ANAF va modifica Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, aprobată prin OPANAF nr. 2937/2018

ANAF va modifica Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, aprobată prin OPANAF nr. 2937/2018

Telex » Știri 5 decembrie 2022  

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intenționează să modifice Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, aprobată prin OPANAF nr. 2937/2018, ca urmare a unor recente amendamente aduse Codului de procedură fiscală. În acest sens, a fost elaborat un proiect de Ordin, publicat în transparență decizională pe site-ul instituției. ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, prin OG nr. 31/2022, au fost aduse modificări și completări art. 165 din Codul de procedură fiscală referitoare la ordinea stingerii obligațiilor fiscale. Astfel s-a prevăzut că, prin excepție de la regula generală a ordinii de stingere a obligațiilor fiscale, respectiv cea în ordinea vechimii acestor obligații, sumele individualizate în deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat și/sau de minimis emise, după caz, de Comisia Europeană/entitățile ce dețin calitatea de furnizor sau de administrator de ajutor de stat sau de minimis/Consiliul Concurenței și dobânzile aferente datorate de la data plății ajutorului până la data recuperării sau a rambursării sale integrale se sting cu prioritate.

În fapt – subliniază ANAF – recuperarea cu prioritate a sumelor reprezentând ajutoare de stat este prevăzută și de Regulamentul (UE) nr. 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care stabilește la art. 16 alin. (3) faptul că „(3) Fără a aduce atingere unui ordin emis de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în temeiul articolului 278 din TFUE, recuperarea se efectuează fără întârziere și în conformitate cu procedurile legislației naționale a statului membru în cauză, cu condiția ca acestea să permită executarea imediată și efectivă a deciziei Comisiei. În acest scop și în eventualitatea unei proceduri derulate în fața instanțelor naționale, statele membre în cauză parcurg toate etapele necesare permise de legislațiile naționale respective, inclusiv măsuri provizorii, fără a aduce atingere dreptului Uniunii.

În acest context, a fost elaborat acest nou proiect de Ordin care va modifica și completa Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, în sensul armonizării acesteia cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.