ANAF a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordin privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare

ANAF a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordin privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare

Telex » Știri 7 iulie 2020  

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare publică, un proiect de Ordin privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare. În Referatul de aprobare a actului normativ, se menționează că, potrivit prevederilor Cap. V art.148 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru stabilirea corectă a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului, organul fiscal poate proceda la o verificare documentară care constă în efectuarea unei analize de coerență a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum și pe baza oricăror informații și documente transmise de terți sau deținute de organul fiscal, care au relevanță pentru determinarea situației fiscale. Din aceste prevederi rezultă că, în situația în care se constată existența unui risc fiscal cuantificabil în baza declarațiilor depuse de contribuabil/plătitor sau a oricăror documente deținute de organul fiscal sau primite de la terți, organele fiscale pot stabili situația de fapt fiscală prin calcularea unor diferențe de creanțe fiscale datorate prin emiterea unei decizii de impunere sau dispune măsurile necesare respectării prevederilor legale.

„Această metodă de control fiscal ar trebui utilizată, în principal, pentru acțiuni de prevenire si conformare, conform pevederilor art. 151 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Stabilirea contribuabililor ce vor fi supuși verificării documentare se va realiza în baza rezultatului analizei de risc, rezultat furnizat de Direcția Generală de Management al Riscului, similar cu input-ul ce va fi furnizat de această direcție pentru stabilirea contribuabililor ce vor fi supuși celorlalte tipuri de control fiscal (inspecție fiscală, antifraudă fiscală). Pentru aplicarea acestor prevederilor din Cap. V – Verificarea documentară din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, este necesară stabilirea organelor fiscale care au această competență de efectuare a verificării documentare, potrivit art. 151 alin. (1) din Legea nr. 20772015 privind Codul de procedură fiscală – Dispoziții finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central și local”, precizează inițiatorii proiectului.

În acest context, a fost elaborat noul proiect de Ordin al președintelui ANAF privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare. Potrivit prevederilor proiectului de act normativ, verificarea documentară va fi efectuată de structurile cu atribuții de inspecție fiscală, de structurile cu atribuții de control antifraudă și de structurile cu atribuții de verificare a situației fiscale personale. Totodată, prin implementarea verificării documentare la nivelul structurilor cu atribuții de control antifraudă, acestea vor avea și competența să emită titluri de creanță, sub rezerva verificării ulterioare.

Proiectul de Ordin și Referatul de aprobare pot fi consultate pe site-ul ANAF, la rubrica Transparență decizională.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.