ANAF a publicat un material informativ privind principalele deficiențe constatate ca urmare a acțiunilor de control, precum și cele mai frecvente întrebări adresate de contribuabili în semestrul I 2021

ANAF a publicat un material informativ privind principalele deficiențe constatate ca urmare a acțiunilor de control, precum și cele mai frecvente întrebări adresate de contribuabili în semestrul I 2021

Numărul 44-45, 24 nov. - 7 dec. 2021  »  Direct de la sursă

În vederea creșterii transparenței și a comunicării cu mediul de afaceri și cu cetățenii, Agenția  Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat și publicat, pe site-ul instituției, un material informativ privind Principalele deficiențe constatate ca urmare a acțiunilor de control, precum și cele mai frecvente întrebări adresate de contribuabili în primul semestru din 2021.

Documentul relevă că printre principalele deficiențe constatate ca urmare a acțiunilor de control realizate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală sunt cele în care contribuabilii au evidențiat, în actele contabile sau în alte documente legale, cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale ori au evidențiat alte operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, precum și cele în care contribuabilii nu au evidențiat, în tot sau în parte, în actele contabile ori în alte documente legale, operațiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale. De asemenea, au fost constatate deficiențe privind stabilirea corectă a situației fiscale a contribuabililor/plătitorilor.

Documentul prezintă, totodată, tipologia faptelor pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală: ▪ nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale; ▪ neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale potrivit reglementărilor legale, respectiv neemiterea de bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate; ▪ neîntocmirea de documente justificative pentru sumele introduse/extrase din unitățile de vânzare; ▪ nerespectarea reglementărilor cu privire la întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse; ▪ încasări/plăți fragmentate în numerar de la/către beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei; ▪ achiziționarea produselor accizabile de la persoane care desfășoară activități de distribuție și comercializare angro a băuturilor alcoolice și tutunului prelucrat fără a deține atestat de comercializare emis de autoritatea competentă; ▪ deținerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false; ▪ efectuarea de fapte de comerț cu autovehicule, obținându-se venituri din activități independente ce sunt supuse impozitului pe venit, fără a se autoriza, înregistra, declara și plăti obligațiile fiscale.

Documentul publicat pe site-ul ANAF prezintă, de asemenea, principalele deficiențe constatate ca urmare a acțiunilor de control de către Direcția Generală de Control Fiscal. Printre acestea se regăsesc: ▪ modalitatea de calcul eronată a rezultatului fiscal, respectiv rezultatul fiscal nu a fost calculat ca diferență între veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile și deducerile fiscale și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile, precum și neluarea în calcul a elementelor similare veniturilor și cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum și a pierderilor fiscale reportate; ▪ neconformități cu privire la taxa pe valoarea adăugată; ▪ evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a unor cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale ori evidențierea unor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale; ▪ omiterea, în tot sau în parte, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale; ▪ efectuarea de acte sau fapte de comerț fără îndeplinirea condițiilor stabilite prin lege (lipsă autorizații) sau cu bunuri a căror proveniență nu este dovedită, în condițiile legii, respectiv cu bunuri pentru care nu există documente de proveniență; ▪ neîntocmirea și neutilizarea documentelor justificative și contabile pentru operațiunile efectuate; ▪ nerespectarea reglementărilor privind înregistrarea în contabilitate a documentelor justificative și contabile, privind păstrarea și arhivarea acestora și reconstituirea documentelor distruse.

În ceea ce privește principalele deficiențe constatate în urma controalelor efectuate de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice, acestea vizează, în principal: ▪ modul de completare a situațiilor financiare depuse de persoanele juridice; ▪ modul de organizare și conducere a evidenței contabile la persoanele juridice deținute/administrate de către persoanele fizice verificate, cu privire la raporturile economice/juridice derulate între acestea; ▪ interpretarea prevederilor legale referitoare la sarcina probei în dovedirea situației fiscal personale.

Documentul publicat de ANAF include o secțiune destinată celor mai frecvente întrebări adresate de contribuabili, cu răspunsurile aferente. Astfel, contribuabilii pot găsi răspunsul la zece întrebări: ♦ Cine completează declarația unică?; ♦ Care sunt modalitățile de depunere a declarației unice?; ♦ Cum se realizează înregistrarea persoanelor fizice în Spațiul Privat Virtual?; ♦ Când se efectuează plata impozitului pe venit și contribuțiilor de asigurări sociale pentru venitul estimat din activități independente în anul 2021?; ♦ Cum și când se declară veniturile din cedarea folosinței bunurilor (închiriere bunuri imobile)? ♦ Când se completează declarația de înregistrare/mențiuni/radiere?; ♦ Cum se stabilește impozitul anual datorat de către persoanele fizice?; ♦ Care este termenul de depunere a declarației de înregistrare fiscală?; ♦ Care este procedura de modificare a vectorului fiscal?; ♦ Cum se pot plăti obligațiile fiscale?

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.