Au fost publicate în Monitorul Oficial o serie de modificări ale legislaţiei privind scheme de ajutor de stat pentru dezvoltare regională

Au fost publicate în Monitorul Oficial o serie de modificări ale legislației privind scheme de ajutor de stat pentru dezvoltare regională

Telex » Știri 2 octombrie 2020  

A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 895 din 1 octombrie 2020 HG nr. 783/2020 privind modificarea și completarea HG nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, HG nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investițiilor și HG nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi și crearea de locuri de muncă, în sensul prelungirii la cerere, ca urmare a pandemiei de COVID-19, a termenului de monitorizare aferent proiectelor de investiții cu acorduri pentru finanțare emise până la data de 30 iunie 2014.

În ceea ce priveşte HG nr. 1.680/2008, actul normativ aduce modificări la anexa nr.2 „Criterii de acordare a ajutorului de stat conform prezentei scheme”, capitolul I „Acordarea ajutorului de stat regional pentru investiţia iniţială”. Astfel, la punctul 8 (Acordarea ajutorului de stat pentru investiţia iniţială este condiţionată de menţinerea acesteia pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data punerii în funcţiune a investiţiei. Această condiţie nu împiedică înlocuirea echipamentului care a devenit învechit în decursul perioadei de 5 ani, datorită schimbării tehnologice rapide”) după subpunctul 8.1 se introduc trei noi subpuncte (8.2-8.4) cu următorul cuprins: „8.2. La solicitarea întreprinderii se poate prelungi perioada minimă obligatorie de menţinere prevăzută la pct. 8 cu până la maximum 2 ani, stabilită după analiza și aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a planului de recuperare a decalajului determinat exclusiv de pandemia COVID-19, transmis de întreprindere; 8.3 În decursul perioadei de menținere a investiției prevăzută la pct. 8.2 echipamentele care devin învechite datorită schimbării tehnologice rapide pot fi înlocuite; 8.4. Solicitarea prevăzută la pct. 8.2 se poate transmite la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 31 decembrie 2021.”

De asemenea, pe cale de consecinţă, s-a amendat şi anexa nr.3 „Procedură de acordare a alocărilor specifice individuale în cadrul schemei de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile”, capitolul V „Procedură de acordare a alocării specifice individuale”. Astfel, la punctul 4, după subpunctul 4.24 se introduce un nou subpunct, 4.25,, cu următorul cuprins: „Pentru întreprinderile pentru care Ministerul Finanţelor Publice a aprobat planul de recuperare prevăzut la pct. 8.2 din anexa 2, termenul de realizare a condiţiilor cuantificabile asumate, conform menţiunilor speciale prevăzute în acordul pentru finanţare, se prelungește cu până la maximum 2 ani.”

Referitor la HG nr. 753/2008, între altele, a fost completată anexa nr.1 „Criteriile de acordare a ajutorului de stat conform schemei de ajutor de stat”, capitolul I „Acordarea ajutorului de stat regional pentru investiţia iniţială”. După punctul 7 se introduc trei noi puncte, 71-73, cu următorul cuprins: „71. La solicitarea întreprinderii se poate prelungi perioada minimă obligatorie de menţinere prevăzută la pct. 7 cu până la maximum 2 ani, stabilită după analiza și aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a planului de recuperare a decalajului determinat exclusiv de pandemia COVID-19, transmis de întreprindere; 72. În decursul perioadei de menținere a investiției prevăzută la pct. 71 investiţia de înlocuire poate fi acceptată dacă aceasta are în vedere active care s-au uzat moral în decursul acestei perioade, ca urmare a schimbării tehnologice rapide produse în domeniul în care a fost realizată investiţia, cu respectarea condiţiei ca activitatea economică să se desfăşoare în continuare în regiunea în cauză; 73. Solicitarea prevăzută la pct. 71 se poate transmite la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 31 decembrie 2021.”

 La anexa nr. 2 „Procedură de emitere a Acordului de principiu pentru finanțare și de acordare a alocărilor specifice individuale în cadrul schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investițiilor”, capitolul VI „Controlul și raportarea alocărilor specifice individuale”, după punctul 4 se introduce un nou punct, care prevede că, pentru întreprinderile pentru care MFP a aprobat planul de recuperare prevăzut la pct. 71 din anexa nr. 1, termenul de realizare a condițiilor cuantificabile asumate, conform mențiunilor speciale prevăzute în acordul pentru finanțare, se prelungește cu până la maximum 2 ani.

Actul normativ mai modifică şi HG nr. 797/2012. Astfel, contribuția întreprinderii la dezvoltarea regională - contribuția întreprinderii la bugetul de stat consolidat și bugetul local, aferentă investiției, realizată prin plata de taxe și impozite la bugetul general consolidat și la bugetul local pe perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia, cu posibilitatea extinderii cu până la maximum 2 ani, din care se deduce valoarea ajutorului de stat. Valoarea contribuției la dezvoltarea regională este cea prevăzută în acordurile pentru finanțare, la rubrica Mențiuni speciale.

De asemenea, la solicitarea întreprinderii se poate prelungi perioada minimă obligatorie de menținere a investiției și a locurilor de muncă prevăzută la alin. (3) cu până la maximum 2 ani, stabilită după analiza și aprobarea de către MFP a planului de recuperare a decalajului determinat exclusiv de pandemia de COVID-19, transmis de întreprindere. Această solicitare se poate transmite la MFP până la 31 decembrie 2021.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.