„Fără răspunsul adecvat la cerințele erei digitale, nu sunt posibile nici performanțele și nici autodepășirea”

„Fără răspunsul adecvat la cerințele erei digitale, nu sunt posibile nici performanțele și nici autodepășirea”

Numărul 30-31, 7-20 august 2018  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Florina Ioan, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Buzău

Alexandra Rizea: Drumul pe care dvs. l-ați parcurs pentru a ajunge, în prezent, la exercitarea unor activități importante în sectorul privat al contabilității ne îndreptățește să vă adresăm rugămintea de a prezenta o retrospectivă a evoluției dvs. profesionale.

Florina Ioan: Am absolvit Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Finanțe-Contabilitate în anul 1988. Am primit repartiție la o societate comercială din Buzău, în calitate de economist rezident. În anul 1990, în urma unui  examen, am devenit inspector de specialitate la Direcția Generală a Finanțelor Publice Buzău, în prezent aflată în structura Agenției Naționale de Administrare Fiscală. În anul 2000 – deși consideram postul ocupat în această instituție ca fiind sigur, cu șanse reale de promovare – am simțit că eram pregătită și îmi doream să desfășor o activitate profesională pe cont propriu. Astfel, la începutul anului 2000, mi-am dat demisia și am înființat firma de contabilitate Contexpert SRL, înregistrată la CECCAR Filiala Buzău. De-a lungul anilor, am promovat toate examenele privind profesiile de auditor financiar, consultant fiscal, practician în reorganizare și lichidare, evaluator. Din momentul în care mi-am înființat propria firmă, perspectiva mea profesională în domeniul contabilității și auditului financiar a fost legată numai de mediul privat. Nu am regretat niciodată că am luat o astfel de decizie și m-am străduit să fiu consecventă în aplicarea ei în toate împrejurările.

Din faptele și datele la care v-ați referit rezultă un mod de abordare a carierei în spiritul vremurilor, al schimbărilor care au avut loc inclusiv în sfera mentalităților. Am în vedere considerentele pe care le-ați expus privind sectorul privat, în consonanță cu orientările promovate de CECCAR.

Ați sesizat esența unei teme majore care privește nu numai evoluția mea profesională, ci și a comunității contabile românești, în ansamblu. Pe baza experienței dobândite în decursul anilor, consider că profesia de expert contabil solicită multă dăruire, o angajare intelectuală conștientă. În acest mod, opțiunea se bazează obligatoriu pe vocație, așa cum o percepem fiecare, dar și pe cunoștințele care orientează acțiunile practice. Numai cei care simt o asemenea chemare pot să facă față dificultăților inerente, obiective și subiective în exercitarea profesiei, dar toate eforturile, chiar și sacrificiile de ordin personal, sunt pe deplin răsplătite de rezultate. Drumul profesiei este dificil, dar frumos, deoarece ne aduce mari satisfacții, împliniri pe numeroase planuri, inclusiv în ceea ce privește conștiința că ne-am făcut și ne facem datoria.

În ordinea de idei împărtășite cititorilor nu putem să nu consemnăm și calitatea dvs. de membru în Comisia de disciplină a filialei în anii anteriori. Ce anume considerați că este deosebit de important pentru câștigarea și consolidarea încrederii colegilor, a clienților, a unor segmente ale societății, în comportamentul experților contabili și contabililor autorizați?

Comportamentul determinat de convingeri, de însușirea organică a principiilor și regulilor sintetizate în Codul etic național al profesioniștilor contabili reprezintă, incontestabil, termenul principal de referință în evaluarea activității fiecăruia în segmentele profesionale și sociale pe care le-ați menționat. Aceasta este o orientare fundamentală și în activitatea Filialei CECCAR Buzău. Este vorba – cum mai subliniam – despre  forța convingerilor care se transformă în acțiune printr-un anumit comportament. În exercitarea atribuțiilor care mi-au revenit în calitate de membru al Comisiei de disciplină, am avut drept reper amintitele norme din Codul etic, ceea ce a însemnat să nu pierd din vedere nicio clipă că efectul deciziilor noastre trebuie să fie totdeauna, indiferent de speța examinată, întărirea spiritului de răspundere în parametrii deontologici în care intransigența, principialitatea trebuie să fie marcate de profunda înțelegere a situației fiecărui coleg care, prezumtiv, a comis unele abateri de ordin etic în exercitarea profesiei. Cu alte cuvinte, trebuie să dăm dovadă de discernământ profesional, ceea ce implică și discernământul uman.

Fiind vorba, în esență, despre implicarea civică, vă rugăm să punctați câteva dintre acțiunile filialei din care faceți parte îndreptate spre rezolvarea, în cele mai bune condiții, a cerințelor actuale și de perspectivă ale dezvoltării economico-sociale a județului Buzău.

Fundamentală este, în opinia mea, asigurarea exercitării profesiei pe baza acțiunii comune a membrilor, a comportamentului lor în conformitate cu parametrii la care m-am referit. Pornind de la o radiografie corectă a afacerilor din  județul Buzău, avem o bază solidă de analiză pe o arie mai largă, respectiv entitatea administrativ-teritorială în care activăm. Am în vedere nu numai suma rezultatelor înregistrate la nivel de firmă, ci și faza superioară, care sintetizează stări de fapt la scara întregului județ, bineînțeles, în contextul național dat. În acest fel, analizele inițiate de filială, în colaborare cu alte structuri profesionale și cu instituțiile locale, au o doză optimă de realism, ceea ce permite să se identifice și soluții fezabile în vederea unei dezvoltări mai accelerate a județului nostru, care dispune de un potențial remarcabil pentru obținerea de progrese substanțiale în industrie, agricultură, în construcții și în numeroase alte domenii de activitate. Trebuie să remarc că partenerii noștri în asemenea demersuri apreciază în mod deosebit contribuția filialei la îndeplinirea obiectivelor stabilite. Acest fapt contribuie nemijlocit la creșterea prestigiului filialei, a capacității membrilor ei de a aborda în spirit științific, constructiv, competent și responsabil problemele principale  ale evoluției județului nostru.

Tocmai pentru că ați vorbit despre competență și responsabilitate, vă rugăm să prezentați opinia dvs. în legătură cu modalitățile practice, la nivelul filialei, de îmbunătățire a procesului de pregătire a membrilor, în special prin promovarea conceptului de învățare continuă.

Promovarea acestui concept este esențială în profesia noastră, deoarece sunt multe schimbări legislative și provocări economice care necesită o adaptare din mers a activității fiecăruia dintre noi. Identificând cerințele membrilor, filiala a organizat cursuri de pregătire bine concepute și desfășurate, cu sprijinul unor lectori de înalt profesionalism. Temele aflate în centrul atenției au vizat și vizează domeniile cele mai importante care fac obiectul activității noastre, o atenție deosebită acordându-se desprinderii de concluzii teoretice și practice din experiența entităților care activează în economia reală, conștienți de faptul că generalizarea experienței avansate reprezintă expresia înțelegerii interesului public care nu poate fi slujit decât prin competență și responsabilitate.  

În acest context, ce rol considerați că trebuie să îndeplinească ansamblul activităților filialei sub semnul cerințelor erei digitale?

Era digitală generează continuu provocări majore în toate domeniile. Prin urmare, avem cu toții datoria de a asimila, zi de zi, multitudinea de inovări specifice acesteia, începând, firește, cu asimilarea noilor tehnologii. Filiala a conștientizat necesitatea de a iniția acțiuni care să înmănuncheze eforturile comune ale membrilor de adaptare permanentă la progresele din sfera IT, sprijinind acest efort prin cursuri specifice orientate nu numai spre însușirea de concepte și de tehnici, ci și prin interpretarea corectă a rezultatelor obținute ca premisă a unor decizii eficiente ale clienților noștri. Totodată, a asigurat creșterea ponderii comunicării online în raporturile noastre profesionale. Menționez, în acest sens, între altele, asigurarea transmiterii electronice a Raportului de activitate anual, informarea permanentă a membrilor cu privire la activitățile de interes ale organizației prin e-mail-uri, precum și prin alte mijloace, care constituie și instrumentele noastre de lucru în exercitarea profesiei propriu-zise. În acest mod ne dovedim a fi printre cei mai activi profesioniști care promovează realizările remarcabile specifice erei digitale, constituind în primul rând pentru clienți exemple demne de urmat. Înțelegem, în acest fel, cu toții, că în prezent și, cu atât mai mult în viitor, fără răspunsul adecvat la cerințele erei digitale, nu sunt posibile nici performanțele și nici autodepășirea.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.