ANAF propune modificarea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”

ANAF propune modificarea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”

Telex » Știri 4 ianuarie 2021  

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituţiei, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Iniţiatorii precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin Legea nr.30/2019 pentru aprobarea OUG nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare au fost modificate dispozițiile privind direcționarea unei sume din impozitul anual pe venit pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private. Modificările legislative au vizat și modificarea procentajului din impozitul pe venit utilizat la calculul sumei pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult. Anterior intrării în vigoare a Legii nr.30/2019, contribuabilii aveau posibilitatea de a dispune asupra destinaţiei sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe venit. În cazul veniturilor din salarii și din pensii, precum și din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, prevederile au intrat în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2019. Ca urmare, în formularul 230 aprobat prin Ordinul președintelui ANAF nr.147/2020, cu modificările și completările ulterioare, au fost prevăzute secțiuni distincte în vederea aplicării dispozițiilor legale aplicabile pentru cele două perioade: 1 ianuarie - 31 martie 2019, respectiv 1 aprilie - 31 decembrie 2019.

Având în vedere că, pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2020, persoanele fizice pot direcționa, pentru întreg anul fiscal, până la 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult este necesară adaptarea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” și a procedurilor de administrare.

Astfel, prin proiectul de ordin se propun următoarele:

aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii;

aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în procesul de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private:

- 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” și „Anexa nr....la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”. Anexa se va completa de persoanele fizice care solicită direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private;

- Notificare privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult.

ANAF menționează că formularul a fost modificat pentru o mai bună înțelegere de către contribuabili a motivului pentru care au fost notificați, precum și a informațiilor care trebuie comunicate organului fiscal.

- Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult;

- 258 „Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult”;

- 255 „Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.