A fost aprobată Procedura privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri – RO e-Sigiliu

A fost aprobată Procedura privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri – RO e-Sigiliu

Numărul 1, 10-16 ian. 2024  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2024 a fost publicat Ordinul comun nr. 5/5/2024 al președintelui Autorității Vamale Române și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri – RO e-Sigiliu, precum și a unor formulare. Documentul stabilește modelul următoarelor formulare: Fișa de monitorizare a transportului; Proces-verbal de sigilare/desigilare; Angajamentul de plată.

Procedura se aplică persoanelor juridice/fizice române sau străine care efectuează operațiuni vamale ori de mișcare a produselor de natura celor menționate la art. 4 alin. (1) al actului normativ, respectiv bunurilor cu risc vamal/fiscal aflate sub supravegherea autorității vamale/fiscale: a) plasate în regim de tranzit între două birouri vamale de frontieră care prezintă un risc vamal/fiscal ridicat în ceea ce privește descărcarea frauduloasă; b) plasate în regim vamal de tranzit între un birou vamal de frontieră și un birou vamal din interiorul țării și care prezintă un risc vamal/fiscal ridicat în ceea ce privește descărcarea frauduloasă; c) declarate pentru export, care prezintă risc vamal/fiscal ridicat sau care fac obiectul unor măsuri speciale la export; d) privind mișcarea în interiorul țării a produselor supuse la plata accizei armonizate și nearmonizate, astfel: produsele aflate în regim suspensiv, produsele eliberate pentru consum până la primul beneficiar, precum și produsele la care plata accizei este exceptată sau cu scutire directă; e) aflate în tranzit intracomunitar, care prezintă risc de descărcare/comercializare pe teritoriul național; f) bunuri de natură intracomunitară destinate unui contribuabil din România care prezintă risc fiscal; g) bunuri având ca destinație o livrare intracomunitară care prezintă riscul de a nu părăsi teritoriul național. De asemenea, procedura se aplică transportatorilor rutieri de marfă români sau străini.

Actul normativ stipulează că, în vederea asigurării respectării trasabilității transporturilor rutiere de bunuri cu risc vamal/fiscal, pe teritoriul României se aplică Sistemul național RO e-Sigiliu. Acesta este un sistem bazat pe utilizarea unei aplicații informatice și a unor dispozitive inteligente care asigură autorităților competente accesul la informații privind localizarea mijloacelor de transport pe care sunt montate, în scopul urmăririi deplasării pe cale rutieră a bunurilor cu risc aflate sub supravegherea autorității vamale/fiscale. Sistemul național RO e-Sigiliu implementează o metodă automatizată și rapidă, bazată pe utilizarea unor dispozitive inteligente și a unei aplicații informatice care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea se află în tranzit sau au ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul național.

E-Sigiliul se aplică în baza HG nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, a art. 6 alin. (2) lit. l) din OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității ANAF, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, precum și a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

E-Sigiliul reprezintă un dispozitiv inteligent care înregistrează și transmite informații de stare și poziție către aplicația informatică în vederea urmăririi deplasării pe cale rutieră a bunurilor, utilizat independent sau alături de sigiliile vamale/fiscale aplicate de autoritatea vamală/fiscală pentru sigilarea compartimentului marfă încărcat cu bunuri cu risc, aflate sub supravegherea autorităților vamale/fiscale, care asigură funcția de înregistrare a datelor și de transmitere a informațiilor de stare și poziție către aplicația informatică.

Următoarele informații sunt introduse în aplicația informatică și sunt asociate cu e-Sigiliul aplicat: numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, felul bunurilor – încadrare tarifară, cantitate, valoare, destinație, rută, operatori economici implicați, date de identificare ale șoferului.

Autoritățile competente în aplicarea/scoaterea e-Sigiliului sunt: a) Autoritatea Vamală Română, prin reprezentanții împuterniciți din cadrul birourilor vamale (frontieră/interior), echipele mobile din cadrul Autorității Vamale Române/direcțiilor regionale vamale și al Serviciului de combatere a traficului ilicit cu produse din tutun din cadrul Autorității Vamale Române; b) Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin persoanele împuternicite din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală. Autoritățile menționate inițiază/închid operațiunea de monitorizare a deplasării unor bunuri cu risc pe cale rutieră, aflate sub supravegherea autorității vamale/fiscale.

Sistemul național RO e-Sigiliu va fi utilizat în baza analizei de risc pentru monitorizarea deplasării bunurilor cu risc vamal/fiscal aflate sub supravegherea autorității vamale/fiscale. Analiza de risc pentru utilizarea sistemului RO e-Sigiliu va avea în vedere următoarele criterii de risc: a) natura bunurilor transportate; b) valoarea bunurilor; c) restricții/prohibiții la import; d) regimul de taxare; e) bunuri din categoria produselor accizabile; f) ruta de transport utilizată; g) informații provenite de la alte instituții naționale și internaționale de aplicare a legii; h) transporturi de bunuri suspecte de a intra în sfera de aplicabilitate a măsurilor de prevenire și combatere a activităților economice ilicite conform art. LVI din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung; i) existența informațiilor cu privire la implicarea în activități de fraudă vamală/fiscală a expeditorului bunurilor, operatorului de transport rutier, principalului obligat în cadrul regimului de tranzit vamal, respectiv a destinatarului bunurilor; j) operatorul economic beneficiar se află în consemn din următoarele motive: • operatorul economic nu a fost regăsit la sediul social, domiciliul fiscal sau punctele de lucru declarate; • furt de identitate – transporturile intracomunitare anterioare au fost efectuate în numele unui contribuabil, fără ca acesta să aibă cunoștință de respectivele transporturi; • istoric fiscal inadecvat (incoerența datelor din declarațiile fiscale față de datele din alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabil, neconcordanța datelor din declarațiile fiscale și din alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabil în comparație cu datele și informațiile transmise de terți, desfășurarea de acțiuni ce au ca scop reducerea profitabilității din perspectiva nivelului de declarare, nedepunerea declarațiilor fiscale); • au fost emise decizii de măsuri asigurătorii, iar creanța estimată nu a fost acoperită integral în ordinea prevăzută la pct. 5.8 din OPANAF nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

În cazul monitorizării cu e-Sigiliu, ca urmare a efectuării analizei de risc și a luării deciziei de sigilare a mijlocului de transport, autoritatea vamală/fiscală desemnată pentru utilizarea Sistemului național RO e-Sigiliu efectuează următoarele operațiuni: a) completează fișa de monitorizare a mijlocului de transport; b) consemnează ruta de transport și date cu privire la durata transportului; c) setează e-Sigiliul prin intermediul aplicației informatice de monitorizare prin care se introduc/descarcă și se citesc datele din acesta; d) aplică e-Sigiliul pe compartimentul marfă al mijlocului de transport, activează e-Sigiliul și începe monitorizarea; e) întocmește procesul-verbal de sigilare/desigilare; f) încarcă în mod automat în aplicația informatică, salvează și stochează documentele întocmite, respectiv fișa de monitorizare și procesul-verbal de sigilare/desigilare.

Montarea e-Sigiliului se va efectua numai în prezența conducătorului mijlocului de transport monitorizat. În cazul în care mărfurile sunt supuse unui regim vamal, la montarea acestuia poate asista și comisionarul în vamă sau principalul obligat ori declarantul în nume propriu, după caz. Fișa de monitorizare și procesul-verbal de sigilare/desigilare vor fi semnate de conducătorul mijlocului de transport.

Conducătorul mijlocului de transport este obligat: a) să permită montarea e-Sigiliului de către autoritatea competentă pe mijlocul de transport; b) să semneze angajamentul de plată prevăzut în anexa nr. 4 la Ordin; c) să asigure integritatea e-Sigiliului aplicat pentru supravegherea transportului.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.