ANAF propune noi modele de formulare

ANAF propune noi modele de formulare

Numărul 1, 16-22 ianuarie 2018  »  Curier legislativ

<

PUBLICITATE
ng>Formularul 311 – Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a fost publicat un proiect de ordin al președintelui instituției pentru aprobarea modelului și conținutului Formularului 311 – Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

După cum se știe, prin Ordinul președintelui ANAF nr. 2.326/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 8 august 2017, s-au prevăzut declarațiile fiscale care se transmit obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul ANAF, începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018. Întrucât și pentru Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Formular 311) s-a modificat modul de depunere, este necesară adaptarea instrucțiunilor de completare a acestei declarații la noile prevederi.

În plus – precizează ANAF, în Referatul de aprobare a Ordinului – prin HG nr. 284/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016, au fost introduse reguli speciale privind aplicarea regulilor privind TVA de către persoanele impozabile care nu au colectat TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, respectiv nu au depus formularul de declarație 311 – pct. 51 alin.(2) lit.c) și d) din Titlul I al Normelor metodologice.

„Persoanele impozabile aflate în această situație au obligația ca, după reînregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, să emită facturi/facturi de corecție în care să înscrie distinct taxa colectată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat. De asemenea, persoanele impozabile trebuie să declare, în declarația 311, taxa care ar fi trebuit colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care acestea au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, dacă nu există diferențe între taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze și taxa înscrisă în facturile/facturile de corecție emise după reînregistrare. Dacă există astfel de diferențe, acestea se înscriu în decontul de TVA, în secțiunea «Taxa pe valoarea adăugată colectată», iar taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze se înscrie în declarația 311”, se precizează în referat.

„Avându-se în vedere aspectele menționate, este necesară emiterea unui nou Ordin al președintelui ANAF, prin care să fie aprobat un nou model de declarație și instrucțiunile de completare a acesteia”, subliniază inițiatorii actului normativ.

Formularul 086 – Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a postat pe site-ul propriu, pentru consultare, un proiect de ordin al președintelui instituției pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 086 – Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA.  

Demersul are loc în contextul în care, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, act normativ prin care au fost aduse o serie de modificări acestui mecanism. Potrivit acestor modificări, începând cu data de 1 ianuarie 2018, aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA devine obligatorie doar pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care înregistrează obligații fiscale restante reprezentând TVA peste un anumit cuantum sau se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Celelalte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot opta pentru plata defalcată a TVA, fiind obligate să notifice organul fiscal competent în acest sens.

„În plus, s-a prevăzut, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care intră sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie 2017, obligația de a notifica organului fiscal competent aplicarea plății defalcate a TVA, până la data de 1 a lunii următoare celei în care aceștia au intrat sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. De asemenea, prin modificările aduse actului normativ s-au stabilit și condițiile în care persoanele impozabile, care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA, fie opțional, fie în mod obligatoriu, pot renunța la aplicarea acestui mecanism.

Precizăm că, în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017, persoanele impozabile care au optat pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA au utilizat Formularul 086 Notificare privind opțiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA», aprobat prin Ordinul președintelui ANAF nr. 2.743/2017, se subliniază în Referatul de aprobare a Ordinului.

Avându-se în vedere modificările legislative aduse OG nr. 23/2017, ANAF consideră că este necesară aprobarea unui nou formular de notificare 086 – Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, care să conțină rubrici adecvate fiecărei situații în care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația să transmită organului fiscal notificări privind aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA sau renunțarea la aplicarea acestui regim.

Totodată, potrivit ANAF, pentru a se evita paralelismul legislativ prin aprobarea acelorași formulare prin acte normative distincte, este necesară abrogarea Ordinului președintelui ANAF nr. 2.743/2017.

*

Cele două proiecte de Ordin ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și documentele însoțitoare, pot fi consultate pe site-ul ANAF, secțiunea Transparență decizională.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.