La început a fost cuvântul...

Actualitatea informațională

Actualitatea informațională

Nimic mai firesc decât preocuparea evidentă a presei tipărite și audiovizuale de a trata sistematic teme referitoare la implicațiile, la exigențele societății informaționale. Din păcate, unele texte (ca să nu spunem multe) sunt viciate de nerespectarea unor reguli (nu prea complicate) din sferele lingvisticii și logicii. Precizăm că exemplele sunt „culese” din publicații și emisiuni consemnate în ziua de 7 mai a.c.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Agenda CECCAR

CECCAR Ialomița: Discuții privind stimularea angajării la nivel local

CECCAR Ialomița: Discuții privind stimularea angajării la nivel local

Filiala CECCAR Ialomița a organizat, la 11 mai a.c., seminarul cu tema Prevederi legislative și aplicabilitatea acestora pentru stimularea angajării, întâlnire la care au participat și reprezentanți ai Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Ialomița. Cu acest prilej au fost abordate subiecte precum tendințele pieței muncii la nivel local, programele de ocupare și măsurile active aplicabile la nivelul județului Ialomița, privite prin prisma modificărilor legislative din domeniu.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

CECCAR Dâmbovița: Noutăţi legislative privind concedii medicale şi indemnizaţii

CECCAR Dâmbovița: Noutăți legislative privind concedii medicale și indemnizații

Membri ai CECCAR Dâmbovița și salariați ai cabinetelor proprii au participat, la 12 mai a.c., la seminarul cu tema Noutăți legislative privind concedii medicale și indemnizații, organizat de filială cu sprijinul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Dâmbovița. Acțiunea a avut loc în contextul actualelor modificări legislative, discuțiile clarificând probleme cu care se confruntă mediul de afaceri și profesioniștii contabili.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

CECCAR Ialomița: Aspecte teoretice și practice privind spălarea banilor

CECCAR Ialomița: Aspecte teoretice și practice privind spălarea banilor

Filiala CECCAR Ialomița a organizat, cu sprijinul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, seminarul cu tema Aspecte teoretice și practice privind spălarea banilor. Tema întâlnirii desfășurate la 11 mai a.c. a avut la bază prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Curier legislativ

Legislație comentată

Legislație comentată

CECCAR, Radu Ciobanu

Sursa: Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1 din 2 martie 2017 pri­vind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul in­stru­mentelor și investițiilor financiare, precum și pentru modificarea Instrucțiunii Auto­rității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea și depunerea si­tua­ției financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și su­pravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, publicată în Monitorul Oficial nr. 173/09.03.2017

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

ANAF: Formularele 208 și 209 vor fi modificate

ANAF: Formularele 208 și 209 vor fi modificate

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat modificarea formularelor 208 și 209, utilizate în procesul de administrare a impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, ca urmare a unor schimbări legislative, precum și din necesități de administrare.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Declarația 010 conține acum informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor

Declarația 010 conține acum informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor

Formularul 010 a fost modificat recent, printr-un act normativ emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în sensul completării cu informații privind persoanele care organizează și conduc contabilitatea contribuabililor.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

MFP: Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice

MFP: Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice

Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017 au fost aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice și publicate în Monitorul Oficial. OMFP nr. 640/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 336/09.10.2017, modifică, totodată, și Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

ANAF: Completări aduse Formularului 091

ANAF: Completări aduse Formularului 091

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat Formularul 091 printr-un act normativ emis recent. Ordinul președintelui ANAF nr. 1.381/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 342/10.05.2017, modifică actul normativ prin care a fost aprobat formularul amintit, respectiv Ordinul nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

ANAF actualizează conținutul unor acte administrative fiscale în vederea administrării impozitului pe venit

ANAF actualizează conținutul unor acte administrative fiscale în vederea administrării impozitului pe venit

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că actualizează conținutul unor acte administrative fiscale emise de organele fiscale în derularea procedurilor pentru administrarea impozitului pe venit, în urma modificărilor legislative aduse titlului IV Impozitul pe venit al Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016, precum și Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Direct de la sursă

Elveția a activat clauza de salvgardare aplicabilă muncitorilor români și bulgari

Elveția a activat clauza de salvgardare aplicabilă muncitorilor români și bulgari

Consiliul federal elvețian a decis activarea clauzei de salvgardare, aplicabilă cetățenilor români și bulgari, prevăzută în Protocolul II al Acordului UE-Elveția privind Libera Circulație a Persoanelor. Măsura are o valabilitate de un an, cu posibilitatea de a fi reînnoită în anul 2018 și are ca termen-limită de aplicare 31 mai 2019.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Ministerul Educației intenționează să introducă manuale digitale

Ministerul Educației intenționează să introducă manuale digitale

Ministerul Educației Naționale va urgenta procedura de înnoire a manualelor școlare din învățământul preuniversitar, pentru ca aceasta să se încheie în 2020, nu în 2026, cum se stabilise inițial, iar, pe de altă parte, se are în vedere realizarea unei platforme online care să găzduiască surse educaționale alternative, cum sunt lecțiile filmate și postate de către profesori pe internet, informează News.ro.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Din 18 mai, start pentru programele Rabla și Rabla Plus

Din 18 mai, start pentru programele Rabla și Rabla Plus

Ministerul Mediului informează că, începând din 18 mai, persoanele fizice și juridice interesate se vor putea înscrie în programele Rabla Clasic și Rabla Plus. În anul 2017, programul Rabla Clasic are alocat un buget de 180 milioane lei, iar Rabla Plus de 45 milioane lei. Pentru Rabla Clasic, cuantumul primei de casare este de 6.500 lei și se acordă pentru autovehiculul nou, al cărui sistem de propulsie generează maximum 130 g CO2/km.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Piața de capital

BVB: A doua ediție a Cartei Albe a Comunicării Companiilor Listate

BVB: A doua ediție a Cartei Albe a Comunicării Companiilor Listate

Bursa de Valori București (BVB) a publicat cea de-a doua ediție a Cartei Albe a Comunicării Companiilor Listate, o evaluare care are rolul de a analiza calitatea și acuratețea informațiilor puse la dispoziția investitorilor de către companiile listate pe piața principală a BVB.  „Scopul Cartei Albe este să arate cele mai bune practici ale companiilor emitente atunci când vine vorba despre comunicarea cu investitorii, dar și să identifice punctele slabe pentru a le oferi companiilor suficiente informații astfel încât acestea să poată să-și îmbunătățească paginile de internet și modul în care interacționează cu investitorii”, precizează BVB, într-un comunicat.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Fonduri europene

Lansarea campaniei Succesul e... molipsitor

Lansarea campaniei Succesul e... molipsitor

Reprezentanța Comisiei Europene în România și Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro, au lansat, săptămâna trecută, cea de-a doua ediție a campaniei Succesul e... molipsitor!, parte a Caravanei Fondurilor Structurale. S-a dat, astfel, startul unui nou proces de descoperire și împărtășire a bunelor practici și a impactului generat de proiectele finanțate din fondurile europene în România.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

AFIR: Măsuri în sprijinul implementării proiectelor finanțate prin PNDR 2020

AFIR: Măsuri în sprijinul implementării proiectelor finanțate prin PNDR 2020

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) derulează, din 15 mai, Planul de prevenire a neregulilor în implementarea proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Demersul presupune deplasarea în țară a unor echipe mixte formate din directori și experți din aparatul central al AFIR care, împreună cu personalul Agenției de la nivel teritorial, vor derula mai multe sesiuni de îndrumare și sprijin pentru beneficiarii implicați în implementarea unor proiecte finanțate de AFIR.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Conectarea la era digitală

Expoziția Bucharest Technology Week, în Piața George Enescu

Expoziția Bucharest Technology Week, în Piața George Enescu

Mâine, 26 mai, se deschide în Piața George Enescu din Capitală expoziția în aer liber Bucharest Technology Week, unde peste 50 de expozanți vor prezenta soluții tech de ultimă generație. InMoov, primul robot printat 3D în mărime naturală, creat de Gaël Langevin, mașini electrice și hibrid, drone și gadgeturi, imprimante 3D îi așteaptă pe vizitatorii interesați de inovații tehnologice.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Creativitatea și inovarea, promovate la Euroinvent 2017

Creativitatea și inovarea, promovate la Euroinvent 2017

Astăzi se deschide oficial salonul de invenții Euroinvent 2017, unul dintre cele mai mari evenimente din România dedicate invențiilor brevetate sau în curs de brevetare. Salonul se află la a IX-a ediție și este organizat de Forumul Inventatorilor Români, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Strategia privind piața unică digitală. Demersuri suplimentare în domenii precum platformele online, economia de date și securitatea cibernetică

Strategia privind piața unică digitală. Demersuri suplimentare în domenii precum platformele online, economia de date și securitatea cibernetică

Strategia UE privind piața unică digitală a fost supusă, de către Comisia Europeană (CE), unei evaluări intermediare, la jumătatea mandatului actualului Executiv de la Bruxelles. Analiza trece în revistă progresele înregistrate, invită colegiuitorii să acționeze rapid cu privire la toate propunerile prezentate deja și evidențiază acțiuni suplimentare în domenii precum platformele online, economia de date și securitatea cibernetică

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Semnal editorial

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

În calitatea sa de organism care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR se implică permanent în dezvoltarea profesională a membrilor săi, menținând în același timp un parteneriat strâns și constructiv cu toate părțile interesate, în special cu normalizatorul român și cu ...

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a IV-a, revizuită și adăugită

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a IV-a, revizuită și adăugită

În vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale și pregătirea tehnică și deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini. Prin acest examen național, CECCAR asigură accesul pe piața serviciilor contabile și conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialiști care posedă un înalt nivel de competență profesională și conduită etică.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Document

Programul de convergență 2017-2020 (II)

Programul de convergență 2017-2020 (II)

După cum am informat în numărul precedent, Executivul a aprobat, prin memorandum, Programul de convergență 2017-2020, document care confirmă menținerea angajamentului Guvernului României de aderare la Zona Euro. Continuăm prezentarea unor subcapitole ale documentului.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Raportul trimestrial asupra inflaţiei. BNR a revizuit proiecţia de inflaţie la 1,6% în 2017

Raportul trimestrial asupra inflației. BNR a revizuit proiecția de inflație la 1,6% în 2017

Banca Națională a României (BNR) a dat publicității Raportul trimestrial asupra inflației, document prin care banca centrală își propune să ofere tuturor celor interesați posibilitatea de a înțelege cât mai bine cadrul său de analiză și, implicit, fundamentele deciziilor de politică monetară. Raportul asupra inflației a fost aprobat în ședința Consiliului de administrație al BNR din data de 5 mai 2017, iar proiecția macroeconomică a fost realizată pe baza informațiilor disponibile până la data de 28 aprilie 2017.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Analize și sinteze

Previziunile de primăvară ale CE: Creștere economică în România de 4,3% și de 1,9% în UE

Previziunile de primăvară ale CE: Creștere economică în România de 4,3% și de 1,9% în UE

Economia europeană a intrat în al cincilea an de redresare, care se face simțită, în prezent, în toate statele membre ale UE. Se estimează că aceasta va continua, într-o mare măsură, într-un ritm constant, anul acesta și anul viitor. Conform previziunilor de primăvară ale Comisiei Europene (CE), se așteaptă ca România să aibă anul acesta o creștere economică de 4,3%, iar în zona euro, PIB-ul să înregistreze un spor de 1,7% în 2017 și, respectiv, 1,8% în 2018 (conform previziunilor de iarnă, creșterea preconizată a PIB-ului a fost de 1,6% în 2017 și, respectiv, 1,8% în 2018).

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Comentariul ediției

Capitalul financiar în România, din perspectiva deceniului de apartenență la UE

Capitalul financiar în România, din perspectiva deceniului de apartenență la UE

Teodor Brateș

Evenimente recente au readus în prim-plan fapte și date dintre cele mai concludente privind bilanțul deceniului de când România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Acest bilanț a coincis și coincide cu momente – nu ezit să le numesc – cruciale din existența Uniunii Europene însăși. După șocul Brexit, o undă de optimism a fost oferită de rezultatele alegerilor prezidențiale din Franța.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Eveniment

Piața Universității, în seara zilei de 9 mai 2017

Piața Universității, în seara zilei de 9 mai 2017

Alexandra Rizea

Anunțul oficial referitor la spectacolul organizat în Piața Universității (denumirea clasică a spațiului din fața principalei instituții de învățământ superior din țara noastă, cea delimitată de statuile lui Mihai Viteazul, Ion Heliade Rădulescu, Gheorghe Lazăr și Spiru Haret) a avut un concludent ecou.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Cariere. Drumul spre performanță

„Nu poți fi împlinit ca om dacă nu ești un bun profesionist”

„Nu poți fi împlinit ca om dacă nu ești un bun profesionist”

Interviu cu Mariana Anghel, membru al Filialei CECCAR Gorj: „Parcursul la care vă referiți a fost legat de profesia tatălui meu, care, de la începutul carierei și până la sfârșit, a lucrat în acest domeniu. Eu, cu toate că am terminat liceul la profilul «uman» – cum era, în trecut, «real» și «uman» –, am ales contabilitatea, deoarece îl vedeam pe tatăl meu cu câtă repeziciune aduna și scădea fără mașină de calcul sau calculator.”

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

ESPECIAL AUDIT SRL – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala București

ESPECIAL AUDIT SRL – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala București

Societatea ESPECIAL AUDIT a fost înființată în anul 2003 în scopul furnizării de soluții contabile și financiare profitabile, astfel încât clienții săi să poată adopta decizii strategice pentru dezvoltarea afacerilor lor. ESPECIAL AUDIT este specializată în furnizarea de servicii profesionale pentru entități mici și mijlocii, iar pentru a putea oferi servicii de înaltă calitate colaborează cu companii care activează în domeniul managementului resurselor umane, cu profesioniști în finanțe din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și cu alți consultanți în afaceri.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Expertiza și auditul afacerilor

Condiții și consecințe privind inactivitatea fiscală a contribuabililor și reactivarea acestora

Condiții și consecințe privind inactivitatea fiscală a contribuabililor și reactivarea acestora

Dumitru Macedon Motrea, Lucian Cernușca

Articolul urmărește să pună în evidență o serie de aspecte teoretice și practice privind declararea unui contribuabil ca inactiv și consecințele acestui fapt. De asemenea, sunt prezentate condițiile în care un contribuabil inactiv este reactivat, precum și efec­tele reactivării. S-au constatat în practică situații în care unii contribuabili, persoane impozabile sta­bilite în România, au fost declarați inactivi conform Codului de procedură fiscală, dar au desfășurat activități economice în perioada de inactivitate.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Planul Juncker: 177 de milioane de euro pentru IMM-urile din România

Planul Juncker: 177 de milioane de euro pentru IMM-urile din România

Aproximativ două mii de IMM-uri românești vor beneficia de avantajele obținute prin intermediul unor noi împrumuturi deblocate prin acordul semnat de Fondul European de Investiții cu Raiffeisen Bank, informează Reprezentanța Comisiei Europene în România. Este vorba despre nu mai puțin de 177 de milioane de euro împrumuturi pentru întreprinderile mici și mijlocii din România. 

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

POR: Ghidul Solicitantului pentru prioritatea de investiție 1.1, Operațiunea C - IMM în parteneriat cu ITT, în consultare publică

POR: Ghidul Solicitantului pentru prioritatea de investiție 1.1, Operațiunea C - IMM în parteneriat cu ITT, în consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) a publicat, în consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1, operațiunea C – IMM în parteneriat cu entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT).

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Breviar statistic

Economia României a crescut în primul trimestru cu 5,7%

Economia României a crescut în primul trimestru cu 5,7%

Economia românească a crescut în primul trimestru al acestui an cu 5,7%, pe serie brută, față de aceeași perioadă din 2016, arată datele estimative publicate de Institutul Național de Statistică (INS), care depășesc sensibil prognozele analiștilor, informează News.ro. În 2016, economia românească a crescut cu 4,8%, cel mai înalt ritm de după 2008. În 2015, avansul a fost de 3,9%.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Câștigul salarial mediu nominal brut, 3.256 lei în luna martie

Câștigul salarial mediu nominal brut, 3.256 lei în luna martie

În luna martie 2017, câștigul salarial mediu nominal brut a fost de 3.256 lei, cu 4,8% mai mare decât în luna februarie 2017, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). Câștigul salarial mediu nominal net a fost de 2.342 lei, în creștere față de luna precedentă cu 106 lei (+4,7%). Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu nominal net s‐au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice – 5.880 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (1.369 lei).

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Deficitul comercial în primul trimestru, 2,317 miliarde euro

Deficitul comercial în primul trimestru, 2,317 miliarde euro

În primul trimestru al acestui an, exporturile FOB au însumat 15,460 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 17,778 miliarde euro, relevă informațiile publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în intervalul analizat a fost de 2,317 miliarde euro, mai mare cu 361,5 milioane euro decât cel înregistrat în perioada similară a anului precedent.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Rata anuală a inflației, 0,6% în aprilie 2017

Rata anuală a inflației, 0,6% în aprilie 2017

În aprile 2017, prețurile de consum au crescut cu 0,6% comparativ cu aceeași lună a anului anterior, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). În martie, rata anuală a inflației a fost de 0,2%, nivel consemnat și în luna februarie a acestui an. Prețurile de consum au crescut în luna aprilie, în medie, cu 0,28% comparativ cu luna martie.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

România, cea mai mare creştere a producţiei industriale din UE în luna martie

România, cea mai mare creștere a producției industriale din UE în luna martie

Țara noastră a consemnat în martie cea mai mare creștere a producției industriale din Uniunea Europeană, de 2,6% față de februarie, fiind pe locul al doilea în privința avansului anual, de 10,2%, potrivit datelor publicate de biroul european de statistică, Eurostat, citate de News.ro. În zona euro, producția industrială a scăzut cu 0,1% față de februarie, dar a crescut cu 1,9% comparativ cu martie 2016.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Lumea în care trăim

Proces de reflecție asupra globalizării în UE: oportunități și provocări

Proces de reflecție asupra globalizării în UE: oportunități și provocări

Comisia Europeană (CE) a publicat un document de reflecție vizând valorificarea oportunităților oferite de globalizare. „Bazat pe o evaluare justă a avantajelor și neajunsurilor asociate acestui fenomen, el lansează o dezbatere cu privire la modul în care UE și statele membre îl pot gestiona într-o manieră care să facă posibilă anticiparea evoluțiilor viitoare și, astfel, să permită îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor europeni”, precizează CE, într-un comunicat.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Roza vânturilor

Sibiu Jazz Festival, la a 47-a ediție

Sibiu Jazz Festival, la a 47-a ediție

Astăzi, 18 mai, începe cea de-a 47-a ediție a Sibiu Jazz Festival, unul dintre cele mai longevive evenimente de profil din țara noastră. Peste 100 de artiști din 17 țări, concerte, expoziții, evenimente culinare vor anima, până la 21 mai, Piața Mică din Sibiu și alte locații din fosta Capitală Culturală Europeană pe parcursul festivalului. 

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Expoziție: Un aristocrat al pianului – Dinu Lipatti

Expoziție: Un aristocrat al pianului – Dinu Lipatti

La Biblioteca Națională a României (Symposium, parter) poate fi vizitată expoziția Un aristocrat al pianului – Dinu Lipatti, eveniment care marchează o sută de ani de la nașterea pianistului și compozitorului român, parte a seriei manifestărilor dedicate artistului. Expoziția, al cărei curator este Raluca Bucinschi, este deschisă publicului până la 1 iunie a.c. și poate fi vizitată gratuit luni, miercuri și vineri, în intervalul orar 8.00-18.00, iar marți și joi, între orele 8.00 și 20.00.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

O nouă ediție a Festivalului Luminii, la București

O nouă ediție a Festivalului Luminii, la București

Parcul Carol așteaptă vizitatori sâmbătă, 27 mai a.c., la ediția din București a Festivalului Luminii, eveniment pregătit de membrii Organizației Naționale Cercetașii României. Publicul este invitat la diverse activități dedicate atât copiilor, cât și adulților, dintre care amintim ateliere de jonglerii, face painting și alte atracții ce au la bază jocurile de lumini.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Doi asteroizi din sistemul solar au primit nume românești: (10466) Marius-Ioan și (10707) Prunariu

Doi asteroizi din sistemul solar au primit nume românești: (10466) Marius-Ioan și (10707) Prunariu

Doi asteroizi au primit numele președintelui Agenției Spațiale Române (ROSA), dr. fizician Marius-Ioan Piso, și al primului și – deocamdată – singurului cosmonaut român, Dumitru-Dorin Prunariu. Noile nume de asteroizi – (10466) Marius-Ioan și (10707) Prunariu – au fost anunțate recent într-o circulară publicată de Uniunea Astronomică Internațională. Propunerea numelor a venit din partea Institutului Astronomic al Academiei Române.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Publicații de specialitate

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 2015 reprezintă singura ediție oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2015. Ediția amintită, publicată în două volume, este disponibilă la filialele CECCAR: Partea A (Cadrul general conceptual și dispoziții) cuprinde textul consolidat al Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), al Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) și al Interpretărilor SIC și IFRIC; Partea B cuprinde documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii și opinii contrare.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.