Actul normativ care stabileşte categoriile de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 din OUG nr. 132/2020, publicat în Monitorul Oficial

Actul normativ care stabilește categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 din OUG nr. 132/2020, publicat în Monitorul Oficial

Telex » Știri 11 septembrie 2020  

Ordinul nr. 1.376/2020 al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 832 din 10 septembrie 2020.

Potrivit actului normativ, bunurile ce pot fi achiziţionate potrivit art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sunt bunuri noi, din categoriile prevăzute în Anexa nr. 1 a Ordinului, respectiv: 1) sisteme de calcul tip laptop/notebook; 2) tablete; 3) smartphone; 4) echipamente periferice de intrare şi ieşire aferente bunurilor prevăzute anterior; 5) echipamente necesare conectării la internet a bunurilor menţionate anterior; 6) licenţe aferente sistemelor de operare şi aplicaţiilor software aferente bunurilor prevăzute la pct.1-3 necesare pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018.

Iniţiatorii precizează, în proiect, că prin servicii tehnologice, în sensul art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020 se înţelege totalitatea mijloacelor aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pe care angajatorul este obligat să le asigure telesalariatului în condiţiile art. 7 lit. a) din Legea nr. 81/2018.

Potrivit Ordinului, în vederea acordării sumei prevăzute la art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020, angajatorii transmit, prin mijloace electronice, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, următoarele documente, pentru care îşi asumă răspunderea privind corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise: a) o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal; b) o declaraţie pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal; c) lista telesalariaţilor pentru care se solicită acordarea sumei prevăzute de art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020.

Stabilirea sau, după caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de suma prevăzută la art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020 se face în baza deciziilor emise de directorii executivi ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020 se face în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, în ordinea depunerii cererilor, până la 31 decembrie 2020, prin virament în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit, în termen de 10 zile de la data înregistrării documentaţiei complete prevăzute în acest ordin.

De asemenea, în actul normativ se menţionează că angajatorii au obligaţia de a transmite, în termenul prevăzut de art. 6 alin. (4) din OUG 132/2020, prin mijloace electronice, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, care au efectuat plata sumelor prevăzute, următoarele documente justificative: a) facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri şi servicii tehnologice; b) bonurile fiscale sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor; c) fişele de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosinţa telesalariaţilor, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; d) bonurile de mişcare a mijloacelor fixe date în folosinţa salariaţilor, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015; e) situaţia cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigură fiecărui telesalariat.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.