La început a fost cuvântul...

Actualitatea informațională

Actualitatea informaţională

Nimic mai firesc decât preocuparea evidentă a presei tipărite şi audiovizuale de a trata sistematic teme referitoare la implicaţiile, la exigenţele societăţii informaţionale. Din păcate, unele texte (ca să nu spunem multe) sunt viciate de nerespectarea unor reguli (nu prea complicate) din sferele lingvisticii şi logicii. Precizăm că exemplele sunt „culese” din publicaţii şi emisiuni consemnate în ziua de 7 mai a.c.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Agenda CECCAR

CECCAR Ialomița: Discuții privind stimularea angajării la nivel local

CECCAR Ialomiţa: Discuţii privind stimularea angajării la nivel local

Filiala CECCAR Ialomiţa a organizat, la 11 mai a.c., seminarul cu tema Prevederi legislative şi aplicabilitatea acestora pentru stimularea angajării, întâlnire la care au participat şi reprezentanţi ai Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Ialomiţa. Cu acest prilej au fost abordate subiecte precum tendinţele pieţei muncii la nivel local, programele de ocupare şi măsurile active aplicabile la nivelul judeţului Ialomiţa, privite prin prisma modificărilor legislative din domeniu.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

CECCAR Dâmbovița: Noutăţi legislative privind concedii medicale şi indemnizaţii

CECCAR Dâmboviţa: Noutăţi legislative privind concedii medicale şi indemnizaţii

Membri ai CECCAR Dâmboviţa şi salariaţi ai cabinetelor proprii au participat, la 12 mai a.c., la seminarul cu tema Noutăţi legislative privind concedii medicale şi indemnizaţii, organizat de filială cu sprijinul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa. Acţiunea a avut loc în contextul actualelor modificări legislative, discuţiile clarificând probleme cu care se confruntă mediul de afaceri şi profesioniştii contabili.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

CECCAR Ialomița: Aspecte teoretice și practice privind spălarea banilor

CECCAR Ialomiţa: Aspecte teoretice şi practice privind spălarea banilor

Filiala CECCAR Ialomiţa a organizat, cu sprijinul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, seminarul cu tema Aspecte teoretice şi practice privind spălarea banilor. Tema întâlnirii desfăşurate la 11 mai a.c. a avut la bază prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Curier legislativ

Legislație comentată

Legislaţie comentată

CECCAR, Radu Ciobanu

Sursa: Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1 din 2 martie 2017 pri­vind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul in­stru­mentelor şi investiţiilor financiare, precum şi pentru modificarea Instrucţiunii Auto­rităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea si­tua­ţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi su­pravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, publicată în Monitorul Oficial nr. 173/09.03.2017

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

ANAF: Formularele 208 și 209 vor fi modificate

ANAF: Formularele 208 şi 209 vor fi modificate

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat modificarea formularelor 208 şi 209, utilizate în procesul de administrare a impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, ca urmare a unor schimbări legislative, precum şi din necesităţi de administrare.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Declarația 010 conține acum informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor

Declaraţia 010 conţine acum informaţii referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii contribuabililor

Formularul 010 a fost modificat recent, printr-un act normativ emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în sensul completării cu informaţii privind persoanele care organizează şi conduc contabilitatea contribuabililor.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

MFP: Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice

MFP: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice

Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2017 au fost aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice şi publicate în Monitorul Oficial. OMFP nr. 640/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 336/09.10.2017, modifică, totodată, şi Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

ANAF: Completări aduse Formularului 091

ANAF: Completări aduse Formularului 091

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat Formularul 091 printr-un act normativ emis recent. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.381/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 342/10.05.2017, modifică actul normativ prin care a fost aprobat formularul amintit, respectiv Ordinul nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

ANAF actualizează conținutul unor acte administrative fiscale în vederea administrării impozitului pe venit

ANAF actualizează conţinutul unor acte administrative fiscale în vederea administrării impozitului pe venit

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că actualizează conţinutul unor acte administrative fiscale emise de organele fiscale în derularea procedurilor pentru administrarea impozitului pe venit, în urma modificărilor legislative aduse titlului IV Impozitul pe venit al Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016, precum şi Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Direct de la sursă

Elveția a activat clauza de salvgardare aplicabilă muncitorilor români și bulgari

Elveţia a activat clauza de salvgardare aplicabilă muncitorilor români şi bulgari

Consiliul federal elveţian a decis activarea clauzei de salvgardare, aplicabilă cetăţenilor români şi bulgari, prevăzută în Protocolul II al Acordului UE-Elveţia privind Libera Circulaţie a Persoanelor. Măsura are o valabilitate de un an, cu posibilitatea de a fi reînnoită în anul 2018 şi are ca termen-limită de aplicare 31 mai 2019.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Ministerul Educației intenționează să introducă manuale digitale

Ministerul Educaţiei intenţionează să introducă manuale digitale

Ministerul Educaţiei Naţionale va urgenta procedura de înnoire a manualelor şcolare din învăţământul preuniversitar, pentru ca aceasta să se încheie în 2020, nu în 2026, cum se stabilise iniţial, iar, pe de altă parte, se are în vedere realizarea unei platforme online care să găzduiască surse educaţionale alternative, cum sunt lecţiile filmate şi postate de către profesori pe internet, informează News.ro.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Din 18 mai, start pentru programele Rabla și Rabla Plus

Din 18 mai, start pentru programele Rabla şi Rabla Plus

Ministerul Mediului informează că, începând din 18 mai, persoanele fizice şi juridice interesate se vor putea înscrie în programele Rabla Clasic şi Rabla Plus. În anul 2017, programul Rabla Clasic are alocat un buget de 180 milioane lei, iar Rabla Plus de 45 milioane lei. Pentru Rabla Clasic, cuantumul primei de casare este de 6.500 lei şi se acordă pentru autovehiculul nou, al cărui sistem de propulsie generează maximum 130 g CO2/km.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Piața de capital

BVB: A doua ediție a Cartei Albe a Comunicării Companiilor Listate

BVB: A doua ediţie a Cartei Albe a Comunicării Companiilor Listate

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a publicat cea de-a doua ediţie a Cartei Albe a Comunicării Companiilor Listate, o evaluare care are rolul de a analiza calitatea şi acurateţea informaţiilor puse la dispoziţia investitorilor de către companiile listate pe piaţa principală a BVB.  „Scopul Cartei Albe este să arate cele mai bune practici ale companiilor emitente atunci când vine vorba despre comunicarea cu investitorii, dar şi să identifice punctele slabe pentru a le oferi companiilor suficiente informaţii astfel încât acestea să poată să-şi îmbunătăţească paginile de internet şi modul în care interacţionează cu investitorii”, precizează BVB, într-un comunicat.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Fonduri europene

Lansarea campaniei Succesul e... molipsitor

Lansarea campaniei Succesul e... molipsitor

Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro, au lansat, săptămâna trecută, cea de-a doua ediţie a campaniei Succesul e... molipsitor!, parte a Caravanei Fondurilor Structurale. S-a dat, astfel, startul unui nou proces de descoperire şi împărtăşire a bunelor practici şi a impactului generat de proiectele finanţate din fondurile europene în România.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

AFIR: Măsuri în sprijinul implementării proiectelor finanțate prin PNDR 2020

AFIR: Măsuri în sprijinul implementării proiectelor finanţate prin PNDR 2020

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) derulează, din 15 mai, Planul de prevenire a neregulilor în implementarea proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Demersul presupune deplasarea în ţară a unor echipe mixte formate din directori şi experţi din aparatul central al AFIR care, împreună cu personalul Agenţiei de la nivel teritorial, vor derula mai multe sesiuni de îndrumare şi sprijin pentru beneficiarii implicaţi în implementarea unor proiecte finanţate de AFIR.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Conectarea la era digitală

Expoziția Bucharest Technology Week, în Piața George Enescu

Expoziţia Bucharest Technology Week, în Piaţa George Enescu

Mâine, 26 mai, se deschide în Piaţa George Enescu din Capitală expoziţia în aer liber Bucharest Technology Week, unde peste 50 de expozanţi vor prezenta soluţii tech de ultimă generaţie. InMoov, primul robot printat 3D în mărime naturală, creat de Gaël Langevin, maşini electrice şi hibrid, drone şi gadgeturi, imprimante 3D îi aşteaptă pe vizitatorii interesaţi de inovaţii tehnologice.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Creativitatea și inovarea, promovate la Euroinvent 2017

Creativitatea şi inovarea, promovate la Euroinvent 2017

Astăzi se deschide oficial salonul de invenţii Euroinvent 2017, unul dintre cele mai mari evenimente din România dedicate invenţiilor brevetate sau în curs de brevetare. Salonul se află la a IX-a ediţie şi este organizat de Forumul Inventatorilor Români, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Strategia privind piața unică digitală. Demersuri suplimentare în domenii precum platformele online, economia de date și securitatea cibernetică

Strategia privind piaţa unică digitală. Demersuri suplimentare în domenii precum platformele online, economia de date şi securitatea cibernetică

Strategia UE privind piaţa unică digitală a fost supusă, de către Comisia Europeană (CE), unei evaluări intermediare, la jumătatea mandatului actualului Executiv de la Bruxelles. Analiza trece în revistă progresele înregistrate, invită colegiuitorii să acţioneze rapid cu privire la toate propunerile prezentate deja şi evidenţiază acţiuni suplimentare în domenii precum platformele online, economia de date şi securitatea cibernetică

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Semnal editorial

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

Normele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediţia 2016, traduse şi republicate de CECCAR

În calitatea sa de organism care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR se implică permanent în dezvoltarea profesională a membrilor săi, menţinând în acelaşi timp un parteneriat strâns şi constructiv cu toate părţile interesate, în special cu normalizatorul român şi cu ...

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a IV-a, revizuită și adăugită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită

În vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale şi pregătirea tehnică şi deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini. Prin acest examen naţional, CECCAR asigură accesul pe piaţa serviciilor contabile şi conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialişti care posedă un înalt nivel de competenţă profesională şi conduită etică.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Document

Programul de convergență 2017-2020 (II)

Programul de convergenţă 2017-2020 (II)

După cum am informat în numărul precedent, Executivul a aprobat, prin memorandum, Programul de convergenţă 2017-2020, document care confirmă menţinerea angajamentului Guvernului României de aderare la Zona Euro. Continuăm prezentarea unor subcapitole ale documentului.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Raportul trimestrial asupra inflaţiei. BNR a revizuit proiecţia de inflaţie la 1,6% în 2017

Raportul trimestrial asupra inflaţiei. BNR a revizuit proiecţia de inflaţie la 1,6% în 2017

Banca Naţională a României (BNR) a dat publicităţii Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document prin care banca centrală îşi propune să ofere tuturor celor interesaţi posibilitatea de a înţelege cât mai bine cadrul său de analiză şi, implicit, fundamentele deciziilor de politică monetară. Raportul asupra inflaţiei a fost aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie al BNR din data de 5 mai 2017, iar proiecţia macroeconomică a fost realizată pe baza informaţiilor disponibile până la data de 28 aprilie 2017.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Analize și sinteze

Previziunile de primăvară ale CE: Creștere economică în România de 4,3% și de 1,9% în UE

Previziunile de primăvară ale CE: Creştere economică în România de 4,3% şi de 1,9% în UE

Economia europeană a intrat în al cincilea an de redresare, care se face simţită, în prezent, în toate statele membre ale UE. Se estimează că aceasta va continua, într-o mare măsură, într-un ritm constant, anul acesta şi anul viitor. Conform previziunilor de primăvară ale Comisiei Europene (CE), se aşteaptă ca România să aibă anul acesta o creştere economică de 4,3%, iar în zona euro, PIB-ul să înregistreze un spor de 1,7% în 2017 şi, respectiv, 1,8% în 2018 (conform previziunilor de iarnă, creşterea preconizată a PIB-ului a fost de 1,6% în 2017 şi, respectiv, 1,8% în 2018).

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Comentariul ediției

Capitalul financiar în România, din perspectiva deceniului de apartenență la UE

Capitalul financiar în România, din perspectiva deceniului de apartenenţă la UE

Teodor Brateş

Evenimente recente au readus în prim-plan fapte şi date dintre cele mai concludente privind bilanţul deceniului de când România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Acest bilanţ a coincis şi coincide cu momente – nu ezit să le numesc – cruciale din existenţa Uniunii Europene însăşi. După şocul Brexit, o undă de optimism a fost oferită de rezultatele alegerilor prezidenţiale din Franţa.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Eveniment

Piața Universității, în seara zilei de 9 mai 2017

Piaţa Universităţii, în seara zilei de 9 mai 2017

Alexandra Rizea

Anunţul oficial referitor la spectacolul organizat în Piaţa Universităţii (denumirea clasică a spaţiului din faţa principalei instituţii de învăţământ superior din ţara noastă, cea delimitată de statuile lui Mihai Viteazul, Ion Heliade Rădulescu, Gheorghe Lazăr şi Spiru Haret) a avut un concludent ecou.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Cariere. Drumul spre performanță

„Nu poți fi împlinit ca om dacă nu ești un bun profesionist”

„Nu poţi fi împlinit ca om dacă nu eşti un bun profesionist”

Interviu cu Mariana Anghel, membru al Filialei CECCAR Gorj: „Parcursul la care vă referiţi a fost legat de profesia tatălui meu, care, de la începutul carierei şi până la sfârşit, a lucrat în acest domeniu. Eu, cu toate că am terminat liceul la profilul «uman» – cum era, în trecut, «real» şi «uman» –, am ales contabilitatea, deoarece îl vedeam pe tatăl meu cu câtă repeziciune aduna şi scădea fără maşină de calcul sau calculator.”

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

ESPECIAL AUDIT SRL – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala București

ESPECIAL AUDIT SRL – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR, filiala Bucureşti

Societatea ESPECIAL AUDIT a fost înfiinţată în anul 2003 în scopul furnizării de soluţii contabile şi financiare profitabile, astfel încât clienţii săi să poată adopta decizii strategice pentru dezvoltarea afacerilor lor. ESPECIAL AUDIT este specializată în furnizarea de servicii profesionale pentru entităţi mici şi mijlocii, iar pentru a putea oferi servicii de înaltă calitate colaborează cu companii care activează în domeniul managementului resurselor umane, cu profesionişti în finanţe din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi cu alţi consultanţi în afaceri.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Expertiza și auditul afacerilor

Condiții și consecințe privind inactivitatea fiscală a contribuabililor și reactivarea acestora

Condiţii şi consecinţe privind inactivitatea fiscală a contribuabililor şi reactivarea acestora

Dumitru Macedon Motrea, Lucian Cernuşca

Articolul urmăreşte să pună în evidenţă o serie de aspecte teoretice şi practice privind declararea unui contribuabil ca inactiv şi consecinţele acestui fapt. De asemenea, sunt prezentate condiţiile în care un contribuabil inactiv este reactivat, precum şi efec­tele reactivării. S-au constatat în practică situaţii în care unii contribuabili, persoane impozabile sta­bilite în România, au fost declaraţi inactivi conform Codului de procedură fiscală, dar au desfăşurat activităţi economice în perioada de inactivitate.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Planul Juncker: 177 de milioane de euro pentru IMM-urile din România

Planul Juncker: 177 de milioane de euro pentru IMM-urile din România

Aproximativ două mii de IMM-uri româneşti vor beneficia de avantajele obţinute prin intermediul unor noi împrumuturi deblocate prin acordul semnat de Fondul European de Investiţii cu Raiffeisen Bank, informează Reprezentanţa Comisiei Europene în România. Este vorba despre nu mai puţin de 177 de milioane de euro împrumuturi pentru întreprinderile mici şi mijlocii din România. 

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

POR: Ghidul Solicitantului pentru prioritatea de investiție 1.1, Operațiunea C - IMM în parteneriat cu ITT, în consultare publică

POR: Ghidul Solicitantului pentru prioritatea de investiţie 1.1, Operaţiunea C - IMM în parteneriat cu ITT, în consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiţii 1.1, operaţiunea C – IMM în parteneriat cu entităţile de inovare şi transfer tehnologic (ITT).

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Breviar statistic

Economia României a crescut în primul trimestru cu 5,7%

Economia României a crescut în primul trimestru cu 5,7%

Economia românească a crescut în primul trimestru al acestui an cu 5,7%, pe serie brută, faţă de aceeaşi perioadă din 2016, arată datele estimative publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), care depăşesc sensibil prognozele analiştilor, informează News.ro. În 2016, economia românească a crescut cu 4,8%, cel mai înalt ritm de după 2008. În 2015, avansul a fost de 3,9%.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Câștigul salarial mediu nominal brut, 3.256 lei în luna martie

Câştigul salarial mediu nominal brut, 3.256 lei în luna martie

În luna martie 2017, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3.256 lei, cu 4,8% mai mare decât în luna februarie 2017, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2.342 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 106 lei (+4,7%). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s‐au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice – 5.880 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.369 lei).

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Deficitul comercial în primul trimestru, 2,317 miliarde euro

Deficitul comercial în primul trimestru, 2,317 miliarde euro

În primul trimestru al acestui an, exporturile FOB au însumat 15,460 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 17,778 miliarde euro, relevă informaţiile publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în intervalul analizat a fost de 2,317 miliarde euro, mai mare cu 361,5 milioane euro decât cel înregistrat în perioada similară a anului precedent.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Rata anuală a inflației, 0,6% în aprilie 2017

Rata anuală a inflaţiei, 0,6% în aprilie 2017

În aprile 2017, preţurile de consum au crescut cu 0,6% comparativ cu aceeaşi lună a anului anterior, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). În martie, rata anuală a inflaţiei a fost de 0,2%, nivel consemnat şi în luna februarie a acestui an. Preţurile de consum au crescut în luna aprilie, în medie, cu 0,28% comparativ cu luna martie.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

România, cea mai mare creştere a producţiei industriale din UE în luna martie

România, cea mai mare creştere a producţiei industriale din UE în luna martie

Ţara noastră a consemnat în martie cea mai mare creştere a producţiei industriale din Uniunea Europeană, de 2,6% faţă de februarie, fiind pe locul al doilea în privinţa avansului anual, de 10,2%, potrivit datelor publicate de biroul european de statistică, Eurostat, citate de News.ro. În zona euro, producţia industrială a scăzut cu 0,1% faţă de februarie, dar a crescut cu 1,9% comparativ cu martie 2016.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Lumea în care trăim

Proces de reflecție asupra globalizării în UE: oportunități și provocări

Proces de reflecţie asupra globalizării în UE: oportunităţi şi provocări

Comisia Europeană (CE) a publicat un document de reflecţie vizând valorificarea oportunităţilor oferite de globalizare. „Bazat pe o evaluare justă a avantajelor şi neajunsurilor asociate acestui fenomen, el lansează o dezbatere cu privire la modul în care UE şi statele membre îl pot gestiona într-o manieră care să facă posibilă anticiparea evoluţiilor viitoare şi, astfel, să permită îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale cetăţenilor europeni”, precizează CE, într-un comunicat.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Roza vânturilor

Sibiu Jazz Festival, la a 47-a ediție

Sibiu Jazz Festival, la a 47-a ediţie

Astăzi, 18 mai, începe cea de-a 47-a ediţie a Sibiu Jazz Festival, unul dintre cele mai longevive evenimente de profil din ţara noastră. Peste 100 de artişti din 17 ţări, concerte, expoziţii, evenimente culinare vor anima, până la 21 mai, Piaţa Mică din Sibiu şi alte locaţii din fosta Capitală Culturală Europeană pe parcursul festivalului. 

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Expoziție: Un aristocrat al pianului – Dinu Lipatti

Expoziţie: Un aristocrat al pianului – Dinu Lipatti

La Biblioteca Naţională a României (Symposium, parter) poate fi vizitată expoziţia Un aristocrat al pianului – Dinu Lipatti, eveniment care marchează o sută de ani de la naşterea pianistului şi compozitorului român, parte a seriei manifestărilor dedicate artistului. Expoziţia, al cărei curator este Raluca Bucinschi, este deschisă publicului până la 1 iunie a.c. şi poate fi vizitată gratuit luni, miercuri şi vineri, în intervalul orar 8.00-18.00, iar marţi şi joi, între orele 8.00 şi 20.00.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

O nouă ediție a Festivalului Luminii, la București

O nouă ediţie a Festivalului Luminii, la Bucureşti

Parcul Carol aşteaptă vizitatori sâmbătă, 27 mai a.c., la ediţia din Bucureşti a Festivalului Luminii, eveniment pregătit de membrii Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României. Publicul este invitat la diverse activităţi dedicate atât copiilor, cât şi adulţilor, dintre care amintim ateliere de jonglerii, face painting şi alte atracţii ce au la bază jocurile de lumini.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Doi asteroizi din sistemul solar au primit nume românești: (10466) Marius-Ioan și (10707) Prunariu

Doi asteroizi din sistemul solar au primit nume româneşti: (10466) Marius-Ioan şi (10707) Prunariu

Doi asteroizi au primit numele preşedintelui Agenţiei Spaţiale Române (ROSA), dr. fizician Marius-Ioan Piso, şi al primului şi – deocamdată – singurului cosmonaut român, Dumitru-Dorin Prunariu. Noile nume de asteroizi – (10466) Marius-Ioan şi (10707) Prunariu – au fost anunţate recent într-o circulară publicată de Uniunea Astronomică Internaţională. Propunerea numelor a venit din partea Institutului Astronomic al Academiei Române.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017

Publicații de specialitate

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2015 reprezintă singura ediţie oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2015. Ediţia amintită, publicată în două volume, este disponibilă la filialele CECCAR: Partea A (Cadrul general conceptual şi dispoziţii) cuprinde textul consolidat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), al Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi al Interpretărilor SIC şi IFRIC; Partea B cuprinde documentele care însoţesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii şi opinii contrare.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.