ANAF propune modificarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

ANAF propune modificarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal

Numărul 48, 8-14 dec. 2020  »  Curier legislativ

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituţiei, pentru consultare, un proiect de Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.

Iniţiatorii precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit art. 88 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea unei declaraţii de menţiuni. În prezent, prin formularul 700 „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, aprobat prin Ordinul președintelui ANAF nr. 3725/2017, contribuabilii pot depune electronic declarația de mențiuni cu privire la înregistrarea fiscală numai pentru declararea înregistrării sau modificării categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal, cu excepția solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.

Pentru a sprijini activitatea de conformare voluntară a contribuabililor, prin acest proiect de act normativ se propune asigurarea posibilității de efectuare a tuturor mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale prin mijloace electronice pentru toate categoriile de contribuabili, prin completarea formularului 700, astfel încât, prin depunerea acestui formular, contribuabilii să aibă posibilitatea:

a) să solicite înregistrarea în scopuri de TVA;

b) să efectueze mențiuni referitoare la vectorul fiscal privind TVA (rubricile au fost preluate din formularele 010, 013, 015, 016, 020, 030 și 070);

c) să exercite opțiunea privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art.278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică) (rubricile au fost preluate din formularul 085 „Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal”);

d) să efectueze mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România (rubricile au fost preluate din formularul 092 „Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România”);

e) să efectueze mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (rubricile au fost preluate din formularul 094 „Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent”);

f) să efectueze mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (rubricile au fost preluate din formularul 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”);

g) să solicite înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului (rubricile au fost preluate din formularul 050 „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”), cât și modificarea sediului social/sediului/sediului activității, în cazul contribuabililor care sunt supuși înregistrării la organele fiscale;

h) să declare sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligaţia înregistrării fiscale (rubricile au fost preluate din formularul 061 „Declaraţie privind sediile secundare”);

i) să solicite modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, precum și modificarea anului fiscal (rubricile au fost preluate din formularul 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit” și formularul 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal”).

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.