Au fost modificate Normele privind supravegherea de către ONPCSB a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale

Au fost modificate Normele privind supravegherea de către ONPCSB a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale

Numărul 11, 24-30 mar. 2021  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 277 din 19 martie 2021 a fost publicată HG nr. 299/2021 pentru modificarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobate prin HG nr. 603/2011. Astfel, potrivit actului normativ, sub incidența acestor norme intră următoarele categorii de persoane fizice și juridice:

a) instituțiile financiare persoane juridice române și sucursalele instituțiilor financiare persoane juridice străine, cu excepția celor supravegheate și controlate de Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

b) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

c) auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, evaluatorii autorizați, consultanții fiscali, persoanele care acordă consultanță financiară, de afaceri sau contabilă, alte persoane care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistență sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală;

d) notarii publici, avocații, executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile; crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare;

e) furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la lit. c) și d);

f) furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare;

g) furnizorii de portofele digitale;

h) agenții și dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;

i) alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele;

j) persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;

k) persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult.

În scopul asigurării desfășurării activității în conformitate cu cerințele ordonanței de urgență, categoriile menționate aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, pentru a stabili dacă aceasta include persoane sau entități desemnate ori dacă operațiunile derulate cu aceasta implică bunuri în sensul ordonanței de urgență, inclusiv pe cele prevăzute în reglementările sectoriale emise în temeiul art. 59 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.