ANAF propune o serie de reglementări privind persoanele fizice cu averi mari

ANAF propune o serie de reglementări privind persoanele fizice cu averi mari

Telex » Știri 2 februarie 2023  

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin privind persoanele fizice cu averi mari (PFAM), în contextul demersurilor de identifice a noi vectori de creștere și de eficientizare a activității. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că în anul 2009, o misiune de Administrare a Veniturilor din partea Departamentului Afacerilor Fiscale din cadrul Fondului Monetar Internațional a formulat o recomandare în sensul concentrării pe contribuabilii persoane fizice cu averi mari, precum și o recomandare de a se avea în vedere metode de control indirect pentru completarea tehnicilor de control folosite la acea vreme, în scopul identificării veniturilor nedeclarate și contracarării tehnicilor utilizate de contribuabili pentru a ascunde veniturile. De asemenea, recomandările OECD referitoare la bunele practici privind abordarea aspectelor fiscale specifice persoanelor fizice cu averi mari prevăd înființarea unei structuri dedicate acestui segment, în scopul concentrării resurselor într-un mod mult mai eficient.

În acest context, ANAF a inițiat procesul de creare a premiselor legislative și organizatorice necesare implementării programului de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari și a metodelor indirecte de control, „ca o expresie normală de integrare a României în tendințele globale de abordare a fiscalității”.

Astfel, din punct de vedere al dreptului material fiscal, prin OUG nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, a fost introdus un articol nou în Codul fiscal, prin care sunt definite veniturile a căror sursă nu a fost identificată de către organul fiscal și modalitatea de impozitare a acestora. Acest articol se regăsește în continuare, în aceeași formă, și în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Din punct de vedere al dreptului procedural fiscal, prin aceeași ordonanță de urgență a fost introdus un nou capitol în Codul de procedura fiscală, capitolul III "Dispoziții speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit”. Prin HG nr. 248/2011 a fost aprobată procedura de aplicare a metodelor indirecte de control. Prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, capitolul care reglementează controlul prin metode indirecte (verificarea situației fiscale personale a persoanelor fizice), a fost reglementat la un nivel mai detaliat, iar procedura-propriu zisă de utilizare a metodelor indirecte de control a fost reglementată prin ordin emis de președintele ANAF. În prezent, în vigoare este OPANAF 675/2018.

Prin HG nr. 564/2011, a fost înființată o nouă structură în cadrul ANAF, denumită Direcția Verificări Fiscale. Această structură a fost reorganizată etapizat. În prezent, are denumirea Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice. Prin ordinul emis de președintele ANAF, s-au stabilit structura/structurile competente din cadrul agenției, care să exercite verificarea situației fiscale personale și activitățile preliminare acesteia. În prezent, această competență este stabilită prin OPANAF nr. 2778/2020.

Referitor la programul de creștere a conformării voluntare a persoanelor fizice cu averi mari, abordarea ANAF a fost prezentată în Strategia de conformare fiscală a PFAM pe baza managementului riscurilor, adoptată în anul 2012. În anul 2017, Strategia de conformare fiscală a PFAM a fost actualizată, în consecința adoptării Strategiei Agenției Naționale de Administrare Fiscală 2017-2020, aprobată prin OPANAF 945/2017 și ținându-se seama de noile evoluții și tendințe identificate pe plan internațional în domeniul conformării fiscale pe acest segment de contribuabili.

Conform acestei ultime strategii de conformare adoptate, prin PFAM se înțelege persoana fizică rezidentă română care deține o avere mai mare de 25 de milioane de euro, atât în România, cât și în străinătate, conform surselor de informații interne și externe disponibile ANAF, DGCVPF fiind mandatată cu punerea în aplicare a programului de conformare fiscală a PFAM.

Estimările cu privire la averea deținută de persoanele fizice sunt realizate pe baza datelor și informațiilor deținute sau obținute de ANAF, cu privire la următoarele elemente: ● bunuri imobile - deținerile de proprietăți imobiliare, rezultate din declarațiile informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, a informațiilor din declarații de avere sau obținute în baza protocoalelor de schimb de informații încheiate de ANAF cu unitățile deținătoare; ● bunuri mobile; ● active financiare.

„Este necesar ca, pe lângă tratamentul fiscal coercitiv reprezentat de control, ANAF să aplice tratamente alternative în scopul creșterii conformării fiscale voluntare”, subliniază reprezentanții ANAF, în Referatul de aprobare a actului normativ.

În acest context și ținând cont de viziunea ANAF (prezentată în Strategia agenției pentru perioada 2021-2024, aprobată prin OPANAF 682/2021), de obiectivele strategice ale ANAF, rezultate din Strategia agenției pentru perioada 2021-2024, de recomandările misiunilor de asistență tehnică ale FMI, dedicate programului de creștere a conformării fiscale a PFAM (rezultate din bunele practici în materie de conformare fiscală, identificate la agenții fiscale cu experiență în domeniul persoanelor fizice cu averi mari), de recomandările formulate de auditorii Curții de Conturi și cei din cadrul Direcției de Audit Public intern, ANAF a elaborat acest nou proiect de Ordin, care urmează să  reglementeze: ♦ Definiția persoanelor fizice cu averi mari; ♦ Modalitatea de stabilire/estimare a averii; ♦ Definirea grupurilor PFAM, PFAM extins; ♦ Desemnarea structurii competentă să deruleze programul de creștere a conformării fiscale voluntare a persoanelor fizice cu averi mari ca fiind DGCVPF.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.