ANAF propune modelul și conținutul formularului Notificării de conformare emise de organul de inspecție fiscală, procedura de notificare și periodicitatea de emitere

ANAF propune modelul și conținutul formularului Notificării de conformare emise de organul de inspecție fiscală, procedura de notificare și periodicitatea de emitere

Numărul 2-3, 18-31 ian. 2023  »  Curier legislativ

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, în transparență decizională, un proiect de Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului Notificării de conformare emisă de organul de inspecție fiscală, a procedurii de notificare și a periodicității de emitere, precum și pentru modificarea Anexei nr.1a la OPANAF nr. 3711/2015 privind modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală. ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că OUG nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității ANAF, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost reglementată „Notificarea de conformare emisă de organul fiscal central în cazul inspecției fiscale”. Astfel, pentru contribuabilii/plătitorii prezumtivi a fi selectați pentru efectuarea inspecției fiscale, organul de inspecție fiscală transmite acestora, în scris, o notificare de conformare cu privire la riscurile fiscale identificate în scopul reanalizării de către aceștia a situației fiscale și, după caz, de a depune sau de a corecta declarațiile fiscale. Prin notificare se comunică contribuabilului/plătitorului că, în termen de 30 de zile de la data comunicării notificării, are posibilitatea să depună sau să corecteze declarațiile fiscale. Până la expirarea acestui termen, organul de inspecție fiscală nu întreprinde nicio acțiune în vederea selectării pentru efectuarea inspecției fiscale. Depunerea sau corectarea declarațiilor fiscale de către contribuabil/plătitor nu împiedică selectarea pentru efectuarea inspecției fiscale, însă numai după împlinirea termenului prevăzut. După împlinirea termenului prevăzut, contribuabilii/plătitorii cu risc fiscal ridicat care nu au remediat riscurile fiscale pentru care au fost notificați sunt supuși obligatoriu unei inspecții fiscale sau unei verificări documentare.

În acest context, ANAF a elaborat acest proiect de Ordin, prin care stabilește modelul și conținutul formularului Notificării de conformare emisă de organul de inspecție fiscală, procedura de notificare și periodicitatea de emitere.

Potrivit proiectului, notificarea este emisă de organul de inspecție fiscală competent pentru efectuarea inspecției fiscale la contribuabilul/plătitorul vizat, în baza analizei de risc primită de la structurile cu atribuții din cadrul ANAF și/sau în baza analizelor proprii efectuate. Notificarea va fi emisă ori de câte ori, urmare a analizei de risc, sunt identificate noi riscuri fiscale care nu au fost notificate anterior și nici nu au făcut obiectul controalelor fiscale.

Nu este necesară emiterea notificării în situația în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, inspecția fiscală este necesară pentru soluționarea unor cereri ale contribuabilului, efectuarea inspecției fiscale este prevăzută în mod expres în alte acte normative, sau există pericolul ca plătitorul/contribuabilul să se sustragă inspecției fiscale, inclusiv prin înstrăinarea patrimoniului, îngreunând în acest fel colectarea veniturilor bugetare.

De asemenea, nu este necesară emiterea notificării în situațiile descrise de prevederile art. 122 alin. (4) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: a) în cazul contribuabililor/plătitorilor aflați în procedura insolvenței; b) în situația în care, ca urmare a unui control inopinat, se impune începerea imediată a inspecției fiscale; c) pentru extinderea inspecției fiscale la perioade sau creanțe fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală inițial; d) în cazul refacerii inspecției fiscale ca urmare a unei decizii de soluționare a contestației; e) în cazul unor cereri ale contribuabilului/plătitorului pentru a căror soluționare, ca urmare a analizei de risc, este necesară efectuarea inspecției fiscale.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.