La început a fost cuvântul...

Virtuțile și servituțile aproximațiilor

Virtuţile şi servituţile aproximaţiilor

Uneori, recursul la cuvintele „aproximativ” şi/sau „circa” ori „cca” este marcat de derapaje lingvistice şi logice. Astfel, într-un comentariu pe teme economice, apărut într-un cotidian bucureştean la 20 iunie a.c., se afirma că „analiza de specialitate a aproximat vag perspectivele firmei X”. Aici avem de-a face cu un pleonasm pur: „aproximativ” este echivalent cu „ceva vag”.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Agenda CECCAR

Accountancy Europe: Ședința Grupei de lucru Bănci

Accountancy Europe: Şedinţa Grupei de lucru Bănci

Membrii Grupei de lucru Bănci a Accountancy Europe s-au reunit în şedinţă marţi, 27 iunie a.c., la Bruxelles. Reprezentantul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în această grupă, Radu Ciobanu, a participat la reuniunea amintită. Agenda şedinţei a inclus informări cu privire la contribuţiile Accountancy Europe la consultările Comisiei Europene, discuţii pe marginea documentelor de discuţii referitoare la IFRS 9 (...)

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Seminar pe teme de fiscalitate, la Dolj

Seminar pe teme de fiscalitate, la Dolj

Un seminar dedicat noutăţilor legislative din domeniul fiscal a avut loc marţi, 27 iunie a.c., la Dolj. Experţi contabili, contabili autorizaţi şi stagiari ai Filialei CECCAR Dolj au participat la întrunirea organizată de filială, precum şi reprezentanţi ai Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice (DGRFP) Craiova. 

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

CECCAR Bacău: Noutăți fiscale la zi

CECCAR Bacău: Noutăţi fiscale la zi

Filiala Bacău a organizat luni, 26 iunie a.c., masa rotundă cu tema Noutăţi fiscale la zi, prilej cu care au fost dezbătute noile prevederi legale din domeniile financiar-contabil şi fiscal şi modul de aplicare a acestora în activitatea desfăşurată de experţii contabili şi contabilii autorizaţi.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

CECCAR Dâmbovița: Aspecte practice privind expertiza contabilă judiciară în cazuri penale. Cazuistica fenomenului de spălare a banilor

CECCAR Dâmboviţa: Aspecte practice privind expertiza contabilă judiciară în cazuri penale. Cazuistica fenomenului de spălare a banilor

La 20 iunie a.c., la sediul filialei Dâmboviţa a avut loc seminarul cu tema Aspecte practice privind expertiza contabilă judiciară în cazuri penale. Cazuistica fenomenului de spălare a banilor. Agenda sesiunii a cuprins aspecte privind expertiza contabilă judiciară în cazuri penale, rolul, importanţa şi contribuţia acesteia în soluţionarea cauzelor, analize privind activitatea de expertiză contabilă, precum şi prezentarea cazuisticii privind fenomenul de spălare a banilor.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

CECCAR Dolj: Proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru întreprinderi mici și mijlocii

CECCAR Dolj: Proiecte cu finanţare nerambursabilă pentru întreprinderi mici şi mijlocii

Filiala Dolj a CECCAR a găzduit luni, 26 iunie a.c., seminarul cu tema Proiecte cu finanţare nerambursabilă pentru întreprinderi mici şi mijlocii. Acţiunea organizată de filială s-a adresat membrilor filialei şi reprezentanţilor mediului de afaceri local, aducând în atenţia participanţilor oportunităţile de finanţare din fonduri nerambursabile. 

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

CECCAR Galați: Eveniment dedicat Zilei Iei

CECCAR Galaţi: Eveniment dedicat Zilei Iei

La sediul Filialei Galaţi a CECCAR a avut loc marţi, 20 iunie a.c., o acţiune dedicată Zilei Iei. Participanţii au putut admira fotografii cu tema Ia românească, ieri şi astăzi. Simboluri şi frumuseţe, precum şi produse tradiţionale – obiecte decorative, veselă din lut şi ceramică, fus etc. – expuse într-un colţ dedicat identităţii româneşti.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

CECCAR Ialomița: Actualități ale legislației fiscale

CECCAR Ialomiţa: Actualităţi ale legislaţiei fiscale

Filiala Ialomiţa a organizat, la 22 iunie a.c., seminarul cu tema Actualităţi ale legislaţiei fiscale. Raluca Bratcovchi şi Gheorghe Dorobăţ, şefii unor servicii din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa, au dezbătut, împreună cu membrii, modificări recente ale Codului fiscal şi ale normelor de aplicare a legislaţiei în domeniile fiscal şi financiar-contabil (...)

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Direct de la sursă

Accountancy Europe: Propunerea Comisiei Europene privind intermediarii din domeniul fiscal – un pas înainte pentru creșterea transparenței fiscale

Accountancy Europe: Propunerea Comisiei Europene privind intermediarii din domeniul fiscal – un pas înainte pentru creşterea transparenţei fiscale

Accountancy Europe a declarat, într-un comunicat de presă emis la 22 iunie a.c., că propunerea de directivă a Comisiei Europene cu privire la intermediarii din domeniul fiscal (despre care am relatat în numărul de faţă al revistei) poate ajuta la creşterea transparenţei fiscale, dar că proiectul poate fi îmbunătăţit. 

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Îmbunătățirea gestionării și performanței sectorului public: contabilitatea de angajamente

Îmbunătăţirea gestionării şi performanţei sectorului public: contabilitatea de angajamente

Într-un articol recent publicat în International Accounting Bulletin, Svetlana Klimenko, specialist al Băncii Mondiale în management financiar, şi Daniel Nogueira-Budny, specialist în guvernanţă şi reforma sectorului public în cadrul aceleiaşi instituţii, analizează situaţia actuală a gestionării sectorului public la nivel mondial şi vin cu câteva recomandări pentru îmbunătăţirea performanţei şi eficienţei acestui sector.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Gestionarea practicilor: cabinetele de contabilitate de mici dimensiuni dețin un avantaj în fidelizarea angajaților

Gestionarea practicilor: cabinetele de contabilitate de mici dimensiuni deţin un avantaj în fidelizarea angajaţilor

În cel mai recent buletin global de informaţii, resurse şi ştiri de pe Reţeaua globală de cunoştinţe a IFAC se vorbeşte despre păstrarea celor mai valoroase talente în practicile contabile şi despre ceea ce face profesia contabilă mai atractivă pentru noile generaţii, aşa-numiţii Milenari. Caracteristicile generaţiei Milenare – cunoscută şi sub numele de Generaţia Y – identificate de experţii în recrutare sunt următoarele (...)

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

ANAF: Poprirea electronică a devenit funcțională

ANAF: Poprirea electronică a devenit funcţională

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că poprirea electronică – sistemul de comunicare a actelor de executare către instituţiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă – este funcţională din data de 23 iunie a.c. „Prin intermediul acestui sistem este asigurată o comunicare rapidă şi eficientă a actelor de executare şi sunt înlăturate deficienţele legate de întârzierea ridicării măsurii popririi conturilor bancare în cazul stingerii obligaţiilor fiscale, astfel încât activitatea contribuabililor să fie cât mai puţin afectată”, precizează ANAF, într-un comunicat.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale a fost revizuită

Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale a fost revizuită

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) informează că Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale a fost revizuită pentru perioada 2017-2019 pentru a fi în concordanţă cu indicatorii bugetari prevăzuţi în Strategia fiscal-bugetară pe termen mediu şi completează documentul strategic anterior.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Aplicație mobilă dedicată programului Erasmus+, lansată cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la crearea programului

Aplicaţie mobilă dedicată programului Erasmus+, lansată cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la crearea programului

Comisia Europeană (CE) a lansat recent o aplicaţie mobilă dedicată programului Erasmus+, în contextul împlinirii a 30 de ani de la crearea acestuia, interval în care numărul beneficiarilor a depăşit 9 milioane. „Concepută pentru studenţi, cursanţii din învăţământul profesional şi participanţii la schimburile pentru tineri, aplicaţia va facilita experienţa Erasmus+ pentru toţi participanţii”, precizează reprezentanţii CE, într-un comunicat.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

MEN: Procedurile privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul preuniversitar și superior de stat din România în anul de învățământ 2017-2018

MEN: Procedurile privind şcolarizarea românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar şi superior de stat din România în anul de învăţământ 2017-2018

Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni au aprobat, prin ordin comun, metodologiile ce reglementează procedurile de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar şi superior de stat din România în anul de învăţământ 2017-2018.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

10 octombrie, votată Ziua națională a produselor agroalimentare românești

10 octombrie, votată Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind instituirea zilei de 10 octombrie drept Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti, informează News.ro. Potrivit unui amendament adoptat în Comisia de agricultură, prin produs agroalimentar românesc se înţelege produsul obţinut pe teritoriul naţional din materii prime de bază provenite în proporţie de 100% din fermele din România şi are inscripţionat pe etichetă drapelul României.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

În urma unei recente actualizări realizate de ANCPI, suprafața României a crescut cu 6 kilometri pătrați

În urma unei recente actualizări realizate de ANCPI, suprafaţa României a crescut cu 6 kilometri pătraţi

Suprafaţa României a crescut cu 6 kilometri pătraţi (km2), până la 238.397 km2, în urma unei actualizări realizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), arată un raport al Institutului Naţional de Statistică (INS), citat de News.ro. „Suprafaţa totalã a teritoriului este de 238.397 km2“.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Curier legislativ

MFP: Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017

MFP: Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a elaborat modul de întocmire şi depunere a raportărilor contabile la 30 iunie 2017 de către operatorii economici. Ordinul nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile (publicat în Monitorul Oficial nr. 463/21.06.2017) prevede, printre altele, entităţile care au obligaţia întocmirii şi depunerii raportărilor contabile semestriale la unităţile teritoriale ale MFP (...)

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Completări privind erorile ce pot fi corectate în situațiile financiare anuale depuse la MFP

Completări privind erorile ce pot fi corectate în situaţiile financiare anuale depuse la MFP

Operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial vor putea corecta şi erorile referitoare la codul unic de înregistrare al entităţii raportoare în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MFP), potrivit unui act normativ emis recent de instituţia menţionată.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

ANAF: Formularul 255, modificat

ANAF: Formularul 255, modificat

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a actualizat, printr-un act normativ recent, conţinutul unui act administrativ fiscal emis de organele fiscale în derularea procedurilor pentru administrarea impozitului pe venit. Ordinul nr. 1.718/2017 a apărut în Monitorul Oficial nr. 477/23.06.2017 şi aduce modificări şi completări Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice. 

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Act normativ de modificare și completare a Codului fiscal, adoptat de Camera Deputaților

Act normativ de modificare şi completare a Codului fiscal, adoptat de Camera Deputaţilor

Camera Deputaţilor a adoptat marţi, 20 iunie a.c., proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Setul de măsuri astfel introduse vizează susţinerea mediului de afaceri, prin încurajarea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor, precum şi prin stimularea activităţii de inovare, cercetare şi dezvoltare.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

În proiect, noi norme în materie de transparență aplicabile intermediarilor din domeniul planificării fiscale

În proiect, noi norme în materie de transparenţă aplicabile intermediarilor din domeniul planificării fiscale

Comisia Europeană (CE) a propus noi reguli stricte în materie de transparenţă aplicabile intermediarilor – consultanţii fiscali, contabilii, băncile şi avocaţii – care concep şi promovează sisteme de planificare fiscală pentru clienţii lor. Recentele scurgeri de informaţii în mass-media, precum Panama Papers, au scos la lumină modul în care anumiţi intermediari acordă în mod activ asistenţă companiilor şi persoanelor fizice pentru a se sustrage de la plata impozitelor, de regulă prin intermediul unor sisteme transfrontaliere complexe.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Noi prevederi privind scutirea de impozit pe veniturile programatorilor, în vigoare de la 1 iulie

Noi prevederi privind scutirea de impozit pe veniturile programatorilor, în vigoare de la 1 iulie

De la 1 iulie a.c., angajaţii operatorilor economici al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor prevăzută de Codul fiscal dacă veniturile anuale realizate de angajator în anul fiscal precedent au o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Conectarea la era digitală

Dronele, utilizate în procesul de auditare

Dronele, utilizate în procesul de auditare

Ernst & Young a lansat un proiect-pilot aplicabil la nivel global care vizează extinderea utilizării dronelor în cadrul proceselor de inventariere, ca parte a propriilor capabilităţi de auditare digitală. Pentru a îmbunătăţi calitatea auditării, acest proiect-pilot extins va folosi o nouă tehnologie pentru creşterea acurateţei şi a frecvenţei colectării de date în procesul de inventariere.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Studiu: 93% dintre utilizatorii de dispozitive mobile preferă autentificarea biometrică pentru servicii financiare

Studiu: 93% dintre utilizatorii de dispozitive mobile preferă autentificarea biometrică pentru servicii financiare

Marea majoritate a consumatorilor (93%) preferă autentificarea biometrică în locul celei printr-o parolă atunci când accesează servicii financiare de pe dispozitive mobile, relevă un studiu realizat de Departamentul de Ştiinţe Informatice al Universităţii din Oxford şi Mastercard. Potrivit autorilor cercetării, faptul nu constituie o surpriză, în contextul în care folosirea securităţii biometrice (printre care amprenta digitală sau scanarea irisului) reprezintă o metodă mult mai sigură, care elimină dezavantajul de a memora o parolă.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Lumea digitală... în cifre. Eurostat a lansat publicația Economia și societatea digitale în UE

Lumea digitală... în cifre. Eurostat a lansat publicaţia Economia şi societatea digitale în UE

Biroul de statistică al Uniunii Europene, Eurostat, a lansat recent publicaţia online Economia şi societatea digitale în UE, având ca scop o mai bună înţelegere a provocărilor cu care se confruntă societatea digitală, prin intermediul datelor statistice. „Navigarea pe internet, conversaţiile de tip chat şi cumpărăturile online sunt printre activităţile cotidiene ce se bazează pe utilizarea unor tehnologii informaţionale, cum ar fi calculatoarele de birou, computerele personale sau telefoanele inteligente.”

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Prim-plan decizional

Proiectul de act normativ privind modificarea OG nr. 65/1994 a fost adoptat

Proiectul de act normativ privind modificarea OG nr. 65/1994 a fost adoptat

Marţi, 20 iunie a.c., în plenul Camerei Deputaţilor s-a adoptat proiectul de lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, proiect de act normativ care modifică şi OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi din România.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Document

Programul de convergență 2017-2020 (V)

Programul de convergenţă 2017-2020 (V)

Continuăm prezentarea unor subcapitole din Programul de convergenţă 2017-2020, aprobat, prin Memorandum, de Executiv. Documentul confirmă menţinerea angajamentului autorităţilor române de aderare la Zona Euro. Ministerul Energiei continuă implementarea procesului de pregătire pentru privatizarea Complexului Energetic Oltenia (un producător integrat de energie electrică pe bază de lignit, care a luat fiinţă prin fuziunea celor trei complexe energetice de la Craiova, Rovinari şi Turceni cu Societatea Naţională a Lignitului Oltenia) şi a Hidroelectrica (producătorul principal de energie electrică şi principalul furnizor de servicii de sistem din România), precum şi a procesului de restructurare şi eficientizare a activităţii companiilor în care statul deţine participaţii.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Analize și sinteze

Sondajul anual realizat de grupul BEI privind investițiile

Sondajul anual realizat de grupul BEI privind investiţiile

Banca Naţională a României şi Banca Europeană de Investiţii au organizat recent, în parteneriat, conferinţa cu tema Investiţii şi finanţarea investiţiilor în România. Înţelegerea constrângerilor aferente investiţiilor este esenţială pentru ca România să îşi continue calea către convergenţa economică.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Studiu Mastercard: 86% dintre români vor să susțină lupta împotriva economiei gri

Studiu Mastercard: 86% dintre români vor să susţină lupta împotriva economiei gri

92% dintre români cred că autorităţile publice sunt cele care trebuie să conducă eforturile de a combate economia subterană, iar 86% sunt gata să sprijine acţiunile acestora în combaterea economiei gri, potrivit unui studiu pe tema conştientizării existenţei economiei subterane şi a atitudinilor faţă de aceasta, realizat de Ipsos la solicitarea Mastercard în 10 ţări din Europa de Est, printre care şi România.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Comentariul ediției

Bani sunt, creditarea este (încă) anemică

Bani sunt, creditarea este (încă) anemică

Teodor Brateş

Toate datele statistice disponibile în acest moment anticipează că, în primul semestru al anului în curs, investiţiile înregistrează unul dintre cele mai modeste ritmuri de creştere din întreaga perioadă post-criză. Am mai avut prilejul să tratăm acest subiect, a cărui importanţă nu este negată de nimeni. De ce, totuşi, revirimentul atât de necesar se lasă aşteptat de mult timp?

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Eveniment

Lunga vară fierbinte din învățământ

Lunga vară fierbinte din învăţământ

Alexandra Rizea

Începând cu a doua decadă a lunii iulie a.c., zeci de mii de tineri îşi asumă decizia de a candida pentru admiterea în învăţământul superior, ca un act de maturitate în „construirea” propriei cariere, de fapt a unui drum în viaţă. Caracterul de masă al concursului de admitere la facultatea aleasă nu exclude, ci include tot ceea ce se defineşte prin individualitate.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Cariere. Drumul spre performanță

„Pulsul” profesiei se simte cel mai bine când te bucuri de încrederea colegilor și a clienților

„Pulsul” profesiei se simte cel mai bine când te bucuri de încrederea colegilor şi a clienţilor

Interviu cu ec. Ioana-Veronica Prune Jula, preşedinte al Comisiei de disciplină a Filialei CECCAR Sălaj: „În primul rând, consider că trebuie să subliniez importanţa opţiunii mele pentru profesia contabilă, confirmată de absolvirea Facultăţii de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca – secţia Tranzacţii Internaţionale, în anul 2004. Pasul decisiv a fost făcut cu un an înainte, în 2003, în momentul în care a luat fiinţă societatea de contabilitate şi expertiză pe care o conduc şi o administrez şi în prezent.”

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Expertiza și auditul afacerilor

Tratamentul operațiunilor de sponsorizare și mecenat

Tratamentul operaţiunilor de sponsorizare şi mecenat

Nicu Popa

Pe parcursul desfăşurării activităţii, o entitate economică poate fi în situaţia de a primi sau de a oferi sponsorizări. De asemenea, nu puţine sunt cazurile în care o persoană fizică primeşte astfel de beneficii materiale sau băneşti din partea unor persoane fizice sau juridice. Dar ce înseamnă de fapt aceste sponsorizări? Sub ce formă pot fi ele oferite, respectiv primite?

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Mecanismul de gestionare financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Mecanismul de gestionare financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Claudia Florea, Cornelia Mariana Oprea

Pentru perioada de programare 2014-2020, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor şi al capacităţii de absorbţie, s-a adoptat cadrul legislativ naţional ce reglementează gestionarea financiară a proiectelor finanţate din fonduri europene, care face obiectul acestui articol. Vom prezenta modul în care este asigurat fluxul fondurilor europene, modalităţile de prefinanţare, mecanismul decontării fondurilor nerambursabile, contabilitatea proiectelor finanţate din fonduri europene, precum şi neregulile care pot duce la rezilierea contractelor de finanţare.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Parteneriatul public-privat în România și în Uniunea Europeană

Parteneriatul public-privat în România şi în Uniunea Europeană

Cristian Marinescu

În activitatea economică întâlnim situaţii în care părţile din cadrul unei asocieri sunt atât societăţi private, cât şi instituţii publice. În acest caz, asocierea dintre cele două categorii de persoane poate îmbrăca forma unei asocieri în participaţie sau a unui parteneriat public-privat. Spre deosebire de asocierea în participaţie (sau, aşa cum apare în literatura de specialitate internaţională, joint venture), care este un concept mai vechi, amplu dezbătut în lucrări din domeniu şi cu o largă aplicabilitate în practica europeană, parteneriatul public-privat (prescurtat PPP) este o noţiune relativ nouă, în prezent fiind din ce în ce mai des întâlnită în spaţiul public, atât în presa economică, cât şi în publicaţiile economice, financiare şi juridice, dar şi în legislaţia multor ţări.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

România implementează Inițiativa pentru IMM: 540 de milioane de euro, disponibile pentru circa 3.700 de întreprinderi mici și mijlocii

România implementează Iniţiativa pentru IMM: 540 de milioane de euro, disponibile pentru circa 3.700 de întreprinderi mici şi mijlocii

Cinci bănci au semnat acorduri de garantare pentru implementarea Iniţiativei pentru IMM în România, prin care se oferă finanţări noi pentru întreprinderi din toate regiunile ţării. Iniţiativa pentru IMM este o colaborare între Grupul BEI (Banca Europeană de Investiţii şi Fondul European de Investiţii), Guvernul României şi Comisia Europeană.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Ghidul privind conformarea cu regulile de concurență, în consultare publică

Ghidul privind conformarea cu regulile de concurenţă, în consultare publică

Consiliul Concurenţei a lansat în consultare publică Ghidul privind conformarea cu regulile de concurenţă cu scopul de a explica modalitatea în care companiile pot realiza şi implementa un program de conformare cu regulile de concurenţă. „Un program de conformare este un set de reguli, aprobate de conducerea unei companii, pe care angajaţii unei companii (nu doar persoane cu funcţii de conducere) şi orice alte persoane însărcinate cu reprezentarea intereselor acestora trebuie să le respecte pentru a nu încălca legislaţia în domeniul concurenţei”, se precizează într-un comunicat al instituţiei.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Mentorat în antreprenoriat pentru beneficiarii programului Start-up Nation

Mentorat în antreprenoriat pentru beneficiarii programului Start-up Nation

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a anunţat înfiinţarea Registrului Naţional al Mentorilor Antreprenori, o bază de date publică online alcătuită din antreprenori de succes care vor să împărtăşească, pe bază de voluntariat, din experienţa acumulată celor aflaţi la început de drum în business.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Piața de capital

APPLY BVB, prima aplicație online pentru investitori a unei companii listate

APPLY BVB, prima aplicaţie online pentru investitori a unei companii listate

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a anunţat lansarea APPLY BVB, aplicaţie online gratuită pentru cei interesaţi de activitatea BVB. Aplicaţia este un instrument ce aduce o nouă calitate a relaţiei cu investitorii. Aceasta oferă acces imediat la cele mai recente rezultate financiare ale BVB, preţurile acţiunilor, noutăţi pentru investitori, rapoartele analiştilor şi comunicatele de presă ale BVB.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Breviar statistic

Eurostat: Creștere spectaculoasă a costurilor asociate muncii în România

Eurostat: Creştere spectaculoasă a costurilor asociate muncii în România

Costul unei ore de muncă pe ansamblul economiei a crescut, în România, cu 17,2% în primul trimestru al anului 2017, aceasta fiind de departe cea mai mare creştere înregistrată la nivel UE28, în intervalul analizat. România este urmată în top de Ungaria, unde costul unei ore de muncă a crescut cu 11,7%, şi de Bulgaria, cu 10,1%, în timp ce media este de doar 1,7%, la nivelul UE, şi de 1,5%, în zona euro, se arată într-un comunicat al biroului european de statistică Eurostat.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Populația școlară – 3,597 milioane de elevi și studenți în anul școlar/universitar 2016-2017

Populaţia şcolară – 3,597 milioane de elevi şi studenţi în anul şcolar/universitar 2016-2017

Populaţia şcolară din sistemul naţional de educaţie a fost în anul şcolar/universitar 2016-2017 de 3,597 milioane de elevi şi studenţi, în scădere cu 45.300 comparativ cu anul şcolar/universitar precedent, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Învăţământul profesional a fost singurul nivel educaţional în care populaţia şcolară a crescut (cu peste o cincime) în intervalul analizat.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Pensia medie lunară, 1.016 lei în primul trimestru

Pensia medie lunară, 1.016 lei în primul trimestru

În primul trimestru al acestui an, numărul mediu de pensionari a fost de 5,234 milioane de persoane, în scădere cu 11.000 faţă de trimestrul precedent, relevă datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Pensia medie lunară a fost de 1.016 lei, mai mare cu 6,1% faţă de trimestrul precedent, iar pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 981 lei.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

ONRC: Peste 63.370 de firme înființate în primele cinci luni din 2017

ONRC: Peste 63.370 de firme înfiinţate în primele cinci luni din 2017

În România s-au înfiinţat, în primele cinci luni din acest an, 63.374 de companii, în creştere cu 23,03% faţă de aceeaşi perioadă din 2016, relevă statisticile publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), citate de News.ro. În perioada ianuarie-mai 2016, în ţara noastră au fost înregistrate 51.510 firme noi.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Lumea în care trăim

Progrese omogene necesare în domeniul inovării, la nivel european

Progrese omogene necesare în domeniul inovării, la nivel european

Performanţele în materie de inovare din UE au continuat să crească, în 2016, în condiţiile unor progrese relativ inegale pe continent, este una dintre principalele constatări ale celui mai recent Tablou de bord privind inovarea, publicat recent de Comisia Europeană. Pe ansamblu, performanţele s-au îmbunătăţit în 15 ţări, Suedia rămânând lider în materie de inovare, iar Lituania, Malta, Olanda, Austria şi Marea Britanie fiind inovatorii cu cea mai rapidă creştere.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Raport ONU: Populația lumii va crește la 9,8 miliarde de oameni în 2050

Raport ONU: Populaţia lumii va creşte la 9,8 miliarde de oameni în 2050

Populaţia lumii, în prezent de 7,6 miliarde de persoane, urmează să crească şi să ajungă la 9,8 miliarde de oameni în 2050 şi la 11,2 miliarde în 2100, preconizează ONU într-un raport, relatează The Associated Press, citată de News.ro. Potrivit documentului – întocmit de Divizia pentru Populaţie din cadrul Departamentului pentru Afaceri Economice şi Sociale –, populaţia lumii creşte anual cu o medie de 83 de milioane de oameni.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Roza vânturilor

Emisiune numismatică: 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană

Emisiune numismatică: 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană

Banca Naţională a României (BNR) a lansat în circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi o monedă din alamă pentru colecţionare şi, totodată, pune în circulaţie o monedă din alamă, cu caracter comemorativ, având ca temă 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Vinul de Cotnari, propus de UE să devină produs cu indicație geografică protejată în China

Vinul de Cotnari, propus de UE să devină produs cu indicaţie geografică protejată în China

Vinul de Cotnari este inclus în cele 200 de indicaţii geografice din Europa şi din China – 100 de fiecare parte –, avute în vedere pentru protecţie în temeiul unui acord bilateral care urmează să fie încheiat în acest an. Publicarea oficială a celor două liste a fost agreată de UE şi China la începutul lunii iunie, deschizându-se astfel procesul de protejare a produselor incluse împotriva imitaţiilor şi a fraudelor.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Publicații de specialitate

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2015 reprezintă singura ediţie oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2015. Ediţia amintită, publicată în două volume, este disponibilă la filialele CECCAR: Partea A (Cadrul general conceptual şi dispoziţii) cuprinde textul consolidat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), al Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi al Interpretărilor SIC şi IFRIC; Partea B cuprinde documentele care însoţesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii şi opinii contrare.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Semnal editorial

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat

CECCAR vine în întâmpinarea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, ediţia a VI-a, revizuită.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

Normele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediţia 2016, traduse şi republicate de CECCAR

În calitatea sa de organism care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR se implică permanent în dezvoltarea profesională a membrilor săi, menţinând în acelaşi timp un parteneriat strâns şi constructiv cu toate părţile interesate, în special cu normalizatorul român şi cu ...

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a IV-a, revizuită și adăugită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită

În vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale şi pregătirea tehnică şi deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini. Prin acest examen naţional, CECCAR asigură accesul pe piaţa serviciilor contabile şi conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialişti care posedă un înalt nivel de competenţă profesională şi conduită etică.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.