Au fost stabilite criteriile de înscriere pentru participarea întreprinderilor și a altor entități cu activitate în turism la manifestările expoziționale la care participă MAT

Au fost stabilite criteriile de înscriere pentru participarea întreprinderilor și a altor entități cu activitate în turism la manifestările expoziționale la care participă MAT

Telex » Știri 18 mai 2023  

În Monitorul Oficial nr. 430 din 17 mai 2023 a fost publicat Ordinul nr. 743/2023 al MAT privind aprobarea criteriilor de înscriere și a Regulamentului pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism, a asociațiilor profesionale, patronale și a organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului și a altor entități a căror activitate are impact în domeniul turismului la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) în străinătate. Potrivit actului normativ, întreprinderile cu activitate în turism, asociațiile profesionale, patronale și organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului și alte entități a căror activitate are impact în domeniul turismului pot participa la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT), în străinătate, în condițiile în care îndeplinesc cumulativ criteriile de înscriere. Înscrierea la manifestările expoziționale se efectuează după publicarea pe pagina de internet a MAT a listei cu manifestările expoziționale internaționale la care instituția participă pe parcursul unui an, astfel: a) pentru cele care se desfășoară în primul semestru al anului, până la data de 15 ianuarie a anului respectiv, sau nu mai târziu de 30 de zile înainte de începerea târgului; b) pentru cele care se desfășoară în semestrul al doilea al anului, până la data de 15 mai a anului respectiv, sau nu mai târziu de 30 de zile înainte de începerea târgului.

Înscrierea se face începând cu data publicării listei pe site-ul MAT, iar entitățile interesate vor depune actele necesare pentru înscriere, pentru fiecare manifestare expozițională internațională în parte la care doresc să participe.

Pentru fiecare manifestare expozițională, MAT stabilește un număr maxim de participanți în funcție de suprafața standului și de bugetul alocat cu această destinație. Înscrierea se face în ordine cronologică până la atingerea numărului maxim de participanți stabiliți de MAT, urmând ca restul celor înscriși să fie incluși pe o listă suplimentară de rezervă pentru situațiile în care cei de pe lista celor înscriși se retrag. Retragerea participanților nu mai este posibilă cu 15 zile înaintea începerii târgului.

Participanții înscriși pe lista de rezervă vor putea participa la alte manifestări expoziționale ulterioare pentru care aplică, în aceleași condiții prevăzute de prezentul ordin.

Pentru fiecare manifestare expozițională la care participă, MAT desemnează o persoană / un grup de persoane responsabilă/e din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul turismului care răspunde de standul expozițional, atât în perioada premergătoare organizării expoziției, cât și pe durata de  desfășurare a acesteia, care păstrează permanent legătura cu reprezentanții autorității, cu organizatorii, dar și cu participanții la expoziție și care întocmește documentele și rapoartele aferente participării la manifestarea respectivă.

Participanții vor fi selectați în ordinea înscrierii lor la MAT. Documentele necesare înscrierii se trimit către MAT prin e-mail la adresa promovare@mturism.ro și se vor înregistra la Registratura structurii cu atribuții specifice în domeniul turismului. Înscrierea va fi efectuată și confirmată de către responsabilul de stand numai după primirea și verificarea tuturor documentelor.

MAT poate modifica sau completa programul anual de participare la târguri și expoziții cu alte târguri de interes pentru promovarea României ca destinație turistică, în baza consultării cu organizațiile interesate / mediul de afaceri în limita plafonului de cheltuieli alocat cu această destinație.

Întreprinderile cu activitate de turism pot participa la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă MAT în străinătate doar în baza Schemei de ajutor de minimis pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate MAT aprobată prin Ordinul ministrului Antreprenoriatului și Turismului nr. 330/2023.

Înscrierea la manifestările expoziționale se face în baza următoarelor documente: Formular de înscriere; Declarație pe propria răspundere; descrierea produselor turistice care se vor promova la respectiva manifestare expozițională. În cazul în care documentele sunt depuse de un împuternicit, se va prezenta dovada împuternicirii. Nedepunerea cumulativă a documentelor menționate atrage neînscrierea la târg.

Pentru înscriere, întreprinderile cu activitate de turism trebuie să îndeplinească următoarele criterii: dețin licență de turism sau certificat de clasificare, după caz; comercializează și promovează în cadrul manifestărilor expoziționale la care participă, pachete, servicii și produse turistice care să promoveze destinațiile din România. Îndeplinirea acestui criteriu se va dovedi prin cataloage, broșuri, alte materiale de promovare; respectă regulamentul de participare la manifestările expoziționale de turism, în standul MAT; produsele și programele turistice care se vor promova la respectiva manifestare de către întreprindere sunt evaluate ca relevante în relație cu produsele și programele prioritar de promovat, conform priorităților de promovare turistică ale MAT, precum și cu specificul manifestării expoziționale în cauză. O descriere a produselor turistice care se vor promova la respectiva manifestare expozițională se va transmite, o dată cu înscrierea la manifestarea expozițională, pentru a fi evaluată de către responsabilul de stand. Dovada îndeplinirii tuturor acestor criterii se face prin transmiterea, după caz, de documente doveditoare, precum și prin completarea declarației pe proprie răspundere.

Absența de la manifestarea expozițională din motive imputabile întreprinderii, neprezentarea la stand pe întreaga perioadă a manifestării, comportament neadecvat în cadrul standului pe perioada manifestării, atrag după sine sancționarea, de către structura cu atribuții specifice în domeniul turismului, prin interzicerea înscrierii participanților respectivi la alte manifestări la care MAT participă în străinătate, pentru următorii 5 ani calendaristici.

În ceea ce privește asociațiile profesionale, patronale și organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului și alte entități a căror activitate are impact în domeniul turismului, acestea trebuie să îndeplinească, pentru înscriere, următoarele criterii: promovează, în cadrul manifestărilor expoziționale la care participă, destinațiile din România sau/și produsele turistice cu rol în creșterea circulației turistice în România, sau cu impact în creșterea notorietății României ca destinație turistică. Asumarea îndeplinirii acestui criteriu se face pe baza unei declarații pe propria răspundere, precum prin transmiterea de broșuri, cataloage, alte materiale de promovare; respectă regulamentul de participare la manifestările expoziționale de turism, în standul MAT. Asumarea acestei obligații  se face prin declarație pe proprie răspundere; produsele și programele turistice care se vor promova la respectiva manifestare de către întreprindere sunt evaluate ca relevante în relație cu produsele și programele prioritar de promovat, conform priorităților de promovare turistică ale MAT, precum și cu specificul manifestării expoziționale în cauză. O descriere a produselor turistice care se vor promova la respectiva manifestare expozițională se va transmite, o dată cu înscrierea la manifestarea expozițională, pentru a fi evaluată de către responsabilul de stand; sunt înființate conform legislației în vigoare. Dovada se face prin prezentarea unui extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor; nu înregistrează, la data depunerii cererii, debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contribuțiilor de asigurări sociale, a contribuțiilor de asigurări pentru șomaj, a contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și a contribuțiilor pentru asigurările sociale de sănătate; nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității. Dovada îndeplinirii tuturor acestor criterii se face prin transmiterea, după caz, de documente doveditoare, precum și prin completarea declarației pe proprie răspundere.

Absența de la manifestarea expozițională din motive imputabile întreprinderii, neprezentarea la stand pe întreaga perioadă a manifestării, comportament neadecvat în cadrul standului pe perioada manifestării, atrag după sine sancționarea, de către structura cu atribuții specifice în domeniul turismului, prin interzicerea înscrierii participanților respectivi la alte manifestări la care MAT participă în străinătate, pentru următorii 2 ani calendaristici.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.