativ

Românii care vor să-și izoleze termic locuința pot să obțină finanțare de la stat prin programul Casa Verde Plus, lansat anul trecut de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Finanțarea se acordă sub forma unei prime de eficiență energetică în valoare de maximum 40.000 lei, dar nu mai mult de 120 lei/mp izolat și finisat, se arată în ghidul de finanțare a programului, aprobat printr-un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial (Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.425/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane fizice, apărut în Monitorul Oficial nr. 34/12.01.2017).

Proiectele finanțate prin Casa Verde Plus includ, așa cum am relatat anterior în CECCAR Business Magazine, optimizarea energetică prin folosirea de materiale cu amprentă redusă de carbon, respectiv izolarea termică a pereților cu materiale ecologice, precum lână, cânepă, plută, bumbac – denim reciclat.

Potrivit ghidului amintit, scopul programului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin reducerea consumului de energie utilizată în clădiri, eficientizarea energetică prin stimularea utilizării materialelor de izolație de origine organic-naturală. Se urmărește, astfel, creșterea numărului de locuințe certificate energetic clasa A pentru locuințele de maximum P+2E aflate în fază de construcție și cu o clasă superioară pentru cele existente. Finanțarea este nerambursabilă și se acordă din veniturile Fondului pentru mediu, în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al fondului.

Cheltuieli eligibile în cadrul acestui program sunt considerate cele pentru achiziția de materiale de izolație de origine organic-naturală, inclusiv TVA aferentă, cheltuielile cu serviciile de manoperă, inclusiv TVA (cu precizarea că profitul, cheltuielile indirecte și TVA aferentă nu sunt eligibile), precum și cele cu serviciile de proiectare, respectiv elaborarea proiectului tehnic în procent maxim de 5% din investiția de bază, numai pentru proiectele care presupun izolarea unei locuințe existente.

Persoanele fizice care vor să acceseze finanțarea aferentă programului trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Este eligibil solicitantul care:
  1. este cetățean român sau cetățean al statelor Uniunii Europene și Spațiului Economic European cu domiciliul stabil în România;
  2. este titularul autorizației de construire pentru imobilul-construcție pentru care se solicită prima de eficiență energetică sau deține autorizația de construire prin preluarea acesteia la momentul dobândirii proprietății terenului, pentru construirea clădirilor;
  3. este proprietar/coproprietar al imobilului-construcție pentru care solicită prima de eficiență energetică, pentru renovarea clădirilor existente;
  4. este proprietar al imobilului-teren pe care se va implementa proiectul;
  5. are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;
  6. în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

O altă condiție ce trebuie îndeplinită pentru a putea accesa finanțarea este ca imobilul-construcție și imobilul-teren să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică.

Conform ghidului de finanțare, nu este eligibil solicitantul care deține în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unități individuale, apartamente-locuințe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și spații cu altă destinație, după caz.

Solicitanții pot beneficia de o singură primă de eficiență energetică, iar eventualele diferențe până la acoperirea integrală a costurilor, precum și cheltuielile neeligibile vor fi suportate de beneficiar din surse proprii, se arată în ghid.

Pentru locuințele aflate în faza de construcție (cu un regim de înălțime de P+2E, cum am menționat mai sus) este eligibil proiectul care îndeplinește următoarele condiții:
  1. utilizează un termosistem din materiale organic-naturale și finisaje compatibile pentru pereți sau acoperiș în baza unui proiect realizat de un arhitect cu drept de semnătură;
  2. în proiectul tehnic/dispoziția de șantier se vor regăsi explicit prevederile de la lit. a);
  3. proiectul trebuie implementat pe teritoriul României.

În ceea ce privește izolarea unei locuințe existente, trebuie îndeplinite aceleași condiții ca cele de mai sus, însă trebuie specificată și suprafața utilă a imobilului-construcție în proiectul tehnic.

Nu sunt eligibile locuințele individuale în faza de construcție cu o suprafață utilă mai mică de 50 mp, criteriu valabil și pentru locuințele existente, cărora li se adaugă și condiția de a nu avea clasa energetică A.

Potrivit ghidului citat, prin dispoziție a președintelui Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) se stabilesc sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare și suma alocată sesiunii. Cei interesați pot afla mai multe informații pe pagina de internet a AFM.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.