Aproape de finiș, departe de țintă

Aproape de finiș, departe de țintă

Numărul 48, 11-17 dec. 2018  »  Comentariul ediției

Teodor Brateș

E

PUBLICITATE
neîndoios că zilele care ne mai despart de finalul anului ne vor oferi nenumărate prilejuri de a contura bilanțuri în toate domeniile de interes pentru fiecare dintre noi, începând cu profesia și terminând cu evaluări la scara întregii țări. Vom avea, în acest fel, posibilitatea individuală și, în același timp, colectivă, de a aprecia lucid, corect, potențialul de care dispunem în vederea atingerii de noi obiective, subsumate – toate – criteriilor de convergență reală și nominală ale procesului de integrare europeană a României.

În momentul de față, toate statisticile oficiale atestă faptul că anul 2018 va marca, în continuitatea perioadei post-criză, o creștere economică semnificativă, în jurul a cel puțin patru procente, ceea ce va depăși ritmul mediu înregistrat pe întreaga Uniune Europeană.

Analiza factorilor care au contribuit la obținerea unui asemenea rezultat relevă, tot pe baza datelor disponibile în prezent, că industria prelucrătoare și zona vegetală a agriculturii au atins cote remarcabile, atât în comparație cu perioadele precedente, cât și cu evoluțiile pe plan regional, continental și mondial. În același timp, ponderea consumului în valoarea nou creată este considerabilă, ceea ce atrage atenția asupra unui fapt esențial: pe această cale nu poate asigura o creștere economică sănătoasă, fie și numai pe termen mediu, în absența unui proces investițional, de amploare și direcționat spre sectoarele care au un efect multiplicator pozitiv la dimensiunile întregii țări.

Pentru că vorbim despre potențialul existent – începând cu fiecare profesionist, continuând cu entitățile economico-sociale și terminând cu economia națională, în ansamblul ei – se impune a observa că nu s-a produs încă un reviriment semnificativ în privința valorificării resurselor, pornind, firește, de la cele umane. Tensiunile de pe piața muncii nu s-au diminuat, iar discrepanța dintre ofertă și cerere se adâncește nu numai în ceea ce privește numărul de locuri vacante, ci mai ales pe structurile cele mai deficitare de personal calificat, potrivit exigențelor profesionale actuale.

De fapt, aproape totul este condiționat de starea actuală a forței de muncă. Ritmurile inacceptabil de reduse înregistrate în acest an în construcții reflectă, într-o manieră dură, consecințele deficitului de personal atât cantitativ, cât și în privința ponderii  meseriilor dintre cele mai solicitate pe șantiere.

Pe un plan mai larg, se profilează necesitatea de a se valorifica mult mai eficient resursele, îndeosebi cele naturale. Strategiile destinate sectorului energetic și mineritului au argumentat, la capitolul diagnoză, că nu se justifică pesimismul celor care au susținut și susțin că nu dispunem de o mare varietate de substanțe utile, a căror exploatare, dar mai cu seamă procesare industrială modernă – bazată pe cele mai valoroase tehnologii – poate să ne asigure, pe o perioadă de largă perspectivă, condiții minimale pentru o creștere economică sustenabilă. România dispune de rezerve exploatabile de resurse naturale mult mai bogate decât în alte țări, inclusiv din zona noastră geografică. Punerea în valoare a acestor resurse, sub semnul triplei eficiențe – economică, ecologică și socială – reprezintă o prioritate absolută, în conformitate cu criteriile de convergență reală și nominală care condiționează și aderarea la zona euro.

Vorbim, cu perfectă îndreptățire, despre un proiect de țară, ba mai mult, există opinii avizate care consideră că se impune elaborarea unor proiecte la scară națională pentru principalele componente ale conceptului de dezvoltare umană. Dacă trecem în revistă câte asemenea proiecte, intitulate, mai mult sau mai puțin justificat, „strategii”, s-au elaborat și adoptat în perioada postdecembristă, ne dăm mai bine seama că nu am fost deficitari la acest capitol. 

În consecință, remarcăm, în acest context, performanțele profesioniștilor contabili care, prin exemplul lor, au demonstrat, în cele mai diverse domenii, că spiritul creativ, raționamentul economico-financiar, dedicarea conștientă în demersurile teoretice și practice pentru fundamentarea de soluții viabile și priceperea de a le materializa permit să se progreseze cu adevărat, de la bază până la nivelul întregii Românii. Adică, demonstrează, astfel, că SE POATE.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.