ANAF va modifica procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații

ANAF va modifica procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații

Numărul 47, 12-18 dec. 2017  »  Curier legislativ

A

PUBLICITATE
ia Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat un proiect de ordin al președintelui instituției privind modificarea procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui ANAF nr. 558/2016. Promovarea proiectului de act normativ este impusă de faptul că, prin OG nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, au fost modificate și prevederile art. 157, alin.(2) și alin.(3), situație care necesită modificarea prevederilor Ordinului președintelui ANAF nr. 558/2016 pentru a fi în concordanță cu noile dispoziții legale.

Astfel, noutățile aduse de prevederile alin.(2) al art.157 se referă la faptul că nu sunt considerate obligații fiscale restante și următoarele:

▪ obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, aflate în termenul de plată prevăzut la art.194 alin.(1), lit. d) din Codul de procedură fiscală;

▪ obligațiile fiscale care sunt condiții de menținere a valabilității înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art.194 alin.(1) din același act normativ;

▪ obligațiile fiscale care nu se sting pe toată perioada derulării procedurii insolvenței sau reorganizării judiciare, după caz, potrivit art.266 alin.(9) din Codul de procedură fiscală;

▪ creanțele fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate potrivit art. 253 din Codul de procedură fiscală, în limita diferenței de preț ce a fost aprobată la plata în rate.

De asemenea, noutățile aduse de prevederile alin.(3) al art.157 prevăd faptul că nu se consideră că un debitor înregistrează obligații fiscale restante în situația în care suma obligațiilor fiscale datorate de acesta este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluționare.

„Totodată, ținându-se cont de considerentele reținute de instanța judecătorească, ca urmare a acțiunii formulate în contencios administrativ de către ANAF împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor întocmit de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, s-a impus și modificarea modelului Notificării privind obligațiile fiscale restante, în sensul introducerii în cuprinsul acesteia a sintagmei «pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală». Acest aspect a condus și la modificarea punctului 10 din Anexa la OPANAF nr. 558/2016, cu modificările și completările ulterioare, în acest sens”, precizează instituția.

„Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 558/2016”, se subliniază în Referatul de aprobare a proiectului de act normativ.

Proiectul de ordin al președintelui ANAF privind modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui ANAF nr.558/2016, precum și documentele însoțitoare, pot fi consultate pe site-ul ANAF, secțiunea Transparență decizională.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.