Propuneri de modificare a legii asigurării obligatorii a locuințelor

Numărul 29, 18-24 octombrie 2016  »  Curier legislativ

Grupul de lucru privind asigurările obligatorii de locuințe, constituit la nivelul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a elaborat mai multe propuneri, pe termen scurt, mediu și lung care vizează, în principal, creșterea gradului de cuprindere în asigurări și identificarea de soluții privind completarea eficientă a asigurărilor obligatorii de locuințe cu cele facultative.

Principalele propuneri ale membrilor grupului de lucru s-au referit la modificarea legislației primare și secundare în domeniu, în vederea îmbunătățirii și corectării unor deficiențe ale cadrului legal actual.

Printre cele mai importante schimbări propuse, în ceea ce privește Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva dezastrelor naturale, se numără:
● Introducerea unei franșize în cazul riscului de cutremur – măsura vizează asigurarea sustenabilității sistemului de asigurare, prin diminuarea despăgubirii, îndeosebi în cazul daunelor minore (conform scopului declarat de legiuitor, polița PAD urmărește protecția în caz de dezastre). Franșiza poate fi eliminată la solicitarea asiguratului/contractantului prin plata unei prime de asigurare suplimentare;
● Liberalizarea canalelor de distribuție pentru polițele PAD – se propune modificarea articolelor de lege care stabilesc faptul că distribuția polițelor PAD se realizează exclusiv prin intermediul societăților de asigurare; modificările vin în întâmpinarea implementării noilor  prevederi IDD;
● Modificarea și clarificarea unor prevederi legale în sensul restrângerii obligativității încheierii poliței PAD, coroborată cu dreptul de despăgubire, doar pentru imobilele cu destinație de locuințe care sunt în mod efectiv utilizate în acest scop – sunt excluse imobilele utilizate integral în scop comercial (de exemplu, apartamente în care funcționează sedii de firme). Se corectează astfel unele neclarități din legislația prezentă pentru situații în care imobilele în care se desfășoară exclusiv activitate comercială ar trebui asigurate însă, ulterior, nu pot beneficia de despăgubire;
● Clarificarea legislației prin menționarea expresă a posibilității încheierii de către proprietarii de imobile, încadrate în clasa I de risc seismic, a unei polițe facultative, fără a prezenta dovada încheierii PAD, în condițiile imposibilității legale de a contracta o poliță PAD;
● Eliminarea beneficiarului din formatul poliței PAD (element specific doar în cazul asigurărilor de viață) – solicitarea despăgubirii se poate face doar de către asigurat;
● Posibilitatea ca cererea de despăgubire să poată fi preluată direct de către PAID, în situații speciale (de exemplu, cazurile Astra și Carpatica);
● Stabilirea cuantumului fix al amenzii contravenționale la valoarea de 500 lei pentru neîncheierea poliței PAD (în prezent, cuantumul este de la 100 la 500 lei);
● Liberalizarea accesului în acționariatul PAID – ulterior constituirii PAID, pot fi acționari la această societate orice alte entități, care singure ori prin intermediul sau în legătură cu alte entități controlate de aceleași persoane ori grup de persoane exercită drepturi ce decurg din deținerea unor acțiuni, care cumulate reprezintă cel mult 15% din capitalul social al PAID sau îi conferă acesteia cel mult 15% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor PAID.
Pentru modificarea legislației secundare, grupul de lucru a făcut propuneri care au avut ca rezultat final corecții și îmbunătățiri ale conținutului Normei nr. 7/2013, implementate prin Norma nr. 35/2016. Printre cele mai importante se află:
● Clarificarea noțiunii de contractant al asigurării și alinierii definiției/noțiunii în sensul prevederilor din Codul Civil și legislația generală în domeniul asigurărilor;
● Introducerea posibilității de emitere electronică a polițelor PAD;
● Introducerea reîntregirii automate a sumei asigurate după fiecare daună, prin plata unei prime suplimentare ce se calculează proporțional cu despăgubirea primită și perioada rămasă de asigurare. Acest mecanism conferă un nivel sporit de protecție cetățenilor prin menținerea constantă a nivelului de asigurare la 10.000/20.000 euro după un eveniment cu daună parțială;
● Clarificarea unor prevederi referitoare la obligativitatea reînnoirii poliței PAD la fiecare aniversare a unei polițe facultative multianuale;
● Simplificarea formatului și a modului de încheiere a poliței PAD, în sensul eliminării obligativității existenței semnăturii asiguratului pe poliță (se menține obligativitatea semnăturii asiguratorului).

Grupul de lucru privind asigurările obligatorii de locuințe are în componență reprezentanți ai ASF, UNSAR, PAID, UNSICAR, Ministerului Finanțelor Publice și ai patronatelor din sectorul bancar.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.