ANAF propune actualizarea modelului și conținutului formularului 112

ANAF propune actualizarea modelului și conținutului formularului 112

Numărul 11, 20-26 mar. 2024  »  Curier legislativ

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin care se propune actualizarea modelului și conținutului formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

ANAF reamintește, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, prin OUG nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, au fost preluate dispozițiile referitoare la măsura „200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă” prevăzute în anul 2023 de OUG nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Dispozițiile se aplică veniturilor aferente lunilor ianuarie - decembrie 2024 inclusiv. De asemenea, începând cu anul fiscal 2024, prevederile privind reținerea la sursă a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din arendă, venituri din asocieri cu persoane juridice și venituri din drepturi de proprietate intelectuală au fost preluate de la art.174 la art.174^1 din Codul fiscal, nou introdus prin Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

În acest context, ANAF precizează că este necesară actualizarea modelului și conținutului formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Ca urmare, a fost elaborat noul proiectul de ordin publicat în transparență decizională, care cuprinde următoarele modificări, o parte din acestea fiind propuse de părțile implicate în elaborarea sau avizarea proiectului de ordin comun:

♦ Actualizarea Nomenclatorului „Creanțe fiscale”, prin modificarea corespunzătoare a temeiului legal pentru creanțele reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută la sursă de plătitorii de venituri;

♦ Introducerea în formular a unei casete „Declarație rectificativă depusă ca urmare a unei notificări de conformare”, care se bifează de contribuabil în situația corectării declarației ca urmare a notificării de conformare emisă de organul fiscal central cu atribuții de control fiscal, potrivit legii;

♦ Modificarea „Anexei asigurat” din formular, prin: actualizarea trimiterilor care vizează măsura „200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă”; completarea secțiunii E.3 cu două noi rubrici referitoare la veniturile neimpozabile prevăzute la art. 76 alin.(4^1) lit.i) și j) din Codul fiscal;

♦ Actualizarea Nomenclatorului „Tip asigurat” prin: înlocuirea trimiterilor la OUG nr.168/2022 cu trimiteri la OUG nr.115/2023; eliminarea tipului de asigurat 1.11.4 „Salariat care desfășoară activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară, beneficiar al măsurii „200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă” prevăzută de OUG nr.168/2022, care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; modificarea coloanei „CASS” pentru tipurile de asigurat 3.9 și 3.10 care vizează persoanele fizice care au raportul de muncă suspendat, urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă și beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate, având în vedere că aceste persoane datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, potrivit art.157 alin.(1) lit.v) din Codul fiscal;

♦ Modificarea corespunzătoare a instrucțiunilor de completare a formularului 112.

Prevederile prezentului ordin se vor aplica începând cu declararea veniturilor aferente lunii publicării în Monitorul Oficial al României.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.