Cariere. Drumul spre performanţă

„Conlucrarea cu clienții ne ajută să creăm un volum cât mai mare de plusvaloare în activitatea economico-socială din județ”

„Conlucrarea cu clienții ne ajută să creăm un volum cât mai mare de plusvaloare în activitatea economico-socială din județ”

Cariere. Drumul spre performanță

Alexandra Rizea

Interviu cu Bogozi Levente Istvan, expert contabil, fost președinte al Filialei CECCAR Covasna: „De la început trebuie să precizez că, după terminarea liceului, nu am avut în plan alegerea acestei profesii. Mă bucuram de ceea ce îmi oferea libertatea, independența și, ca om tânăr, eram cam… visător. Totuși, soarta a fost cea care a decis, mai întâi prin oferirea unui loc de muncă în calitate de contabil la RAADP Sf. Gheorghe.”

Nr. 41, 23-29 oct. 2018


„Gândirea integrată se află la baza serviciilor integrate de calitate”

„Gândirea integrată se află la baza serviciilor integrate de calitate”

Cariere. Drumul spre performanță

Alexandra Rizea

Interviu cu Eugenia Ciontu, expert contabil, membru titular al Consiliului Filialei CECCAR Ialomița: „Opțiunea pentru profesia contabilă, în cazul meu, a apărut mai târziu, când eram deja managerul unei societăți comerciale. Primii ani de pregătire universitară au vizat sfera tehnicii, eu fiind absolventă a Univesității Politehnica din București. Am lucrat o perioadă într-un domeniu de vârf al industriei, cel al contrucțiilor aeronautice.”

Nr. 40, 16-22 oct. 2018


„Pregătim viitorul orientându-ne spre ceea ce se prefigurează a fi ziua de mâine”

„Pregătim viitorul orientându-ne spre ceea ce se prefigurează a fi ziua de mâine”

Cariere. Drumul spre performanță

Alexandra Rizea

Interviu cu Anișoara Năsturescu, contabil autorizat, membru supleant în Consiliul Filialei CECCAR Giurgiu: „Am terminat liceul în anul 1981, însă atunci nu aveam o opțiune pentru viitoarea profesie. Dacă ar fi să mă refer la înclinații, mai degrabă mă simțeam atrasă spre disciplinele umaniste și mai puțin de cele ale științelor exacte. Dar viața m-a pus în fața unei situații în care se impunea să aleg.”

Nr. 38-39, 2-15 oct. 2018


„Dorința de perfecționare este direct proporțională cu pasiunea pentru ceea ce faci”

„Dorința de perfecționare este direct proporțională cu pasiunea pentru ceea ce faci”

Cariere. Drumul spre performanță

Alexandra Rizea

Interviu cu Alina Trifan, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Neamț: „Drumul meu profesional a început odată cu angajarea la o firmă de contabilitate. Urmasem cursurile Colegiului de Informatică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar cunoștințele pe care le-am dobândit au relevat, tot mai pregnant, apetența mea față de cifre, față de rigoare, față de gândirea și acțiunea logică, toate acestea regăsindu-se în caracteristicile esențiale ale contabilității.”

Nr. 37, 25 sept. - 1 oct. 2018


„Valențele profesiei se dezvăluie în timp, în practică”

„Valențele profesiei se dezvăluie în timp, în practică”

Cariere. Drumul spre performanță

Alexandra Rizea

Interviu cu Valentina Veronica Mitran-Piticu, expert contabil, președintele Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul Filialei CECCAR Teleorman: „În copilărie, undeva pe la 12 ani, mi-am dorit să mă fac medic. Așa se explică de ce am absolvit un liceu cu profilul biologie-chimie. Însă, viața avea să-mi rezerve un alt parcurs profesional. Din cauza problemelor financiare, am fost nevoită să mă angajez și să mă îndrept spre o facultate cu frecvență redusă.”

Nr. 36, 18-24 sept. 2018


„Cea mai mare responsabilitate este aceea de a fi OM, ceea ce implică un grad ridicat de conștiență, adică de ancorare în realitate, dar și de conștiință profesională și civică”

„Cea mai mare responsabilitate este aceea de a fi OM, ceea ce implică un grad ridicat de conștiență, adică de ancorare în realitate, dar și de conștiință profesională și civică”

Cariere. Drumul spre performanță

Alexandra Rizea

Interviu cu prof. univ. dr. Elena Ruse, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Constanța: „Dacă ar fi să exprim, în câteva  cuvinte, ceea ce include experiența proprie, în calitate de expert contabil, cel mai potrivit este să spun: Muncă, Dăruire, Devotament. Experiența, în general, înseamnă trăire, și de aceea sunt mai greu de explicat opțiunile mele profesionale de-a lungul anilor.”

Nr. 35, 11-17 sept. 2018


„Experiența profesională acumulată de fiecare dintre noi se constituie și într-un bun comun”

„Experiența profesională acumulată de fiecare dintre noi se constituie și într-un bun comun”

Cariere. Drumul spre performanță

Alexandra Rizea

Interviu cu Vergilia Alexe, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Călărași: „Încă din primii ani de școală am știut că viața mea va fi legată de cifre, de matematică, de exprimarea exactă. Îmi place ca totul să fie clar, limpede, corect formulat! Mi-a plăcut matematica, dar, în egală măsură, am optat pentru stilul clar, concis, astfel încât să nu las loc pentru confuzii, pentru interpretări contradictorii.”

Nr. 34, 4-10 sept. 2018


„Succesul în profesie depinde de comportamentul fiecăruia dintre noi, de la empatie la deontologie”

„Succesul în profesie depinde de comportamentul fiecăruia dintre noi, de la empatie la deontologie”

Cariere. Drumul spre performanță

Alexandra Rizea

Interviu cu Mariana Mănucu, expert contabil, membru în Consiliul Filialei CECCAR Giurgiu: „Opțiunea pentru profesia contabilă a fost rezultanta anilor de pregătire preuniversitară, în contextul în care contactul cu realitățile mi-a confirmat și reconfirmat faptul că această profesie a fost și este nu numai parte integrantă, organică a lumii afacerilor, ci și vizionară, premergătoare în ceea ce privește promovarea de metodologii, de diagnoze fără de care nicio decizie antreprenorială nu are un fundament solid, fezabil.”

Nr. 32-33, 21 aug. - 3 sept. 2018


„Fără răspunsul adecvat la cerințele erei digitale, nu sunt posibile nici performanțele și nici autodepășirea”

„Fără răspunsul adecvat la cerințele erei digitale, nu sunt posibile nici performanțele și nici autodepășirea”

Cariere. Drumul spre performanță

Alexandra Rizea

Interviu cu Florina Ioan, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Buzău: „Am absolvit Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Finanțe-Contabilitate în anul 1988. Am primit repartiție la o societate comercială din Buzău, în calitate de economist rezident. În anul 1990, în urma unui  examen, am devenit inspector de specialitate la Direcția Generală a Finanțelor Publice Buzău, în prezent aflată în structura Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”

Nr. 30-31, 7-20 august 2018


„Consider că trebuie să promovăm larg noile tehnologii, însă fără să subapreciem rolul decisiv al factorului uman”

„Consider că trebuie să promovăm larg noile tehnologii, însă fără să subapreciem rolul decisiv al factorului uman”

Cariere. Drumul spre performanță

Alexandra Rizea

Interviu cu Oana Pastramă, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Dâmbovița: „Profesia contabilă a fost, în cazul meu, singura care m-a atras încă înainte de a termina ciclul gimnazial. Deși pare un paradox, cu toate că n-am manifestat niciodată o pasiune pentru matematică, contabilitatea a fost și este o provocare pentru mine, reprezentând sfera de activitate în care rigoarea, exactitatea, inclusiv prin cuantificare, se află în centrul profesiei, fiind definitorii atunci când dorești să te autodepășești. ”

Nr. 28-29, 24 iulie - 6 august 2018


Interviu cu Olivia Postole, expert contabil, membru al Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul Filialei CECCAR Ialomița

Interviu cu Olivia Postole, expert contabil, membru al Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul Filialei CECCAR Ialomița

Cariere. Drumul spre performanță

Alexandra Rizea

Interviu cu Olivia Postole, expert contabil, membru al Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul Filialei CECCAR Ialomița Alexandra Rizea: La fel ca în cazul colegilor care au acordat, până acum, interviuri pentru publicația noastră, vă rugăm să vă referiți, înainte de toate, la parcursul ...

Nr. 26-27, 10-23 iulie 2018


„Valoarea pregătirii teoretice este potențată numai de practica efectivă”

„Valoarea pregătirii teoretice este potențată numai de practica efectivă”

Cariere. Drumul spre performanță

Alexandra Rizea

Interviu cu Cristina Florina Țicoi, expert contabil, membru al Consiliului Filialei CECCAR Constanța: „Fiind elevă la profilul de Informatică al Liceului „Ovidius” din Constanța, economia a fost pentru mine, inițial, o materie marginală, dar pentru care am manifestat progresiv interes. În timpul pregătirii pentru admiterea la facultate, am avut ocazia să apreciez și să integrez conceptele economice fundamentale cu ajutorul unui profesor drag, Victor Mihalașcu, pe care l-am reîntâlnit, cu același entuziasm, de curând, la o festivitate de absolvire.”

Nr. 24-25, 26 iunie - 9 iulie 2018


„Profesia de expert contabil este diametral opusă plafonării, rutinei, fiind fundamental inovativă”

„Profesia de expert contabil este diametral opusă plafonării, rutinei, fiind fundamental inovativă”

Cariere. Drumul spre performanță

Alexandra Rizea

Interviu cu Mihaela Bărbulescu, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Teleorman: „Parcursul meu profesional nu a fost unul obișnuit. Nu am terminat un liceu cu profil economic și nici o facultate de contabilitate. Mai mult chiar, profesia de contabil nici nu intra în calculele mele când am început serios să mă gândesc, prin ultimii ani de liceu, ce vreau sa fac în viață.”

Nr. 23, 19-25 iunie 2018


„Succesul ni-l clădim în fiecare zi, prin muncă, prin studiul continuu, prin experiența pe care o acumulăm”

„Succesul ni-l clădim în fiecare zi, prin muncă, prin studiul continuu, prin experiența pe care o acumulăm”

Cariere. Drumul spre performanță

Alexandra Rizea

Interviu cu Magdalena Violeta Iftode, expert contabil judiciar, membru titular al Consiliului Filialei CECCAR Neamț: „De multe ori, viața ne rezervă surprize, oportunități și provocări care ne determină să identificăm și să optăm pentru soluțiile pe care le considerăm a fi cele mai bune. Așa a fost și în cazul alegerii  profesiei de expert contabil, pe care am îmbrățișat-o atât rațional, cât și în plan afectiv.”

Nr. 22, 12-18 iunie 2018


„Fără aplicarea noilor tehnologii, performanța în profesie este imposibilă”

„Fără aplicarea noilor tehnologii, performanța în profesie este imposibilă”

Cariere. Drumul spre performanță

Alexandra Rizea

Interviu cu expert contabil Doru Mocanu, membru al Filialei CECCAR Vaslui: „În anul 1988 am absolvit cursurile Facultății de Științe Economice, secția Finanțe-Contabilitate, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Am debutat ca economist în anul următor, la o asociație intercooperatistă cu profil viticol, unde – cu ajutorul unor colegi deosebiți – mi-am consolidat cunoștințele dobândite în facultate.”

Nr. 21, 5-11 iunie 2018


„Fără exigență, consecvență și rigoare nu poți obține rezultate notabile”

„Fără exigență, consecvență și rigoare nu poți obține rezultate notabile”

Cariere. Drumul spre performanță

Alexandra Rizea

Interviu cu Daniela Culea, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Călărași: „Primul pas spre opțiunea pentru domeniul contabil l-a constituit înscrierea mea la Liceul Agricol din Călărași, la specialitatea Contabilitate. Atunci aveam vârsta de 14 ani. În timpul cursurilor, am îndrăgit, pur și simplu, acest domeniu de activitate și m-am străduit să-mi însușesc toate cunoștințele necesare exercitării profesiei pentru care am optat.”

Nr. 19-20, 22 mai - 4 iunie 2018Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.